Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правового обеспечения открытости баз данных и прозрачности регистрационных процедур

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2015 № 2696
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на виконання зобов'язань України за Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, а також задля покращення в Україні інвестиційного клімату шляхом забезпечення відкритості баз даних, прозорості реєстраційних процедур та створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Ефективність охорони права інтелектуальної власності залежить від багатьох факторів, найголовнішим з яких є наявність сучасного, відповідаючого вимогам сьогодення законодавства та дієвих механізмів його реалізації.

Вітчизняне законодавство, що регулює набуття, використання та захист прав на торговельні марки, характеризується не лише відсталістю від потреб нашого часу та наявністю численних прогалин, але і певною нелогічністю викладення юридичних норм.

Так, у чинній редакції Закону передбачена можливість подання будь-якою особою мотивованого заперечення проти заявки на торговельну марку, проте відсутня ефективна процедура оперативного отримання інформації про такі заявки, що у переважній більшості випадків повністю унеможливлює подання зазначених вище мотивованих заперечень. Тобто Законом передбачене, яке практично неможливо реалізувати, бо подані заявки на торговельні марки не підлягають оприлюдненню чи публікації.

Окрім того, у чинному Законі не передбачена можливість оскарження третіми особами, які не брали участі у процесі реєстрації торговельної марки, рішення органу експертизи, прийнятого за результатами розгляду заявки на торговельну марку, у адміністративному порядку.

Наведені вище недоліки українського законодавства не дозволяють оперативно, без звернення до суду, не допускати реєстрацію торговельних марок, що здійснюються з порушенням закону. Єдиний доступний механізм боротьби з незаконними реєстраціями торговельних марок - судовий, що потребує значних часових затрат та матеріальних ресурсів, і не є доступним багатьом учасникам правовідносин. Такий стан законодавства призводить до появи численних реєстрацій торговельних марок, які не відповідають умовам охороноздатності, тобто є незаконними, причому такі реєстрації, з процедурної точки зору, доволі важко оскаржити.

Зазначене вище не відповідає Європейському законодавству та є істотною перепоною для інвестування в українську економіку.

Окрім того, в Україні, на відміну від більшості розвинених юрисдикцій, відсутня законодавчо передбачена можливість подавати заявки на торговельні марки у електронній формі. Наразі заявник у будь-якому випадку змушений подавати зазначені заявки у письмовій формі поштою або безпосередньо до органу експертизи, що є неефективним, забирає невиправдано багато часу та є пережитком минулого століття.

Також українське право не передбачає публікацію рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, що не створює умов для прозорої, послідовної та передбачуваної роботи цього органу.

У чинному законодавстві не передбачені усі ефективні способи захисту порушеного права на торговельну марку, зокрема можливість вимагати компенсацію за порушення права (як альтернатива стягненню збитків), що сприяє істотному ускладненню, а іноді навіть унеможливлює, захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки, що також робить український ринок непривабливим для інвесторів.

Даний законопроект покликаний вирішити вказані проблемні питання шляхом створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є правове забезпечення відкритості баз даних, прозорості реєстраційних процедур, удосконалення законодавчого регулювання відносин, пов'язаних з набуттям, використанням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельні марки, приведення законодавства у відповідність до вимог часу та ринкової економіки.

Законопроект містить норми спрямовані на імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, адаптацію законодавства України щодо відкритих баз даних та реєстраційних процедур до права ЄС та правозастосовчої практики провідних країн світу, що відповідатиме основним напрямам зовнішньоекономічної політики держави та поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом Закону пропонується передбачити:

- публікацію усіх поданих заявок на торговельні марки у відкритій електронній базі даних, в результаті чого усі зацікавлені особи зможуть отримати доступ до інформації про заявки та зможуть своєчасно у адміністративному порядку захистити свої права у разі їх порушення;

- ефективну процедуру подання мотивованих заперечень проти незаконної видачі охоронного документу на торговельні марки (наприклад, на підставі невідповідності заявленого знака умовам надання правової охорони) та дієвої процедури їх розгляду. Зокрема, пропонується проводити експертизу заявки по суті з урахуванням поданих третіми особами заперечень та відповідей заявника, наданих на такі заперечення. Результати розгляду заперечення відображаються у висновку експертизи за заявкою, а копія рішення органу експертизи, прийнятого на підставі затвердженого висновку, надсилається особі, яка подала заперечення;

- впровадити ефективний механізм оскарження рішень органу експертизи шляхом надання права особі, яка подавала мотивовані заперечення проти заявки на знак, оскаржити рішення органу експертизи до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України. На даний час такої можливості в законодавстві не передбачено, і фактично єдиним можливим варіантом захисту порушеного права є звернення до суду. В той же час, судова процедура, на відміну від адміністративної, є тривалішою та вимагає значних витрат, пов'язаних зі сплатою судового збору та оплатою послуг юридичних радників, і більш того, не є характерним для практики провідних країн світу, в т. ч. Європи, та позбавляє Україну інвестиційної привабливості;

- уточнений перелік абсолютних та відносних умов надання знаку правової охорони, що відповідає Європейському законодавству;

- можливість подання заявок на знаки у електронній формі, що повністю відповідає Європейській практиці, значно підвищить ефективність подання та розгляду заявок, та є вимогою сучасного світу;

- публікацію рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, що забезпечить прозору, послідовну та передбачувану роботу цього органу;

- можливість достроково припинити реєстрацію торговельної марки внаслідок її невикористання протягом п'яти років, що є вимогою Угоди про асоціацію України з ЄС;

- розширення переліку доступних способів захисту порушеного права на торговельну марку, зокрема можливість вимагати компенсацію за порушення права (як альтернатива стягненню збитків), що підвищить ефективність захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки та створить привабливі умови для інвесторів;

Загалом, запропонованими змінами передбачається ціла низка нововведень, які сприятимуть забезпеченню відкритості баз даних, прозорості реєстраційних процедур, запровадженню удосконаленої, прозорої та дієвої системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки шляхом імплементації положень Угоди про асоціацію України з ЄС та правозастосовчої практики провідних країн світу, що має позитивно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини у цій сфері, є Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття та введення в дію проекту Закону забезпечить реалізацію прав осіб, удосконаленню суспільних та господарських відносин щодо доступності баз даних, реєстраційних процедур, а також набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки, і як наслідок, покращенню інвестиційного клімату та розвитку підприємницької діяльності в Україні.

Реалізація Закону забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Прийняття проекту Закону сприятиме:

- відкриттю та, відповідно, забезпеченню доступності баз даних;

- прозорості реєстраційних процедур;

- удосконаленню суспільних та господарських відносин щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки;

- покращенню інвестиційного клімату в Україні;

- розвитку підприємницької діяльності в Україні;

- ефективному захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

 

Народні депутати України:

В. Ю. Пташник

Т. Г. Острікова

Л. О. Ємець

О. М. Черненко

Д. Є. Добродомов

А. І. Шкрум

Г. М. Гопко

І. І. Крулько

І. О. Климпуш-Цинцадзе

Н. В. Кацер-Бучковська

Р. М. Сидорович

Опрос