Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам очищения власти

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2015 № 2695
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення влади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Закон України "Про очищення влади" потребує внесення змін, якими буде вдосконалено механізм реалізації положень цього Закону, узгоджено норми законодавчих актів, якими регулюються відносини в сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, приведено положення цього Закону у відповідність до міжнародних стандартів.

2. Мета і цілі законопроекту

Проект Закону розроблено з метою вдосконалення законодавства України у сфері очищення влади, враховуючи зауваження та пропозиції державних органів, відповідальних за проведення перевірки, та з метою приведення його у відповідність до міжнародних стандартів, враховуючи проміжний висновок N 788/2014 Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) щодо Закону України "Про очищення влади".

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону вноситься низка суттєвих змін до Закону України "Про очищення влади", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про відновлення довіри до судової влади", "Про запобігання корупції", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України".

Запропоновані зміни стосуються сфери застосування Закону, посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, критеріїв очищення влади, механізму проведення перевірок, державного органу, відповідального за проведення перевірок.

Проектом Закону з метою уникнення неправильного тлумачення норм Закону стосовно посад, щодо яких застосовуються заходи з очищення влади деталізується сфера застосування, а саме - його положення застосовуються до посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, в тому числі посадових осіб в їх апаратах та секретаріатах, крім того, норми Закону не застосовуються до осіб, народжених після 1 січня 1996 року.

Експертами Венеціанської комісії висловлено зауваження щодо органу, відповідального за проведення заходів з очищення влади (люстрації) в Україні. Було зауважено, що такий орган має бути наділений ширшим колом повноважень та мати більше незалежності у своїй діяльності. З метою приведення процесу очищення влади (люстрації) у відповідність із міжнародними стандартами законопроектом пропонується створити, виходячи із кола повноважень, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Незалежність такого органу гарантується спеціальним статусом, особливим порядком призначення голови такого органу - Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України за погодженням комітетом Верховної Ради України, до відання якого належать питання боротьби з корупцією.

Проектом Закону пропонується вдосконалити механізм проведення перевірок, що дозволить заощадити кошти Державного бюджету та зменшити навантаження на державні органи, зокрема щодо завершеності у часі перевірки декларацій, яка буде здійснювати до січня 2017 року. Також, проектом Закону пропонується узгодити положення Законів України "Про очищення влади" та "Про протидію корупції" в частині проведення відповідних перевірок.

Крім того, враховуючи практику європейських держав щодо люстрації виборних посад, Законом пропонується додати положення, які зобов'язують кандидатів у народні депутати та на посаду Президента, заявити про застосування до них заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади" з метою інформування виборців.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері є: Конституція України, Закони України "Про очищення влади", "Про державну службу", Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Пропонується внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про відновлення довіри до судової влади", "Про запобігання корупції", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про відновлення довіри до судової влади".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту потребує видатків з Державного бюджету України спрямованих на створення та утримання центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації).

Джерелами надходження пропонується визначити доходи держави від сплати санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених органів центральної виконавчої влади, а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади - у тому числі санкцій за порушення законодавства про очищення влади.

Додатковим джерелом фінансування центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) може стати скорочення видатків на утримання структурного підрозділу Міністерства юстиції України, який на даний час забезпечує проведення перевірки відповідно до положень Закону України "Про очищення влади".

У якості альтернативного джерела фінансування центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань очищення влади (люстрації) може бути запропоновано скорочення видатків з Державного бюджету України на 2015 рік на утримання центральних органів виконавчої влади, ліквідованих постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції".

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не містить регуляторних норм.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Очищення державних органів та органів місцевого самоврядування на всіх рівнях відповідно до критеріїв Закону України "Про очищення влади" дозволить цим органам працювати більш ефективно, знизить ризики корупційних правопорушень, відсторонить від влади осіб, які своїми діями чи бездіяльністю спричинили порушення прав людини, вдосконалить роботу державного апарату в цілому.

 

Народні депутати України:

Соболєв Є. В.

Ємець Л. О.

Алексєєв І. С.

Ляшко О. В.

Парасюк В. З.

Чорновол Т. М.

Добродомов Д. Є.

Опрос