Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (относительно улучшения условий содержания осужденных)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2015 № 2685
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України" (щодо поліпшення умов тримання засуджених)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Потреба прийняття Закону обумовлена необхідністю врахування рекомендацій, наданих Україні Європейським комітетом з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню (КЗК), та інших його стандартів у Кримінально-виконавчому кодексі України.

Функціонування вітчизняної в'язничної системи неодноразово ставало причиною особливої стурбованості цього органу Ради Європи. Комітетом багато раз висловлювалися критичні зауваження що стосуються національного кримінально-виконавчого законодавства. Значна частина цих зауважень так і не стала причиною суттєвих змін нормативної бази, незважаючи на подекуди неодноразове їх повторювання та наголошення на одних і тих самих проблемах.

Останні роками КЗК посилив свою активність стосовно установ Державної пенітенціарної служби України. Так, якщо більше ніж за 10 років (з 1998 по 2009 рік) ним було здійснено 7 візитів до України, один з яких не стосувався установ цього відомства, то з 2010 вже було 5 таких візитів, в тому числі незаплановані візити ad hoc. Вже стало традиційним фокусування КЗК саме на пенітенціарній сфері з огляду на низку проблем, що існують у ній.

Немає сумнівів, що належна співпраця стосовно врахування рекомендацій Комітету є невід'ємною складовою євроінтеграційного процесу України. Прийняття Закону потрібне для підвищення стандартів прав людини, виконання міжнародних зобов'язань, прийнятих нашою державою в рамках Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, а також для підтвердження прихильності України цінностям прав людини і стандартам Ради Європи.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття законопроекту є наближення законодавства України, що регулює порядок та умови утримання засуджених, до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню, а також виконання рекомендацій, зроблених ним за результатами візитів в Україну.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Запропоновані зміни та доповнення до Кримінально-виконавчого кодексу України сприятимуть покращенню становища осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є Конституція України, Європейська конвенція про захист прав та основоположних свобод, Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, Кримінальний кодекс України та Кримінально-виконавчий кодекс України.

Прийняття проекту Закону України не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту імплементувати низку міжнародних стандартів у сфері виконання покарань, які не відображені у національному законодавстві. Це надасть можливість покращити стан дотримання прав позбавлених волі осіб, посилити їх гарантії та скасувати існуючі необґрунтовані правообмеження.

 

Народні депутати України:

К. Г. Усов

І. С. Луценко

Опрос