Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по возобновлению надлежащего функционирования государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и устранению препятствий для их развития, созданных в 2010 - в начале 2014 годах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2015 № 2690
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах продовження діяльності терористичних угруповань і підтримки останніх силами держави-агресора Російської Федерації та високої імовірності відновлення широкомасштабної агресії на Сході України, здійснення систематичних спроб дестабілізації ситуації в інших регіонах, які в будь-який час можуть перерости у збройні конфлікти, найбільш актуальною проблемою, вирішення якої стоїть перед органами державної влади, залишається вдосконалення механізму забезпечення воєнної безпеки і оборони України.

Це обумовлює необхідність пошуку ефективних шляхів та механізмів для своєчасного запобігання і нейтралізації існуючих та потенційних воєнних загроз, серед яких одним з найважливіших є підтримання оборонного потенціалу держави на рівні, який гарантуватиме належний захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, зменшення ескалації наявних воєнних конфліктів та відбиття збройних агресій.

Відповідно до Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Обороноздатність України у XXI століття: виклики, загрози та шляхи їх подолання", затвердженими Постановою Верховної Ради України N 1639-VII від 12 серпня 2014 року (далі за текстом - Рекомендації парламентських слухань), в умовах проведення АТО на Сході України та нових геополітичних реалій одним з невідкладних завдань державної ваги є налагодження діяльності оборонно-промислового комплексу держави. Виконання цього завдання можливе шляхом відновлення належного функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу України, які забезпечують виготовлення, ремонт, обслуговування та модернізацію військової техніки, устаткування, амуніції та боєприпасів для виконання завдань військових формувань Збройних сил України, а також профільних органів державної влади сектору безпеки і оборони України.

Метою, реалізацією якої займались представники "режиму екс-президента Януковича", було встановлення повного контролю і зовнішнього проросійського управління над сектором безпеки і оборони України, нейтралізація дієздатності органів безпеки і оборони за функціональним призначенням, руйнація оборонно-промислового комплексу України. На підтвердження цього факту свідчать і Рекомендації парламентських слухань у Верховній Раді України 23 липня 2014 року, відповідно до яких під час реалізації Російською Федерацією в рамках гібридної війни проти України Стратегії контрольованого хаосу та спеціальної диверсійної операції стратегічного характеру в Україні при підтримці "режиму екс-президента Януковича" було сформовано мережу проросійських громадських, ділових, експертних, інформаційних і політичних структур, метою яких була руйнація обороноздатності України з метою подальшого повалення суверенітету і конституційного ладу України.

Так, державні, в тому числі казенні, підприємства оборонно-промислового комплексу України, які входять до складу Державного концерну "Укроборонпром" (далі за текстом - державні підприємства оборонно-промислового комплексу) в період з 2010 - до початку 2014 років були об'єктами, господарській діяльності яких створювались всілякі перешкоди шляхом вчинення діянь, спрямованих на збільшення заборгованості підприємств (укладення завідомо невигідних угод, удаваних правочинів, невжиття правоохоронними органами заходів щодо захисту майнових інтересів підприємств, незаявлення претензій, непред'явлення позовів, неподання заперечень на позови, неналежне представництво інтересів підприємства перед іншими підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади, в тому числі у судах, не оскарження необґрунтованих судових рішень, прийняття нераціональних управлінських рішень тощо), що в кінцевому результаті фактично зупинило роботу більшості таких підприємств та поставило їх на межу неплатоспроможності.

Після проведення народними депутатами України - членами Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони - зустрічей з керівництвом заводів, що здійснюють виробництво та відновлення військової техніки в державному секторі управління, вивчення стану підприємств, проблемних питань їх функціонування, було з'ясовано, що більш ніж 25 державних підприємств оборонно-промислового комплексу знаходяться на сьогодні в становищі, коли через великий обсяг протиправних операцій, ухвалення необґрунтованих судових рішень та не оскарження останніх в установленому законом порядку, поданням великої кількості претензій та судових позовів за наслідками незаконних угод, удаваних та інших правочинів, грошові кошти на банківських рахунках підприємств арештовані державною виконавчою службою, що спричиняє неможливість виконання державного оборонного замовлення з виготовлення та ремонту військової техніки. Така ситуація виникла, зокрема, але не виключно, через недбале представництво інтересів держави в особі таких підприємств, несвоєчасне оскарження судових рішень, через що такі підприємства майже доведені до неплатоспроможності та вкрай потребують допомоги держави.

