Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О моратории на осуществление промышленного рыболовства и других видов специального использования водных биоресурсов на некоторых рыбохозяйственных водных объектах Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.05.2015 № 2776
Дата рассмотрения: 05.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про мораторій на здійснення промислового рибальства та інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких рибогосподарських водних об'єктах України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З 8 липня 2011 року діє Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст.155), який крім іншого, мав визначати основні засади діяльності та державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі.

Однак, цей Закон України фактично створив такі корупційні механізми, які унеможливлюють контроль за діяльністю "промисловців", кількістю виловленої риби, її видовим складом та сприяють незаконному збагаченню певної категорії людей. Більш того, відсутність належного контролю з боку відповідних державних органів та, у зв'язку з цим, надмірний перелов водних біоресурсів фактично порушили екологічну та продовольчу безпеку України та сприяли неналежному наповненню Державного бюджету України.

Дана ситуація призвела до стрімкого зниження поголів'я аборигенних видів водних біоресурсів (риба - жерех, судак, лин, короп, щука тощо) до критичного рівня.

Таким чином, комплекс різних причин привів до надмірного використання ресурсів промислових видів риб в Україні, що, в свою чергу, викликає збільшення вилову компенсуючих видів. Запаси по багатьох видах вважаються такими, що вийшли за межі норм екологічної безпеки, а деякі перебувають у критичному стані.

При цьому не було введено в дію ряд альтернативних способів управління.

У цьому відношенні саме постійна надмірна експлуатація ресурсів викликає найбільшу занепокоєність станом навколишнього середовища в даний час.

Варто зазначити, що у запропонованому законопроекті використано та проаналізовано закордонний досвід збереження популяції рибних запасів.

Так, нові загальні керівні принципи рибальства ЄС, націлені на вирішення в тому числі і цих проблем (EuropeanCommission, 2002a). У той час як виробництво риболовецької продукції в цілому знижується, в Західній Європі різко зросло культивування водних організмів, особливо морських аквакультур. Для більш ефективного вирішення проблем скорочення популяції цінних промислових видів риб в Європейському Союзі існують водна рамкова директива і рекомендації Європейського союзу з комплексного використанню прибережної зони і стратегічної екологічної оцінки.

Досвід Естонії показує, наскільки важливо уникати негативного впливу на екосистему, яким супроводжується рибальство. Рибні популяції знаходяться в хорошому стані, якщо рибні запаси здатні, незважаючи на навантаження промислового вилову та наявні екологічні умови, відтворюватися природним шляхом, і види мають властивої їм віковою структурою.

Велика частина промислового рибальства Естонії регулюється на міжнародному рівні. При підрахунку обсягів вилову в Балтійському морі робиться відмінність між мігруючими і осілими рибами.

Квоти вилову для мігруючих видів риб (кілька, салака, тріска, лосось) затверджує Рада Європейського союзу. Для деяких видів риб затверджені періоди міжнародної заборони на вилов. Господарювання щодо осілих видів риб (окунь, судак та ін.) залишаються на розсуд держави.

Надмірний вилов риби в Естонії, а також відсутність відповідних місць для нересту або проживання стали причиною загрози для виживання багатьох видів риб (лосось, вугор, морська форель), а природна здатність до відтворення за обставин критичного скорочення поголів'я риб занадто мала. З метою відновлення або зміцнення їх природних колоній в Естонії на державному рівні займаються відтворенням рибних запасів.

Так, наприклад, розведенням необхідної для Естонії риби займається Пилуласький Рибницький відділ Центру управління державними лісами (RMKhttp://www.rmk.ee/). В основному, тут вирощують і розводять лосося і вугра. Також розводиться морська форель, жерех, судак, лин, короп, щука і річковий рак.

При цьому в Естонії для відновлення і збереження гарного стану рибних запасів, а також для організації щадного вилову риби:

закладені основи для систематичного рибницького відтворення рибних запасів;

впроваджені принципи єдиної політики ЄС у галузі рибного промислу, а також законодавство про рибальство приведено у відповідність з правовими актами ЄС. За допомогою внутрішнього законодавства Естонії впорядковані визначення професійного рибака і рибалки-любителя, а також їх права та обов'язки;

після приєднання до ЄС розширилися естонські традиційні можливості рибалок Естонії, також розширилися можливості для лову;

введена в дію єдина база даних по рибним промислам на базі Інтернету, що підвищило ефективність нагляду над незаконним рибальством і збутом виловленої риби;

за допомогою запуску проекту з поліпшення екологічної якості водойм започатковано розв'язання проблем з перегороджування шляхів міграції мігруючих риб, для того щоб відкрити в промисловому відношенні шляху доступу риб в місця їх ікрометання в загатах, споруджених на основних річках, і розширити ареал проживання риб;

розпочаті систематичне картографування місць ікрометання риб, а також оцінка ситуації і визначення напрямків розвитку аматорського рибальства.

На даний час в Україні фактично має місце використання суб'єктами господарювання прогалин у профільному законодавстві України, за допомогою чого їм цілком легально вдається здійснювати діяльність, яка за своїм змістом фактично є браконьєрською. Внаслідок вказаних обставин держава Україна недоотримує значні грошові надходження до Державного та місцевих бюджетів, а в ситуації, що склалася на відповідному ринку, споживчі послуг є цілком незахищеними.

Запровадження відповідного Закону України "Про мораторій на здійснення промислового рибальства та інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких рибогосподарських водних об'єктах України" дозволить встановити юридичні механізми, за допомогою яких вдасться усунути негативні явища у суспільному житті, економіці, та публічних фінансах України, відновити популяцію цінних промислових видів риби в Україні, захисти учасників суспільних відносин та сприяти інтеграції України до міжнародної системи рибальства.

Викладене свідчить про доцільність прийняття відповідного Закону на базі законопроекту, що пропонується.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття законопроекту є забезпечення реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян, охорона природного відтворення водних біоресурсів, встановлення основних нормативних засад при здійсненні спеціального використання водних біоресурсів та відповідної господарської діяльності, що на думку автора надасть можливість досягти виконання таких завдань як: екологічна та продовольча безпека України, відновлення популяції цінних промислових видів риби в Україні, наповнення Державного бюджету України, підвищення спортивної культури в Україні, а також захист громадян України від недоброякісної продукції.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Закон вводить заборону (мораторій) на здійснення промислового рибальства на деяких рибогосподарських водних об'єктах України строком на 5 років.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного регулювання

На даний час державне регулювання у галузі охорони та відтворення риби та інших водних біоресурсів регулюються Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та іншими нормативно-правовими актами.

У випадку набрання чинності Закону на базі запропонованого законопроекту необхідним буде також внесення змін до Законів України "Про тваринний світ", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Кримінального кодексу України та інших нормативних актів, а також прийняття відповідних законодавчих та підзаконних актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого законопроекту дозволить встановити юридичні механізми, за допомогою яких вдасться усунути негативні явища у суспільному житті, економіці, та публічних фінансах України, відновити популяцію цінних промислових видів риби в Україні, захисти учасників суспільних відносин та сприяти інтеграції України до міжнародної системи рибальства, а також встановити в майбутньому прозорий та ефективний механізм регулювання рибогосподарської діяльності та функціонування як професійних учасників цього ринку, так і рибаків-любителів та спортсменів, надасть нові джерела наповнення Державного бюджету України, створить додаткові робочі місця та захистить громадян від неякісної продукції.

 

Народний депутат України 

О. В. Купрієнко 

Опрос