Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2720
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами, які провадять незалежну професійну діяльність)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Незалежною професійною діяльністю, відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), є участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Згідно з пунктами 178.3, 178.4 статті 178 Кодексу, оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Кодексу у строки, передбачені для платників податків на доходи фізичних осіб.

Пункт 178.6 статті 178 Кодексу зобов'язує фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Форма такого обліку та порядок його ведення встановлені однакові для фізичних осіб - підприємців, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Кодексом, та реєструється платником єдиного податку. Особи, які не можуть бути платниками єдиного податку, встановлені у пункті 291.5 статті 291 Кодексу. Тобто особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право зареєструватися як фізичні особи - підприємці і обрати спрощену систему оподаткування. Винятком є діяльність нотаріусів.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами, які провадить незалежну професійну діяльність)" розроблений з метою вдосконалення порядку оподаткування доходів, отриманих особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, приватних нотаріусів.

Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень статті 178 Кодексу.

Підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Кодексу діяльність нотаріусів визначено як незалежну професійну діяльність.

Порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні встановлюється Законом України "Про нотаріат", яким визначено, що нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатський об'єднань, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої, у вільний від роботи час.

При цьому, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42 Конституції України).

Відповідно до статті 3 Закону України від 22.04.1993 N 3125-XII "Про аудиторську діяльність", аудиторська діяльність - це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну діяльність арбітражного керуючого, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від діяльності арбітражного керуючого) підприємницьку діяльність, не заборонену законом (роз'яснення Державної податкової служби України "Щодо оподаткування арбітражних керуючих").

Обмеження права особи, яка здійснює нотаріальну діяльність, щодо обрання (застосування) спрощеної системи оподаткування порушує принцип рівності усіх платників податків перед законом, оскільки перехід на спрощену систему оподаткування, згідно вимог Кодексу, є можливим лише для суб'єктів підприємницької діяльності. Тому в умовах чинного законодавства нотаріуси не можуть обрати або перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Кодексу.

Це породжує нерівність зазначених самозайнятих осіб відносно інших платників податків, які також здійснюють незалежну професійну діяльність і при цьому не виконують соціально значущих функцій, зокрема, у вигляді надання пільг незахищеним верствам населення.

Крім цього особи, які обрали спрощену систему оподаткування, ведуть спрощений облік та звітність отриманих доходів від провадження діяльності (пункт 291.2 статті 291 Кодексу).

Можливість обрати спрощену систему оподаткування - це не тільки і не стільки необхідність зменшення надмірного податкового навантаження. Сьогодні обов'язки осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема, приватних нотаріусів, значно розширилися: це й встановлення більш суворих вимог щодо ведення архіву, запровадження Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснення фінансового моніторингу тощо. Завдяки спрощеній системі оподаткування приватні нотаріуси матимуть можливість створювати додаткові робочі місця, при цьому стабільно виплачувати найнятим робітникам заробітну плату і, відповідно, сплачувати додаткові податки. Мати право обирати спрощену систему оподаткування - це можливість спростити звітність, що подається нотаріусами органам державної податкової інспекції України та заощадити засоби для організації нотаріальної діяльності і, як наслідок, - приділяти більше уваги громадянам.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основним завданням проекту є вдосконалення системи оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у частині надання цим особам права обирати спрощену систему оподаткування з метою надання самозайнятим особам, поряд з іншими суб'єктами оподаткування, однакових можливостей щодо застосування даного податкового режиму, удосконалення організації незалежної професійної діяльності, а також запобігання ухиленню від оподаткування.

Даний проект спрямований, зокрема, на забезпечення прозорості оподаткування доходу, набутого від здійснення незалежної професійної діяльності, розширення можливостей у створенні додаткових робочих місць, покращення організації надання послуг населенню.

3. Правові аспекти

Реалізація запропонованих положень потребує внесення змін до Податкового кодексу України в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Нормативно-правовими актами, які діють у даній сфері правового регулювання діють є:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.12.2011 N 1637 "Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1534/20272;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2011 N 1675 "Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1536/20274;

Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 N 1675;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого законопроекту не потребуватиме витрат з державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує узгодження із: Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством доходів і зборів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадські обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій, проект акта було розміщено на офіційному веб-сайті Нотаріальної палати України, Інституту теоретико-правових досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів, інформаційно-довідковому сайті нотаріату.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

З прийняттям Закону буде вдосконалено законодавчу основу оподаткування суб'єктів, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Надання таким особам можливості обрати або перейти на спрощену систему оподаткування забезпечить стабільність, прозорість та престиж кожної незалежної професії, що є вагомим кроком у реформуванні правової системи держави.

 

Народний депутат України

Ю. Чижмарь (посв. N 428)

Опрос