Існуюче правове регулювання відповідних суспільних відносин не дає можливості оперативно вирішити згадані проблеми функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу, що вкрай необхідні Україні для відновлення її обороноздатності.

Так, наприклад, перегляд відповідних судових рішень, ухвалених за наслідками розгляду спорів, що виникли в лютому 2010 - лютому 2014 років, за нововиявленими обставинами можливий лише після доведення факту вчинення протиправних дій (таких, як протидія законній господарській діяльності, доведення до банкрутства, вчинення завідомо невигідних правочинів) щодо підприємства та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до обвинувального вироку суду (ч. 2 ст. 245 Кодексу адміністративного судочинства України, ч. 2 ст. 112 Господарського процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 361 Цивільного процесуального кодексу України), що є досить складним та тривалим в часі, а поновлення строків на апеляційне та касаційне оскарження майже неможливе з огляду на те, що не подання скарг на рішення судів уповноваженими представниками, в тому числі працівниками прокуратури, не здійснювалось без поважних на те причин. З огляду на це та на кількість спорів, рішеннями за якими фактично заблоковано діяльність багатьох державних підприємств оборонної промисловості, з урахуванням того, що їх оскарження не відбувалось через службову недбалість представників, існує необхідність ввести додаткові гарантії забезпечення оскарження зазначених судових рішень в інтересах держави в особі державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Разом з тим, відповідно ч. 4 ст. 39 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 року N 606-XIV з наступними змінами не передбачається можливості скасування, зняття арешту на майно та кошти підприємства, навіть за умови зупинення виконавчого провадження, що в будь-якому разі залишає неможливим виконання державного оборонного замовлення та веде до блокування бюджетних коштів на банківських рахунках відповідних підприємств оборонно-промислового комплексу в рамках реалізації повноважень державних виконавців в межах відкритих виконавчих проваджень.

Введення мораторію (тимчасової заборони) на здійснення певних заходів примусового виконання судового рішення (зокрема, на примусову реалізацію майна та коштів), а також зняття арешту з майна та коштів підприємств оборонно-промислового комплексу забезпечить негайне відновлення їх господарської діяльності, і, як наслідок, надасть можливість підприємствам належним чином виконувати оборонне замовлення, а також відновити оборонний потенціал держави.

Варто звернути увагу, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 10.06.2003 року N 11-рп/2003, Закон України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" від 29.11.2001 року N 2864-III з наступними змінами, яким було запроваджено аналогічний за змістом мораторій на застосування певних заходів примусового виконання судових рішень, був визнаний конституційним. Так, за висновком Конституційного Суду України, викладеним ним у мотивувальній частині Рішення від 10.06.2003 року N 11-рп/2003, правовий статус суб'єктів права різних форм власності ґрунтується на єдиних конституційних принципах, при цьому правовий статус кожного з них має особливості, захист яких забезпечується державою відповідно до законів, дія яких на них поширюється, а мораторій на реалізацію державного майна лише тимчасово зупиняє виконання обов'язкових рішень судів на строк встановлення такого мораторію.

Крім того, забезпечення представництва державних інтересів в особі державних підприємств оборонно-промислового комплексу в судах вимагає тимчасового (на строк до відновлення нормального функціонування відповідних суб'єктів) поновлення повноважень органів прокуратури на здійснення відповідного представництва, а також створення тимчасової спеціальної комісії та надання їй тимчасових повноважень щодо здійснення спеціальної перевірки державних підприємств оборонно-промислового комплексу з метою виявлення порушень закону щодо таких суб'єктів та захисту порушених прав та законних інтересів.

Одним із основних пріоритетів оборонної політики України має стати перебудова військово-промислового комплексу України для належного матеріально-технічного комплектування Збройних Сил України та сектору безпеки. В той же час, військова техніка, яка залишилась в розпорядженні Української держави має безпрецедентно високий рівень морального та фізичного зношення, потенціал Збройний Сил України не відповідає рівню внутрішніх і зовнішніх загроз національній безпеці, необхідна докорінна перебудова та відродження оборонної промисловості на базі державних і казенних підприємств зі сфери управління ДК "Укроборонпром".

