Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.04.2015 № 2702
Дата рассмотрения: 22.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю створення законодавчих передумов для модернізації галузі зовнішньої реклами, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності у цій сфері, удосконалення окремих положень, які є важливими чинниками у питанні забезпечення безпеки дорожнього руху.

Також відповідні законодавчі новели мають наблизити українське законодавство до європейського, засвідчити реальне впровадження у практичну площину положень Коаліційної Угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання, які стосуються розміщення реклами.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Завданням законопроекту є удосконалення відповідних положень чинного законодавства, які мають надати поштовху для подальшої модернізації галузі з урахуванням сучасних вітчизняних та зарубіжних тенденцій, які мають місце у галузі зовнішньої реклами.

Окрім того, однією з цілей законопроекту є ефективне застосування міжнародних угод і конвенцій у сфері інфраструктури транспорту, безпеки руху тощо, про яке, зокрема, йдеться главі 7 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони.

Задля досягнення задекларованих цілей положення законопроекту, якими суттєво оновлюється регулювання та деталізується порядок розміщення зовнішньої реклами, не вичерпуються лише змінами до Закону України "Про рекламу", а містять також і доповнення до інших законодавчих актів, які мають забезпечити відсутність колізій і різночитань під час правозастосовної діяльності та реалізації запропонованих законодавчих новацій.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про охорону культурної спадщини".

Уточнюються законодавчі терміни "реклама на транспорті", "зовнішня реклама", пропонується визначення поняття "схема розміщення зовнішньої реклами".

Запропонованими змінами пропонується чітко розмежувати повноваження відповідних органів щодо розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах, поза межами населених пунктів та у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування.

Так, розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах буде проводитись на підставі дозволів, що видаються за рішенням виконавчих органів відповідних рад; поза межами населених пунктів на підставі дозволів, що видаються за рішенням районних державних адміністрацій; у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування на підставі дозволів, що видаються за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.

Дозвільним органам надається право розробляти, затверджувати та впроваджувати схеми розміщення зовнішньої реклами. До розробки таких схем залучаються громадські об'єднання у сфері зовнішньої реклами.

Передбачається також впровадження дозвільними органами відкритої електронно-інформаційної бази даних місць розташування рекламних засобів, яка буде містити повну та об'єктивну інформацію щодо поданих заяв, встановлених пріоритетів, виданих та анульованих дозволах та ін. Запропонована новела дозволить знівелювати існуючі корупціогенні фактори у відповідній сфері, сприятиме усуненню можливостей для зловживань.

Пропонується визначити максимальний строк, на який видається дозвіл (12 років), передбачається встановлення строків, із дотриманням яких має бути прийнято рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу або про продовження чи відмову у продовженні строку дії дозволу (протягом 30 календарних днів з дня одержання відповідної заяви від суб'єкта господарювання).

Визначаються вичерпні переліки документів необхідних для одержання (продовження дії) дозволу, вичерпні переліки підстав для відмови у видачі (продовження дії) дозволу, анулювання та переоформлення.

Запроваджуються положення, котрі унормовують відносини суб'єктів господарювання - власників рекламних засобів та дозвільних органів у процесі впровадження схеми розміщення зовнішньої реклами.

Законопроектом встановлюється, що зовнішня реклама, яка розміщена без дозволу, вважається самовільно розміщеною та підлягає демонтажу за рішенням відповідного дозвільного органу.

Доповнюються положення статті 16 чинного Закону України "Про рекламу" в частині вимог, яким повинна відповідати зовнішня реклама.

Так, освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, обмежувати видимість у напрямку руху, бокову видимість та видимість технічних засобів організації дорожнього руху або заважати сприйманню їх учасниками дорожнього руху, а також не має освітлювати квартири житлових будинків.

Законопроектом визначається, що зовнішня реклама не повинна створювати звукові ефекти, які негативно впливають на умови руху, заважати руху пішоходів та розміщуватись ближче ніж за 100 метрів від залізничних переїздів.

