Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Украины (относительно содействия развитию судоходства в Украине)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2712
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (щодо сприяння розвитку судноплавства в України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні)" розроблено з метою вжиття заходів державної підтримки для розвитку судноплавства та зростання тоннажу морського флоту під Державним прапором України, залучення інвестиційного капіталу в судноплавний бізнес, а також сприяння поліпшенню в цілому інвестиційного клімату в Україні.

Кодекс торговельного мореплавства України (далі - Кодекс) було прийнято в 1995 році. В результаті аналізу положень Кодексу було виявлено, що деякі його положення є застарілими та недостатньо ефективними, оскільки не відповідають сучасним реаліям економічного розвитку та, зокрема, не сприяють розвитку судноплавства в Україні.

Так, виходячи зі статті 32 Кодексу, право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною власністю, належить громадянину України або юридичній особі, яка на 100 % належить резидентам України. Статтею 131 Кодексу встановлено обмеження щодо здійснення каботажних перевезень суднами під іноземним прапором лише за умови отримання дозволу Міністерства інфраструктури України.

Зрозуміло, що діючі норми створюють серйозний бар'єр не тільки для залучення іноземних інвесторів на ринок вітчизняного судноплавства, а й для українських судновласників, які часто в процесі здійснення господарської діяльності зацікавлені в повному або частковому залученні іноземних партнерів.

Крім цього, на практиці вказані обмеження призводять до тінізації ринку вітчизняного судноплавства, оскільки судновласники змушені обирати для своїх суден прапори держав, які передбачають більш гнучкі положення законодавства, що не тільки створює додаткові складнощі для судновласників, а й негативно впливає на вітчизняну економіку в цілому, оскільки призводить до значного відтоку грошових ресурсів за межі України.

Існуюча світова практика застосування більш гнучких підходів стосовно питання про визначення національної належності судна є ефективною та надає можливості, здатні захистити права та задовольнити інтереси як держави, так і інвесторів. Врахування деяких напрацювань міжнародного досвіду щодо ефективності розширення кола суб'єктів, які мають змогу отримати право плавання під Державним прапором України, дасть можливість відновити та поповнити флот під Державним прапором України, підвищити інвестиційну привабливість економіки в цілому та галузі вітчизняного судноплавства зокрема.

Слід зазначити, що з кожним роком все більше скорочується кількість суден під Державним прапором України. Так, у 1991 році під українським прапором було 375 суден дедвейтом 5 тис. тонн і більше, у 2000 році - 155, у 2005 році - 91, у 2008 році - 75, у 2012 році - 60, а у 2014 - 46 суден. При цьому під іноземними прапорами працюють більше 200 середніх та великих суден, які належать українським компаніям.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття проекту Закону є відновлення та поповнення флоту під Державним прапором України, залучення інвестиційного капіталу в судноплавний бізнес шляхом вдосконалення законодавчого врегулювання питання надання суднам права плавання під Державним прапором України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується розширити коло суб'єктів, судна яких мають право плавання під Державним прапором України, та надати іноземним суднам право здійснення каботажних перевезень без окремого дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.

Так, законопроектом запропоновані наступні зміни до Кодексу:

у частині третій статті 32 слова "а також юридичної особи в Україні, заснованої виключно українськими власниками" замінити словами "а також фізичної особи - підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України";

у статті 131 слова "за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту" виключити.

Внесення зміни до статті 32 Кодексу передбачає надання права плавання під Державним прапором України, у тому числі, для суден, що належать будь-яким юридичним особам, зареєстрованим в Україні, незалежно від наявності або відсутності у статутному капіталі таких юридичних осіб іноземних інвестицій, а також фізичним особам - підприємцям.

Внесення зміни до статті 131 Кодексу передбачає надання права суднам під іноземним прапором здійснювати каботажні перевезення без отримання окремого дозволу Міністерства інфраструктури України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс торговельного мореплавства України;

Митний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону дозволить законодавчо врегулювати питання щодо надання права плавання під Державним прапором України суднам, які належать юридичним особам, створеним за участю іноземного капіталу, та надання права здійснення каботажних перевезень іноземним суднам, що, у свою чергу, сприятиме залученню значного обсягу іноземних інвестицій у розвиток судноплавства України, додаткових надходжень до Державного бюджету та місцевих бюджетів від реєстрації суден та здійснення господарської діяльності інвесторами.

Крім того, це також актуально в контексті Закону України "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості", згідно з яким основними напрямками підтримки суднобудівної промисловості на період проведення економічного експерименту є створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку суднобудування України, активізація міжнародного співробітництва та піднесення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинене та конкурентоспроможне суднобудування і сприятливе інвестиційне середовище.

Прийняття проекту Закону стане дієвим механізмом, який без жодних додаткових витрат з боку держави, сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні, що неодмінно вплине на позитивний міжнародний імідж країни та стане новою перспективою для розвитку зовнішньоекономічних відносин.

 

Народні депутати України:

Козир Б. Ю.

Дубневич Я. В.

Корчик В. А.

Євтушок С. М.

Пономарьов О. С.

Макар'ян Д. Б.

Урбанський О. І.

Побер І. М.

Опрос