Чинне законодавче регулювання відповідних суспільних відносин не дозволяє державним підприємствам оборонно-промислового комплексу застосувати дієві інструменти виходу з фінансової кризи, в якій вони опинилися завдяки реалізації проросійської політики "режиму Януковича" щодо руйнування та роздержавлення оборонно-промислового комплексу України з метою підриву її обороноздатності. Таким чином, з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки держави, з огляду на критичний рівень заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, що входять до складу ДК "Укроборонпром", неможливість останніх виконувати державне оборонне замовлення, необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання встановлення тимчасових додаткових гарантій захисту прав та законних інтересів згаданих суб'єктів під час оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади, рішень судів, оспорювання правочинів, здійснення виконавчих дій та представництва інтересів відповідних підприємств в судах, а також запровадити дієвий механізм швидкого виявлення та усунення порушень закону та відновлення порушених прав та законних інтересів відповідних підприємств в рамках проведення спеціальної перевірки тимчасовою спеціальною комісією.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою проекту є посилення обороноздатності держави, відновлення виробничого потенціалу, стабілізації фінансового стану підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" шляхом встановлення організаційно-правових засад відновлення можливості їх належного функціонування та усунення перешкод для їх розвитку, які були створені в 2010 - на початку 2014 років.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Цим законопроектом пропонується:

1) запровадження мораторію на застосування примусової реалізації майна та звернення стягнення на кошти підприємств оборонно-промислового комплексу у межах виконавчих проваджень, відкритих на підставі виконавчих документів, виданих протягом лютого 2010 - лютого 2014 років, крім виконання рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості із сплати внесків до цих фондів та з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на строк до закінчення особливого періоду, але не більше, ніж на строк дії закону;

2) зупинення виконавчих проваджень та зняття арешту з майна та грошових коштів боржників - підприємств оборонно-промислового комплексу на строк до закінчення особливого періоду, але не більше, ніж на строк дії закону;

3) поновлення строків на апеляційне, касаційне оскарження, подання заяв про перегляд Верховним Судом України, перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень судів, ухвалених (постановлених) протягом трьох років до набрання чинності цим Законом в межах цивільного, господарського, адміністративного судочинства, де стороною спору виступали державні підприємства оборонно-промислового комплексу у разі звернення із заявою про поновлення строків не пізніше, ніж протягом шести місяців з дня набрання чинності законом;

4) включення вимог державних підприємств - суб'єктів цього закону щодо оскарження правочинів, вимог про захист прав або інтересів відповідних суб'єктів до переліку вимог, на які не поширюється позовна давність відповідно до ч. 2 ст. 268 Цивільного кодексу України;

5) відновлення представництва прокуратурою інтересів держави в особі відповідних державних підприємств оборонно-промислового комплексу шляхом звернення до суду з позовами, заявами, поданнями; вступу у справу за позовами (заявами, поданнями), поданими іншими особами на будь-якому етапі розгляду; ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, порушених за позовами (заявами, поданнями) інших осіб; участі у розгляді справ з правом користуватись усіма процесуальними правами та обов'язками сторони та/або обов'язками позивача у разі набуття такого статусу за рішенням суду, а також встановлення повноважень тимчасової спеціальної комісії у складі представників органів прокурорів, Міністерства оборони України, Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесено питання національної безпеки та оборони, уповноваженого суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі на проведення спеціальної перевірки усіх державних підприємств оборонно-промислового комплексу України на предмет порушення їх прав та законних інтересів рішеннями, діями та бездіяльністю органів державної влади, в тому числі щодо винесення необґрунтованих судових рішень, прийняття незаконних актів перевірок та нарахування штрафних санкцій.

4. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Цивільний кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Закон України "Про виконавче провадження";

Закон України "Про державне оборонне замовлення";

Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі";

Закон України "Про прокуратуру" та інші.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету).

6. Прогноз результатів

Запровадження норм законопроекту сприятиме відновленню належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України усуненню перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 2014 років, а також відновленню виробничого потенціалу та нормальної господарської діяльності зазначених суб'єктів.

 

Народні депутати України:

Вінник І. Ю.

Пашинський С. В.

Опрос