Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О социальных предприятиях

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2710
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про соціальні підприємства"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Останнім часом в Україні через нестабільність економіки та наслідки загальної економічної кризи особливого значення набуває необхідність розвитку суспільної діяльності, спрямованої на підтримку вразливих верств населення. Але законодавчо визначені заходи і засоби розв'язання соціальних проблем є іноді недостатньо ефективними у вирішенні насущних соціальних питань, що викликає соціальну напруженість у суспільстві та невдоволеність населення такими обставинами. До того ж, впровадження заходів сучасної соціальної політики, зазвичай обмежується в Україні класично-етатистським переліком підходів, які передбачають безпосередню організаційну і фінансову участь держави у вирішення соціальних завдань, натомість громадська ініціатива, приватна підприємницька активність - задіюються неповною мірою.

На сьогодні стали нагальними зміни у підходах до вирішення соціально-значущих проблем. В цьому аспекті є актуальним розвиток і функціонування соціального підприємництва, як одного із інструментів соціального розвитку, що базується на посиленні ролі економічно активних учасників національного ринку у підтримці соціально вразливих категорій громадян та вирішенні соціально значущих питань.

Подібний спосіб вирішення завдань соціального розвитку на рівні держави та місцевої влади активно впроваджується та діє у ряді зарубіжних країн. Зокрема, своє бачення проблеми представлено законодавством Китаю, Польщі, Італії, Бельгії, Кореї, США та інших країн. Водночас, кожна окрема країна сформувала свою модель співпраці держави і суб'єктів господарювання по врегулюванню питань, що мають важливе соціальне значення.

Слід зазначити, що на теренах України вже тривалий час існують певні започаткування в системі соціального підприємництва, такі як безкоштовні заклади харчування та проживання для соціально вразливих категорій населення і т. і. Проте такі приклади є вкрай поодинокими, спорадичними, несистемними, а відтак є скоріше "виключенням із загальних правил".

Тож, Україна потребує впровадження дієвого механізму системної соціальної взаємодії держави, бізнесу та громадян. Зазначений проект Закону представляє модель участі українських підприємств у вирішенні соціально значущих питань розвитку суспільства.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Основною метою законопроекту є впровадження правових умов створення соціальних підприємств та державного сприяння їх діяльності для забезпечення гідного рівня життя як окремої особи, так і регіону та країни в цілому.

Законодавче визначення відносин у цій сфері має забезпечити втілення головного пріоритету демократичних та економічно розвинених країн - задоволення життєвих потреб людини, поєднавши принципи економічної ефективності та соціальної спрямованості у діяльності суб'єктів господарювання.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект складається із п'яти розділів. Розділ "Загальні положення" визначає сферу дії Закону, законодавчі рамки діяльності соціальних підприємств, поняття соціального підприємства, критерії, за якими підприємство може бути визнане як соціальне. Зокрема, до них належать:

1) забезпечення робочим місцем особи, віднесеної до соціально вразливих верств населення, частка зайнятості яких становить не менше половини загальної кількості працюючих на підприємстві;

2) надання соціальних послуг, визначених Законом України "Про соціальні послуги" за умови, що більше половини отримувачів цих послуг є незахищені верстви населення;

3) забезпечення робочим місцем та надання соціальних послуг особам із соціально вразливих верств населення, якщо частка зайнятості таких осіб становить не менше 30 відсотків загальної кількості працюючих на підприємстві та не менше 30 відсотків отримувачів соціальних послуг відповідно.

4) виробництво та реалізація продукції підприємства особам із числа соціально вразливих за цінами собівартості продукції;

5) інвестиції у соціально-значимі проекти.

Законопроектом визначається орган, який є відповідальним за надання підприємству статусу такого, що має пріоритетом соціальну спрямованість діяльності, а саме Міжвідомча комісія з державної підтримки соціальних підприємств. Законопроектом встановлюються склад та повноваження зазначеної Комісії.

Визначаються заходи державної підтримки, що надаються соціальним підприємствам при отриманні статусу соціального. Отримання статусу соціального підприємства надає підприємствам право на державну допомогу у вигляді пільг з оподаткування, при провадженні інвестиційної діяльності, у земельних питаннях, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяння у наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення і виконанні державних цільових програм, у працевлаштуванні вразливих категорій осіб та в інших формах, передбачених законом.

Враховуючи достатньо широкі заходи з боку держави по стимулюванню здійснення підприємством діяльності, що спрямована на вирішення соціальних проблем, окремим розділом передбачено норми щодо контролю і відповідальності за порушення, встановлених законом зобов'язань.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчими актами у сфері регулювання діяльності соціальних підприємств є Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Земельний кодекс України, закони України "Про кооперацію", "Про акціонерні товариства", "Про соціальні послуги", "Про зайнятість населення", "Про державні цільові програми", "Про оренду державного і комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні" та ін.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект потребуватиме бюджетних видатків на початковому етапі, що в подальшому буде компенсуватися виконаними державними зобов'язаннями перед населенням по вирішенню нагальних соціальних проблем. Тому терміном набрання чинності пропонується визначити початок нового бюджетного року - 1 січня 2016 року.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту дозволить створити в Україні інституційне підґрунтя для функціонування соціального підприємництва та соціальних підприємств, що у свою чергу, стане важливим кроком у напрямку розвитку "недержавного" сектору політики соціального розвитку і соціального захисту. Зокрема, будуть створені додаткові передумови для працевлаштування соціально вразливих категорій населення, інвестицій у розвиток соціальної сфери, насичення національного ринку новими соціальними послугами і товарами за доступними цінами тощо.

Існування такого закону стимулюватиме бізнес та інших суб'єктів господарювання до активної участі у вирішенні національних завдань соціального розвитку та соціального захисту.

 

Народний депутат України

О. Б. Фельдман

Опрос