Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно прав прокурора поддерживать иск и требовать разрешения спора по существу)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.05.2015 № 2783
Дата рассмотрения: 06.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прав прокурора підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Статтею 6 Конституції України закріплено такі принципи:

- поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову;

- здійснення повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів.

Згідно з частиною четвертою статті 46 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК) у разі відмови органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції держави у спірних правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті.

Тобто таке право у прокурора є, і він може заявити таку вимогу, але суд, постановляючи рішення, має керуватися винятково правами і повноваженнями, наданими суду Конституцією та законами, зокрема:

- вимогами частини другої статті 19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами;

- нормами частини третьої статті 46 та пункту 7 частини першої статті 207 ЦПК, згідно з якими "якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених вимог, суд залишає заяву без розгляду".

Судова практика показує, що суди по різному застосовують положення частини четвертої статті 46 ЦПК саме через її неоднозначність і неузгодженість із нормами Конституції та наведеними положеннями ЦПК.

Аналогічна проблема спостерігається під час практичного застосування у судах положень частини четвертої статті 61 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ), згідно з якою відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції держави у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.

Подібна проблема присутня і в Господарському процесуального кодексі (далі - ГПК), у статті 29 якого закріплено, що відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.

Враховуючи, що в Україні триває процес реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів, зокрема прокуратура позбавляється функцій "загального нагляду", врегулювання зазначених суперечностей стає все більш актуальним.

Крім того, можливість неоднозначного застосування наведених процесуальних норм створює умови для корупційних правопорушень.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект покликаний впроваджувати в законодавство основоположні конституційні принципи (статті 6 і 19 Конституції України) і спрямований на удосконалення процесуальних норм про залишення позовної заяви без розгляду у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві у справах, в яких прокурор подає заяву (позов) в інтересах держави.

Завданнями законопроекту є усунення суперечностей в ЦПК, ГПК та КАСУ, які призводять до неоднозначного застосування процесуальних норм про залишення позовної заяви без розгляду, у разі відмови органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції держави у спірних правовідносинах, від позову, поданого прокурором.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статі 46 ЦПК, статті 29 ГПК та статті 61 КАСУ, закріпивши у них норми, які позбавляють прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті у разі відмови органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції держави у спірних правовідносинах, від позову, поданого прокурором в інтересах держави.

Слід підкреслити, що згідно з пунктом 2 частини першої статті 17 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" здійснення державного нагляду (контролю) є основним завданням центральних органів виконавчої влади.

Отже, взагалі відсутні підстави для продовження виконання прокуратурою наглядових функцій, оскільки це призводить до дублювання нею функцій відповідних органів виконавчої влади.

4. Стан нормативно-правової бази для прийняття законопроекту

Нормативно-правовою базою для прийняття даного законопроекту є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України "Про прокуратуру".

Положення даного законопроекту не потребують внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити процесуальні норми про залишення позовної заяви без розгляду у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві у справах, в яких прокурор подає заяву (позов) в інтересах держави. Його положення відповідають загальній стратегії реформування прокуратури та системи органів виконавчої влади, а також сприятимуть запобіганню корупції в судах та прокуратурі.

 

Народний депутат України 

Ю. Р. Мірошниченко 

Опрос