Також, зовнішня реклама має розміщуватись із забезпеченням вільного огляду технічних засобів організації дорожнього руху, а на будь-яких місцях поверхонь будівель та споруд має розміщуватись із дотриманням державних будівельних норм.

Відповідно до положень законопроекту забороняється розміщувати зовнішню рекламу, яка відтворює зображення дорожніх знаків або має схожість (за зовнішніми ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальними сигналами, а також розміщувати її на опорах дорожніх знаків, світлофорного обладнання та будь-якому іншому обладнанні, призначеному для регулювання руху.

Окрім цього, зважаючи на міжнародно-правові зобов'язання України, пропонується, передбачивши відповідний перехідний період, заборонити розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення міжнародних автомагістралей.

З огляду на широку участь підприємств галузі зовнішньої реклами у розміщенні соціальної реклами пропонується передбачити, що розповсюджувачі зовнішньої реклами, діяльність яких не фінансується з державного або місцевих бюджетів, отримують пільги з оплати за надане право користування місцями розташування рекламних засобів у період розміщення на поверхнях цих засобів соціальної реклами на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування та благодійних організацій, а також державних і комунальних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та культури, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Положеннями законопроекту органи державної влади, на які покладено контрольні функції в сфері реклами, зобов'язуються надавати на запит будь-якої особи копію протоколу засідання та копію рішення за результатами розгляду питання про порушення рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу.

Також пропонується обумовити наявність права органів державної влади, на які покладено контрольні функції в сфері реклами, на отримання від рекламодавця, виробника та розповсюджувача реклами документів, пояснень тощо із наявністю виявленого цими органами факту порушення.

Зважаючи на особливості суспільних відносин у відповідній сфері регулювання та практику господарських відносин у галузі зовнішньої реклами (встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, можливість продовження дії дозволу тощо) існує потреба в специфічному та відмінному від загального (визначеного Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") регламентуванні окремих аспектів дозвільної діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами. У зв'язку з цим пропонується внести зміни до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", встановивши, що видача, анулювання, поновлення, переоформлення, продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами здійснюються відповідно до вищезазначеного Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про рекламу".

До того ж, із метою усунення можливостей для колізій і різночитань під час правозастосовної діяльності, з огляду на загальну концепцію законодавчих новацій, пропонуються зміни та доповнення і до законів України "Про автомобільні дороги" та "Про охорону культурної спадщини" (в частині узгодження термінології та вилучення дублюючих положень).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, законами України "Про рекламу", "Про автомобільні дороги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про охорону культурної спадщини".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить створити належні передумови для модернізації галузі зовнішньої реклами та покращити ситуацію у питанні забезпечення безпеки дорожнього руху, засвідчить дотримання Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань.

Запропоноване оновлення законодавчого регулювання та максимальна деталізація відповідних дозвільних процедур у сфері зовнішньої реклами (ще на рівні законодавчого акта), впровадження відкритої електронно-інформаційної бази даних місць розташування рекламних засобів, дозволяють значно знизити корупціогенні ризики у цій галузі, зокрема на місцевому рівні, а, відтак, покращаться умови для ведення господарської діяльності у галузі зовнішньої реклами.

Встановлення на законодавчому рівні максимального строку, на який видається дозвіл, визначення вичерпних переліків підстав для відмови у видачі (продовження дії) дозволу, анулювання, переоформлення тощо, чітка регламентація відносин суб'єктів господарювання - власників рекламних засобів, їх об'єднань та дозвільних органів у процесі розробки та впровадження схеми розміщення зовнішньої реклами, стимулюватимуть розповсюджувачів зовнішньої реклами до інвестування у модернізацію застарілих рекламних засобів з метою покращення архітектури та благоустрою території населених пунктів.

Вищезазначені новели разом із передбаченою можливістю демонтажу самовільно розміщеної реклами мають забезпечити більш упорядковане розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах та поза їх межами.

Доповнення чинного Закону України "Про рекламу" новими вимогами, яким повинна відповідати зовнішня реклама, позитивно відзначаться на забезпеченні безпеки дорожнього руху.

 

Народні депутати України:

Опанасенко О. В.

Ємець Л. О.

Матузко О. О.

Опрос