Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации права на конвертацию денежных требований к обществу на взнос в его уставный капитал

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.04.2015 № 2764
Дата рассмотрения: 30.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проект Закону обґрунтований необхідністю адаптації окремих положень законодавства України, що регулюють створення та порядок діяльності господарських товариств, до європейської правової практики в частині забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу.

Одним з характерних наслідків погіршення макроекономічного становища України є зростання кредиторської заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності.

Ефективним шляхом управління заборгованістю господарського товариства може стати конвертація його зобов'язань перед кредитором на внесок цього кредитора до статутного капіталу, тобто відбуватиметься зарахування грошових вимог кредитора до товариства в обмін на корпоративні права в збільшеному статутному капіталі. Для товариства це означатиме погашення боргу (припинення грошового зобов'язання) перед кредитором, який, в свою чергу, отримує частку в статутному капіталі цього товариства.

Проведення такої операції покращить ситуацію для кредиторів товариства. Оскільки за результатами конвертації кредитор стає учасником, то зменшується кількість кредиторів та суми зобов'язань, необхідних до повернення. У такому випадку товариство наважується конвертувати ту частину зобов'язання, яке воно не в стані погасити. Відповідно новий учасник зможе повернути свій внесок з майна, якщо воно покриває внесений капітал.

Легалізація такого взаємозаліку зобов'язань буде позитивним сигналом для іноземних інвесторів та підприємців. Для іноземного контрагента, якому українське товариство не в стані виконати повністю задекларованих раніше зобов'язань із терміном позовної давності на межі завершення, отримання частки в статутному капіталі цього товариства буде одним з найбільш оптимальних шляхів урегулювання проблемної ситуації, оскільки дозволить одержати певний контроль над цим товариством та його господарською діяльністю з можливістю вжити заходів для відновлення його належного фінансово-економічного стану. У зв'язку з цим слід відзначити позитивний досвід Польщі у цій сфері, де конверсія заборгованості перед кредиторами на внески до статутного капіталу стала можливою ще у 1993 році.

Запропоновані зміни узгоджуватимуться з чинними положеннями цивільного законодавства, зокрема зі статтею 115 Цивільного кодексу України та статтею 13 Закону України "Про господарські товариства", які передбачають, що внеском до статутного капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Прийняття проекту Закону також обґрунтовано необхідністю усунути правову невизначеність, яка стосується процедури вступу третьої особи до складу учасників товариства без переходу до нього частки іншого учасника у статутному капіталі товариства шляхом залучення ним свого вкладу до статутного капіталу такого товариства з одночасним перерозподілом часток всіх діючих учасників. На сьогоднішній день процедура вступу нового учасника прописана тільки у листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08 квітня 2010 року N 4329. При цьому з метою недопущення "розмивання" часток інших учасників у статутному капіталі товариства пропонується встановити підвищені вимоги до кількості голосів учасників, які мають підтримати питання про вступ нового учасника при голосуванні на загальних зборах.

2. Мета проекту Закону і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є подолання законодавчих бар'єрів при здійсненні реструктуризації заборгованості господарських товариств з наданням можливостей зарахування такої заборгованості на внески до статутного капіталу та усунення правової невизначеності, яка стосується процедури вступу третьої особи до складу учасників товариства без переходу до нього частки іншого учасника у статутному капіталі товариства.

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про режим іноземного інвестування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Для забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу проектом Закону пропонується:

1) внести зміни до статті 144 Цивільного кодексу України з тим, щоб:

забезпечити однозначне розуміння положень цієї статті стосовно того, що не допускається звільнення учасника ТОВ від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства (у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства), коли йдеться про внесення первинних вкладів до статутного капіталу при заснуванні товариства;

визначити, що при збільшенні статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, порядок внесення таких вкладів, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства, визначається законом та статутом.

2) внести зміни до статті 52 Закону України "Про господарські товариства", передбачивши, що:

збільшення статутного капіталу ТОВ може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства;

у разі прийняття учасниками ТОВ рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускається звільнення учасника товариства та (або) третьої особи від обов'язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства, крім випадку, передбаченого новою частиною одинадцятою статті 52 Закону;

у новій частині одинадцятій статті 52 Закону передбачити, що при збільшенні статутного капіталу в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик.

3) внести зміни до статті 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" з метою розширення переліку видів іноземних інвестицій за рахунок грошових вимог, зокрема за договорами позик, які погашаються шляхом обміну на акції, корпоративні права (права власності на частку (пай)) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України.

4) внести зміни до статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з метою уточнення переліку документів, які подаються державному реєстратору у разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані зі зміною складу учасників юридичної особи, а саме вступом нового учасника.

Для урегулювання процедури вступу третьої особи до складу учасників товариства проектом Закону пропонується внести зміни до статті 59 Закону України "Про господарські товариства", передбачивши, що:

до компетенції загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить прийняття третьої особи до складу учасників товариства;

при вирішенні питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у даній сфері здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про режим іноземного інвестування", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття закону

Усунення законодавчих бар'єрів для конвертації боргових зобов'язань господарських товариств на внески до статутного капіталу сприятиме появі у бізнесу нового ефективного інструменту для оптимізації заборгованості господарюючих суб'єктів в кризових умовах.

Запозичення досвіду європейських країн, зокрема Польщі, у сфері проведення обміну боргів товариств на корпоративні права безумовно стане позитивним сигналом і для іноземних партнерів та сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні.

 

Народний депутат України 

Р. С. Семенуха 

Опрос