Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования процедуры банкротства физического лица, в том числе, по обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2714
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи, у тому числі за зобов'язаннями, пов'язаними зі здійсненням підприємницької діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Внаслідок фінансової кризи обсяг проблемних кредитів у банківській системі та неплатежів по іншим зобов'язанням досяг критичних розмірів, десятки тисяч фізичних осіб потрапили у скрутне фінансове становище і не спроможні обслуговувати свої борги. Це тягне за собою нарахування штрафних санкцій, примусову реалізацію їх майна, а, у більшості випадків, пожиттєве виконавче провадження зі сплати заборгованості. У такий спосіб громадянин потрапляє у пожиттєву "боргову яму", вибратися з якої самостійно неможливо. Боржник підриває як свою платоспроможність, так і платоспроможність членів своєї сім'ї. Все це призводе до значного зростання соціальної напруги у суспільстві.

Одним із способів вирішення цієї проблеми та захисту добросовісних громадян, які потрапили у "боргову яму" через звільнення з роботи, втрату постійного доходу, ушкодження здоров'я тощо, є запровадження процедури банкрутства фізичних осіб, яка на сьогоднішній день чинним законодавством України не передбачена.

Якщо ж мова йде про фізичну особу - підприємця, то норми, які регулюють процедуру її банкрутства, на сьогодні не є досконалими.

У той же час зростання обсягу простроченої заборгованості за кредитами чи іншими зобов'язаннями через відсутність у більшості фізичних осіб можливості для належного виконання своїх грошових зобов'язань перед кредиторами, обумовлює необхідність адекватного законодавчого регулювання у сфері банкрутства фізичних осіб, у тому числі, і тих, борги яких виникли у зв'язку із здійснення ними підприємницької діяльності.

Світова практика регулювання процедур банкрутства виходить з визнання інституту "споживчого банкрутства" благом для сумлінного громадянина, оскільки дозволяє йому в ході одного процесу звільнитися від боргів, надавши для розрахунку з кредиторами своє майно. В іноземному законодавстві, що регулює відносини, пов'язані з банкрутством, є досить успішні механізми застосування подібних процедур, зокрема, в США, Німеччині, Швеції, Італії, Англії, Північній Ірландії тощо.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою законопроекту є запровадження ефективної процедури врегулювання проблемної заборгованості фізичних осіб перед кредиторами, у тому числі, за зобов'язаннями, пов'язаними зі здійсненням підприємницької діяльності.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Закону України "Про виконавче провадження", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" та до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Справи про банкрутство фізичної особи відповідно до законопроекту мають розглядатися господарським судом за місцем проживання фізичної особи. Така підсудність визначена з огляду на те, що судді господарського суду мають достатньо досвіду та практики розгляду справ про банкрутство, у т. ч. однорідні справи про банкрутство фізичних осіб за боргами, пов'язаними із здійснення ними підприємницької діяльності.

При розгляді справи про банкрутство фізичної особи, у тому числі, за зобов'язаннями пов'язаними із здійснення ними підприємницької діяльності, застосовуватимуться наступні судові процедури банкрутства:

розпорядження майном,

реструктуризація боргів,

реалізація майна, та

мирова угода.

Порушення справи про банкрутство фізичної особи можливо за умови, якщо безспірні вимоги до неї становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку. При цьому, фізична особа зобов'язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами, і розмір таких зобов'язань в сукупності становить не менше трьохсот розмірів мінімальних заробітних плат.

Законопроектом встановлюється перелік документів, які подаються разом із заявою про порушення справи про банкрутство фізичної особи, порядок порушення справи про банкрутство, підстави відмови у прийнятті заяви, порядок та умови введення судових процедур у справі про банкрутство фізичної особи, порядок виявлення кредиторів та затвердження реєстру кредиторів, компетенцію зборів кредиторів в процедурі банкрутства, порядок та черговість задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство фізичної особи, наслідки порушення справи про банкрутство, порядок припинення справи про банкрутство фізичної особи.

Участь розпорядника майна у справі про банкрутство фізичної особи є обов'язковою. Законопроект визначає права та зобов'язання розпорядника майна в справі про банкрутство фізичної особи та визначає його грошову винагороду. Законопроект чітко встановлює строк на проведення процедури розпорядження майном боржника - фізичної особи в 115 календарних днів та наслідки введення процедури розпорядження майном.

Законопроектом заявлені критерії, при яких можливо вводити процедуру реструктуризації боргів боржника. Крім інших умов, введення процедури реструктуризації боргів та відповідно затвердження плану реструктуризації можливе лише за погашення поточних вимог кредиторів та погашення вимог конкурсних кредиторів першої та другої черги. Строк виконання плану реструктуризації боргів фізичної особи не може перевищувати трьох років.

Процедура реалізації майна боржника - фізичної особи вводиться, якщо план реструктуризації не був представлений у встановлений строк, затверджений план реструктуризації був скасований, або з інших підстав, передбачених законопроектом. Реалізація майна фізичної особи вводиться на строк не більше ніж шість місяців. Порядок реалізації майна встановлюється зборами кредиторів.

Законопроектом встановлюються порядок укладення мирової угоди, а також правила банкрутства особи, визнаної померлою.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють: Господарський процесуальний кодекс України; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Закон України "Про виконавче провадження" та інші законодавчі акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього проекту Закону дасть змогу запровадити інститут банкрутства фізичної особи, а також удосконалити інститут банкрутства фізичної особи - підприємниця, зменшити обсяг проблемної заборгованості, в тому числі, і в фінансовому секторі.

 

Народні депутати України:

Д. В. Дзензерський

С. В. Рибалка

Опрос