Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно корректировки финансового результата предприятий к обложению налогом на прибыль на суммы возвращенной возвратной финансовой помощи (ее части), полученной плательщиком налогов до 01.01.2015 года от лиц, не являющихся плательщиками налога на прибыль или имеющих льготы по этому налогу

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.04.2015 № 2749
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо коригування фінансового результату підприємств до оподаткування податком на прибуток на суми повернутої поворотної фінансової допомоги (її частини), отриманої платником податку до 01.01.2015 року від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

28 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон).

Зазначеним Законом було викладено у новій редакції Розділ III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно внесених змін, починаючи з 01.01.2015 року об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Зазначені зміни не містять перехідних положень, що стосуються сум поворотної фінансової допомоги, що була отримана платниками податку до 01.01.2015 року від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку, і не була повернута за підсумками 2014 року. Дана обставина призводить до втрати платниками податку права на зменшення фінансового результату на суми повернутої ними поворотної фінансової допомоги (її частини) в звітних періодах, в яких таке повернення матиме місце.

Таким чином, платники податку на прибуток, які доволі часто використовували механізм поворотної фінансової допомоги від неплатників податку на прибуток (керівників чи інших фізичних осіб) для поповнення обігових коштів підприємств, брак яких відчувало більшість представників в першу чергу малого і середнього бізнесу в 2014 році, на сьогодні позбавлені права, на яке вони розраховували, враховуючи норми чинної на кінець 2014 року редакції ПКУ.

Оскільки, зазначена обставина є дискримінацією прав платників податку на прибуток та зважаючи на ту обставину, що згідно пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 ПКУ, однією з основних засад податкового законодавства України є стабільність, що виражається в тому, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, платники податку на прибуток, враховуючи порядок та дату прийняття змін до ПКУ від 28.12.2014 року не могли своєчасно відреагувати на зазначені зміни. В зазначених умовах вважаємо за справедливе заповнити допущену законодавцем прогалину шляхом внесення змін до ПКУ.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Ціллю цього законопроекту є усунення правової колізії, що виникла в результаті прийняття 28 грудня 2014 року Верховною Радою України Закону України N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та поновлення законних прав платників податків.

Основним завданням даного законопроекту є зміцнення та гармонізація стосунків між державою в особі її законодавчої гілки влади, яка представлена Верховною Радою України, органами виконавчої влади, зокрема Державною фіскальною службою України з одного боку та платниками податків з іншого боку. Його метою є забезпечення балансу інтересів держави та бізнесу, паритетності прав контролюючих органів та платників податків.

3. Загальна. характеристика та основні положення законопроекту

Проектом пропонується:

Доповнити підрозділ 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пунктом 34 наступного змісту:

"34. Платник податку має право зменшити фінансовий результат до оподаткування у звітному податковому періоді на суму поверненої поворотної фінансової допомоги (її частини), отриманої платником податку до 01.01.2015 від осіб, які не є платниками податку на прибуток або осіб, які згідно із Податковим кодексом України мають пільги з цього податку".

4. Місце законопроекту в системі законодавства.

Основними нормативно-правовими актами у вказаній сфері правового регулювання є Конституція України та Податковий кодекс України.

Реалізація положень поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо коригування фінансового результату підприємств до оподаткування податком на прибуток на суми повернутої поворотної фінансової допомоги (її частини), отриманої платником податку до 01.01.2015 року від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку" сприятиме практичному втіленню демократичних засад податкової політики України в розвиток податкових відносин та дозволить встановити економічно обґрунтований механізм оподаткування суб'єктів господарювання.

Наслідком прийняття даного законопроекту стане викорінення обставин, які ускладнюють процес становлення стратегічного курсу України на Європейську інтеграцію та побудови між державою Україна та платниками податків конструктивних податкових відносин, які ґрунтуються на принципах неупередженості, своєчасності, законності, доброчесності, прозорості та зміцнення податкової системи України, що призведе до усунення зайвих причин для подразнення платників податків та сприятиме створенню атмосфери довіри і взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України та платниками податків.

 

Народний депутат України

О. В. Кірш

Опрос