Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно обеспечения деятельности фондов социального страхования в период реорганизации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.05.2015 № 2775
Дата рассмотрения: 05.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" від 28.12.2014 р. N 77-VIII (далі - Закон) утворено Фонд соціального страхування України (далі - Фонд), реорганізувавши шляхом злиття Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

З прийняттям Закону правління фондів соціального страхування, як органи їх управління, втратили свої повноваження, оскільки закони, відповідно до яких вони були утворені та здійснювали діяльність, втратили чинність. єдиними органами управління у фондах соціального страхування, що реорганізуються, на сьогодні є їх виконавчі дирекції.

Згідно із Законом до завершення заходів, пов'язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції фондів соціального страхування та їх робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - виконавчі дирекції фондів соціального страхування).

Для здійснення реорганізації фондів соціального страхування шляхом їх злиття уповноважені органи цих фондів повинні прийняти рішення про припинення та утворити відповідні комісії. Така процедура визначена Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Водночас виконавчі дирекції фондів соціального страхування, що реорганізуються, не наділені такими повноваженнями, а інших органів управління на сьогодні вже не існує.

Також слід зазначити, що дія тимчасового кошторису, на підставі якого здійснює свою діяльність виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, завершується 01.04.2015 року. При цьому виконавча дирекція не наділена повноваженнями схвалювати та подавати проект бюджету Мінсоцполітики для внесення на затвердження Уряду.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є визначення на законодавчому рівні органів, уповноважених приймати рішення про припинення фондів соціального страхування, утворювати відповідні комісії для забезпечення процедури їх реорганізації шляхом злиття в установленому законом порядку, а також подавати Мінсоцполітики проекти бюджетів фондів соціального страхування для внесення на затвердження Кабінетом Міністрів України.

Такі повноваження проектом акта пропонується надати виконавчим дирекціям фондів соціального страхування, що реорганізуються.

Також проектом Закону пропонується удосконалити процедуру призначення директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, що утворюється.

3. Правові аспекти

Нормативно-правова база складається із законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки - Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

В цілому підтримуючи необхідність змін, які сприятимуть якнайскорішому створенню Фонду соціального страхування України, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні та Спільний представницький орган об'єднань профспілок висловили пропозиції щодо надання права правлінням фондів соціального страхування на прийняття рішень, пов'язаних з реорганізацією цих фондів, а не виконавчими дирекціями фондів, як це передбачено законопроектом.

Зазначені пропозиції не враховано.

Проект акта не стосується прав інвалідів - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить здійснення процедури реорганізації фондів соціального страхування шляхом їх злиття, та безперервність страхових виплат, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг у період реорганізації.

 

Міністр соціальної політики
України 

П. Розенко 

Опрос