Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления процедур государственной закупки телекоммуникационных услуг, в том числе по трансляции радио- и телесигналов для распространения радио- и телепрограмм (за исключением услуг мобильной связи и услуг Интернет-провайдеров)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.04.2015 № 2744
Дата рассмотрения: 27.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

10.04.2014 за N 1197-VII прийнято Закон України "Про здійснення державних закупівель". Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 2 цього Закону особливості здійснення процедур закупівлі, визначених цим Законом, встановлюються окремими законами, зокрема для телекомунікаційних послуг, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів).

Слід зазначити, що статтею 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (далі - Закон) визначено, що ретрансляція - це прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

Згідно зі статтею 42 Закону право на ретрансляцію телерадіопрограм визначається ліцензією на мовлення або ліцензією провайдера програмної послуги, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада). Провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм у багатоканальних телемережах (ефірних або кабельних), які є телекомунікаційними мережами загального користування.

Відповідно до статті 39 Закону багатоканальні телемережі створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються згідно з вимогами Закону України "Про телекомунікації". Провайдери програмної послуги використовують багатоканальні телемережі на підставі ліцензії провайдера програмної послуги та відповідної угоди з операторами багатоканальної телемережі.

Враховуючи те, що закупівлю телекомунікаційних послуг з ретрансляції телерадіопрограм здійснюють провайдери програмної послуги за угодами з операторами телекомунікацій, а також те, що в Україні не існує провайдерів програмної послуги державної форми власності, закупівля таких послуг за державні або бюджетні кошти не проводиться, у зв'язку з цим відсутня потреба встановлювати особливості здійснення процедур закупівлі.

При цьому, слід зауважити, що право на розповсюдження телерадіопрограм у багатоканальних телемережах мають право і телерадіоорганізації, які отримали ліцензію на мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі та уклали угоду з оператором багатоканальної телемережі (стаття 39 Закону).

Водночас, статтею 27 Закону визначено, що Національна рада встановлює форму ліцензії на мовлення, в якій вказує, зокрема, загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (для багатоканальних телемереж вказується оператор телекомунікацій).

Слід зазначити, що рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 18.12.2013 N 2433, зареєстроване у Мін'юсті 13.01.2014 N 41/24818, затверджена форма ліцензії на мовлення, якою передбачено, що в ліцензії на мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі вказується оператор телекомунікацій, якому належить ця мережа.

Відповідно до частини третьої статті 35 Закону якщо ліцензіат має намір змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення, зокрема, змінити оператора багатоканальної телемережі, він повинен переоформити ліцензію на мовлення.

Крім того, згідно з частиною п'ятою статті 27 Закону цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення.

У ліцензіях на мовлення в цифрових наземних ефірних телемеражах МХ-1 і МХ-5, отриманих Національною телекомпанією України та обласними державними телерадіокомпаніями, зазначається оператор телекомунікацій ТОВ "Зеонбуд". На сьогодні при закупівлі послуг цього товариства державні мовники мають застосовувати процедури, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель". Зважаючи на те, що оператором згаданих мереж є лише ТОВ "Зеонбуд", проводиться переговорна процедура закупівель послуг у одного виконавця. Ця процедура є формальною, однак на її проведення витрачається багато часу і ресурсів.

У зв'язку з цим, у абзаці восьмому пункту 2 частини четвертої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" слова "ретрансляції радіо та телесигналів" пропонується замінити словами "трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо та телепрограм", що узгоджується з термінологією Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Також, враховуючи вищевказане, вважаємо, що особливості здійснення процедур закупівлі мають передбачати застосування переговорної процедури закупівлі у разі закупівлі з метою продовження отримання телекомунікаційних послуг, надання яких передбачає використання обмеженого номерного ресурсу, а саме надання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв'язку, у тому числі з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі. Вказане дозволить забезпечити незмінність абонентських номерів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також юридичних особах та їх об'єднаннях, що зобов'язані закуповувати телекомунікаційні послуги відповідно що Закону України "Про здійснення державних закупівель".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо врегулювання відносин, пов'язаних з особливостями здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг доступу до Інтернету).

3. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діє, зокрема, Закон України "Про здійснення державних закупівель"; Закон України "Про телекомунікації"; Закон України "Про телебачення і радіомовлення".

Реалізація вищезазначеної мети потребує внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень: Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною регуляторною службою України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

з зауваженнями, які враховано: Міністерством юстиції України;

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів)" оприлюднено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Пропозицій та зауважень до проекту акта відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" не надходило.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження законопроекту та виконання його вимог висока.

Прийняття законопроекту забезпечить виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо врегулювання відносин, пов'язаних з особливостями здійснення процедур державних закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг доступу до Інтернету).

Крім того, норми відповідного закону сприятимуть незмінності абонентських номерів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також юридичних особах та їх об'єднаннях, які зобов'язані закуповувати телекомунікаційні послуги відповідно що Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Законопроект відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону надасть змогу врегулювати відносини, пов'язані з особливостями здійснення процедур державних закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг доступу до Інтернету), та здійснювати закупівлю таких послуг відповідно до принципів закупівлі - з максимальною економією та ефективністю.

Показником результативності акта буде можливість закупівлі передбачених послуг з максимальною економією та ефективністю із застосуванням переговорної процедури.

Негативних факторів на дію цього акта не передбачається.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський

Опрос