Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О доступе к публичной информации" (относительно раскрытия информации о владении, пользовании или распоряжении государственным и коммунальным имуществом)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.04.2015 № 2753
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (щодо розкриття інформації про володіння, користування чи розпорядження державним та комунальним майном)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту викликана загальносуспільною потребою забезпечення публічного доступу та інформаційної відкритості використання та розпорядження державним та комунальним майном органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання в розпорядженні, яких перебуває майно державної і комунальної власності.

Чинне законодавство передбачає відкритість доступу до інформації про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

В той же час, існуючі норми щодо публічного доступу та відкритості інформації про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном шляхом подання запитів на публічну інформацію мають фрагментарний і несистемний характер та значно звужують можливості громадян на публічний доступ до такої інформації.

Недосконалість системи публічного доступу до інформації про володіння, користування чи розпорядження державним та комунальним майном спричиняє істотні ризики порушення прав громадян на інформацію, сприяє вчиненню корупційних діянь та уникненню відповідальності за їх вчинення, знижує ефективність користування та розпорядження державним та комунальним майном та підриває довіру громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Прийняття законопроекту спрямоване на вдосконалення системи публічного доступу та відкритості інформації про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою забезпечення публічного доступу громадськості до інформації щодо використання та розпорядження державним та комунальним майном органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання в розпорядженні, яких перебуває майно державної і комунальної власності, у тому числі до укладених договорів щодо оренди та продажу відповідного майна.

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню рівня громадського контролю за дотриманням законодавства щодо використання державного та комунального майна та підвищить прозорість його використання, наслідком чого має стати підвищення ефективності використання майна, зниження кількості корупційних правопорушень під час розпорядження майном та зростання рівня довіри населення до органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект передбачає внесення змін до Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року.

Передбаченими законопроектом змінами до Закону України "Про доступ до публічної інформації" пропонується зобов'язати юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та/або на праві господарського відання або праві оперативного управління яких, перебуває державне та/або комунальне майно - оприлюднювати на власних веб-сайтах в мережі Інтернет:

переліки державного та комунального майна, що знаходиться у них на праві господарського відання або праві оперативного управління;

копії укладених договорів оренди державного та/або комунального майна (у тому числі - земельних ділянок), в яких розпорядник інформації виступає орендодавцем;

копії укладених договорів щодо відчуження державного та/або комунального майна (у тому числі - земельних ділянок).

Передбачається, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

4. Правові аспекти

Правове регулювання доступу до інформації здійснюється законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про відкритість використання публічних коштів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація Закону також сприятиме забезпеченню прозорості діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, що користуються та розпоряджаються державним та комунальним майном. Реалізація його положень дозволить зробити діяльність влади більш відкритою, зрозумілою та доступною та підвищить ступінь довіри громадян до неї.

 

Народний депутат України

П. М. Кишкар (посвідчення N 134)

Опрос