Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.04.2015 № 2763
Дата рассмотрения: 30.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Державна система сприяння залученню інвестицій була запроваджена ще у 1996 році. Необхідність державної реєстрації встановлювалася статтею 395 Господарського кодексу України, фактично, за заявницьким принципом (повідомлення) та й після внесення інвестицій до об'єкту інвестування.

Але у 2012 році до цієї статті були внесені зміни, за якими заявницький принцип реєстрації інвестицій було замінено на дозвільний Законом України від 24 травня 2012 року (N 4835-VI). А попередньо не зареєстровані інвестиції не дають право на пільги і гарантії (у разі зміни законодавства - стабільність спеціального законодавства протягом 10 років після реєстрації інвестиції; компенсації й відшкодування збитків іноземним інвесторів, завданих ним унаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України обов'язків стосовно іноземного інвестора; у разі припинення інвестиційної діяльності - не пізніше 6 місяців з дня припинення своєї діяльності інвестор має право повернути інвестиції без сплати мита; переказу прибутку, одержаного від іноземних інвестицій).

А у Закон України "Про режим іноземного інвестування" також у 2012 році було введено нове поняття "державної реєстрації іноземної інвестиції", що визначене як присвоєння органом державної реєстрації Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій реєстраційного номера з відповідним записом у журналі обліку державної реєстрації іноземних інвестицій.

Обов'язковість такої реєстрації лише створює невиправдані перепони для бізнесу, бо факт того, що суб'єкт господарювання має іноземні інвестиції фіксується статутними документами та вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців.

Інформація про наявність іноземних інвестицій, їх розмір та структура інвесторів є загальнодоступною інформацією. У зв'язку із цим процедура реєстрації іноземних інвестицій не має інформаційного сенсу, бо ту ж саму інформацію будь хто може отримати вільно.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій" (надалі - Проект акту) спрямований на вдосконалення сприяння залучення інвестицій, зокрема, іноземних в економіку України шляхом максимального спрощення порядку залучення таких інвестицій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Проекту акта є утворення сучасних умов щодо залучення інвестицій шляхом максимального спрощення порядку залучення інвестицій через запровадження заявницького принципу їх державного обліку, унеможливлення прояв ознак корупції при їх державної реєстрації та введення окремих кодифікаційних змін до чинного законодавства.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту нормативно-правового акта

Зазначена мета досягається шляхом скасування низки статей законодавчих актів (статті 395 Господарського кодексу України, пункту четвертого частини першої статті 1, статей 13 і 14 Закону України "Про режим іноземного інвестування") щодо обов'язковості державної реєстрації інвестицій, зокрема іноземних, та викладення статті 15 Закону України "Про режим іноземного інвестування" у новій редакції, яка також скасовує, до того ж, як попередню, так і актуальну державну реєстрацію інвестицій і замінює її лише подачею відповідно до встановлених чинним законодавством форм та термінів статистичної звітності про вже здійснені іноземні інвестиції.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Господарський кодекс України,

закони України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" та "Про режим іноземного інвестування".

Реалізація положень Проекту акта не потребуватиме внесення змін до інших законів України після його прийняття.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Зміни, що запропоновані Проектом акта, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Прийняття змін, що запропоновані Проектом акта, не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Проекту акта

Реалізація положень Проекту акта дозволить максимально спростити порядок залучення іноземних інвестицій шляхом скасування обов'язковості їх попередньої державної реєстрації та заміни державної реєстрації взагалі лише подачею статистичної звітності про здійснення іноземних інвестицій відповідно до законодавства.

 

Народний депутат України 

Р. С. Семенуха 

Опрос