Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.04.2015 № 2706
Дата рассмотрения: 22.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність розроблення проекту Закону зумовлена виникненням перед постачальниками енергоносіїв заборгованості у зв'язку з несвоєчасним проведенням розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію, що в свою чергу призводить до нарахування штрафних санкцій (пені) суб'єктам господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Слід зазначити, що вказана заборгованість виникає не внаслідок несумлінного виконання своїх зобов'язань такими суб'єктами, а внаслідок об'єктивних причин, що не дозволяли їм своєчасно і в повному обсязі виконувати свої договірні зобов'язання.

Серед причин, що безпосередньо впливають на розрахунки за енергоносії, слід визначити несвоєчасність погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Крім того, підприємствами теплоенергетики нарахована різниця в тарифах близько 2 млрд. грн. для бюджетних установ, відшкодування якої відповідно до чинного законодавства не урегульовано.

Також, одним із факторів виникнення заборгованості за спожиті енергоносії, є несвоєчасність відшкодування збитків внаслідок надання пільг з оплати за спожиту теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення окремим категоріям споживачів.

За останні роки проблема несвоєчасної виплати різниці в тарифах так і не була вирішена, що позбавляє суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, будь-якої можливості своєчасно розрахуватися за енергоносії.

Так, погашення заборгованості з різниці в тарифах за 2012 - 2013 роки було проведено лише в грудні 2014 року.

Загальна заборгованість різниці в тарифах перед зазначеними підприємствами внаслідок застосування не економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію станом на 1 січня 2015 року складає 2,4 млрд. гривень, на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 4,0 млрд. гривень. Зокрема, відповідно до рішень судів за несвоєчасне здійснення розрахунків за природний газ КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" нараховано штрафних санкцій в розмірі 40,1 млн. гривень, КП ЖМР "Житомиртеплокомуненерго" - 20,5 млн. гривень, Концерн "Міські теплові мережі" м. Запоріжжя - 128,4 млн. гривень, ПАТ "Київенерго" - 265,0 млн. гривень, ЛМКП "Львівтеплоенерго" - 84,5 млн. гривень, ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" - 24,3 млн. гривень, ТзОВ "Рівнетеплоенерго" - 23,7 млн. гривень, КП "Харківські теплові мережі" - 190,4 млн. гривень.

З цих підстав суб'єкти господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення позбавлені можливості своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання щодо розрахунків за енергоносії. Внаслідок цього, енергопостачальними підприємствами нараховуються штрафні санкції та пеня, джерело відшкодування яких на підприємствах відсутнє, так як здебільшого галузь збиткова.

Станом на 1 січня 2015 року сума нарахованих штрафних санкцій та пені НАК "Нафтогаз України" становить 1,6 млрд. гривень.

Тому, проектом Закону передбачається встановити мораторій на нарахування та стягнення неустойки (пені, штрафу) та інших фінансових санкцій енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів за використаний природний газ та послуги з його транспортування та електричну енергію суб'єктам господарювання, для яких тариф на теплову енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення було встановлено нижче собівартості з урахуванням граничного рівня рентабельності та повністю не відшкодовані втрати та збитки внаслідок встановлення таких тарифів, а також не відшкодовані збитки внаслідок надання пільг з оплати за спожиту теплову енергію окремим категоріям споживачів, до моменту отримання ними відшкодування втрат та збитків в установленому порядку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення законопроекту є вирішення проблеми заборгованості суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, перед енергопостачальними організаціями, забезпечення умов для підвищення рівня поточних розрахунків за спожитий природний газ і електричну енергію та створення умов для покращення їх фінансово-економічного стану.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері є:

- Податковий кодекс від 02.12.2010 N 2755-VI;

- Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 N 1875-IV;

- Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 N 2633-IV;

- Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002 N 2918-III;

- Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" 08.07.2010 N 2467-VI.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону необхідно погодити з Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Держпідприємництвом, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигід та витрат у простій формі щодо:

- держави та органів місцевого самоврядування;

- що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення;

- громадян.

Витрати

Вигоди

Держава та органи місцевого самоврядування

Додаткових витрат не передбачається

1. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства
2. Створення умов для покращення їх фінансово-економічного стану підприємств що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Суб'єкти господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Додаткових витрат не передбачається

1. Покращення фінансово-економічного стану підприємств
2. Підвищення рівня поточних розрахунків за спожиті енергоносії

Громадяни

Додаткових витрат не передбачається

Забезпечення якісними послугами з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

На сьогодні є доцільним комплексно та всебічно розв'язати проблему виникнення заборгованості зі сплати штрафних санкцій (пені), які нараховані суб'єктам господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення та надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у зв'язку з несвоєчасним проведенням розрахунків за спожиті енергоносії

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання"

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки поліпшенню якості та безперебійності надання послуг з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики в сфері надання послуг з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Проект акта оприлюднено на сайті з метою обговорення

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про встановлення мораторію на нарахування штрафних санкцій суб'єктам господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" дозволить покращити фінансово-економічний стан суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, та забезпечить умови для підвищення рівня поточних розрахунків за спожиті енергоносії.

 

Народні депутати України:

А. В. Бабак

С. І. Скуратовський

Д. І. Андрієвський

П. П. Сабашук

А. В. Шинькович

В. Ф. Сташук

О. О. Марченко

А. В. Гальченко

О. М. Кодола

Л. Т. Підлісецький

С. І. Мельник

Опрос