Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления полномочий нотариусам обеспечивать доказательства

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2716
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень нотаріусам забезпечувати докази"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Діюче законодавство України не передбачає процедури забезпечення доказів нотаріусом. Разом з тим такі нотаріальні дії є звичайною практикою у інших країнах (Російська Федерація, Молдова, Казахстан, Сполучені Штати Америки, Іспанія та ін.).

У зв'язку із відсутністю в законодавстві України процедури забезпечення доказів нотаріусами українські правозахисники змушені звертатись до нотаріусів Російської Федерації, законодавство якої передбачає таку нотаріальну дію. Нотаріусами Російської Федерації складаються відповідні протоколи, які потім перекладаються на українську мову та подаються до суду як докази.

Крім того, інколи виникає потреба у фіксуванні доказів, які згодом будуть важкодоступними або втраченими. Як приклад можна привести сучасні засоби комунікації, Інтернет, електронні засоби масової інформації, коли інформація створюється та поширюється швидко і так само швидко може бути прихована або знищена.

Якщо розглянути значну кількість нотаріальних проваджень за їх суттю, то виявиться, що вони орієнтовані на те, щоб наперед забезпечити відповідні докази. Наприклад, будь-який договір посвідчується в нотаріальному порядку для надання йому більшої юридичної вірогідності, депозитна операція так само має свідчити про належне виконання боржником своїх зобов'язань перед кредитором тощо.

Але функція щодо забезпечення нотаріусами доказів досі належним чином не закріплена законодавством України.

Зокрема, інститут забезпечення доказів судом врегульований статтями 133 - 135 Цивільного процесуального кодексу України. Якщо звернутися до Закону України "Про нотаріат", то у статті 102 йдеться про забезпечення нотаріусом доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав. У частині другій цієї статті зазначається, що дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до Цивільного процесуального законодавства України. В Порядку вчинення нотаріусами України нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, взагалі відсутня регламентація процедури щодо забезпечення доказів нотаріусом, хоча у статті 102 Закону України "Про нотаріат" можливість її проведення передбачена.

Оскільки питання забезпечення доказів має суттєве значення для захисту прав суб'єктів цивільних та інших відносин, а також для ведення справ в органах іноземних держав, необхідно врегулювати його на законодавчому рівні.

Питання про вчинення нотаріального провадження щодо забезпечення доказів піднімалося науковцями неодноразово. Зазначалося, що у законодавстві про нотаріат мають бути закріплені норми, які б регулювали процесуальну діяльність нотаріусів щодо забезпечення доказів.

Насамперед, слід звернути увагу на те, що суд забезпечує докази для подальшого розгляду справи у суді. Підставою забезпечення доказів є побоювання осіб, що подача потрібних для них доказів стане згодом неможливою або ускладненою (частина перша статті 133 Цивільного процесуального кодексу). А нотаріус забезпечує докази, які можуть вважатися потенційно необхідними для вирішення (ведення) справ іншими органами, зокрема, в органах іноземних держав.

На жаль, у судовій практиці є випадки, коли судді відмовляють особам у забезпеченні доказів. Тому особа, якщо вона вважає дії суду неправомірними, повинна мати право звернутися до нотаріуса за забезпеченням доказу, оскільки недоліки законодавства України можуть негативно вплинути на її права.

Для нотаріусів є важливішим питання про способи та процедуру забезпечення доказів, яке регламентується даним законопроектом, що на практиці дозволить уникнути колізій та двозначного тлумачення, а також заповнить існуючі прогалини законодавства України.

2. Цілі та завдання прийняття проекту акта

Метою законопроекту є створення механізму забезпечення схоронності доказів шляхом закріплення на законодавчому рівні повноваження нотаріусів забезпечувати докази.

3. Загальна характеристика проекту акта

Проектом Закону пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів у галузі нотаріату та процесуального забезпечення доказів, а саме до Закону України "Про нотаріат", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

У зазначеній сфері діють такі законодавчі акти: Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про нотаріат", Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, інші нормативно-правові акти та міжнародні договори України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього проекту Закону забезпечить заповнення прогалин в українському законодавстві щодо забезпечення доказів та дозволить врегулювати належним чином відносини у цій сфері.

 

Народний депутат України

Н. В. Новак

Народний депутат України

С. О. Алєксєєв

Опрос