Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национализации имущества Российской Федерации и ее резидентов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.04.2015 № 2678
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про націоналізацію майна Російської Федерації та її резидентів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України й загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, та з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави, можуть застосовуватися різноманітні спеціальні економічні заходи.

З урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, що включають окупацію території, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод слід застосовувати, окрім санкцій, і такий важливий захід як націоналізація майна в Україні держави-агресора та її резидентів.

Верховна Рада України у своїй Постанові від 27.01.2015 N 129, беручи до уваги Резолюцію ГА ООН 3314 "Визначення агресії" від 14.12.1974, визнала Росію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Прийняття даного законопроекту обумовлено необхідністю врегулювання правових засад, зокрема щодо підстав та порядку, здійснення націоналізації майна в Україні Російської Федерації, як держави-агресора, та її резидентів.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Законопроект розроблено з метою визначення правових засад здійснення націоналізації майна в Україні Російської Федерації, як держави-агресора, та її резидентів (примусового вилучення об'єктів права власності з мотивів суспільної необхідності) у відповідності зі статтями 41, 85 та 92 Конституції України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроект визначає націоналізацію майна в Україні Російської Федерації, як держави-агресора, та її резидентів як примусове вилучення об'єктів права власності держави-агресора та об'єктів права приватної власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності на користь держави, в порядку, встановленому Законом. Підставою для такої націоналізації майна визначено прийняття Верховною Радою України у відповідності до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року рішення про визнання Російської Федерації державою-агресором (Постанова Верховної Ради України від 27 січня 2015 року N 129).

Згідно проекту Закону, націоналізація об'єктів права власності в Україні Російської Федерації, як держави-агресора, здійснюється без наступного відшкодування вартості її майна і майнових прав. Водночас, відшкодування вартості об'єктів права приватної власності резидентів Російської Федерації, як держави-агресора, здійснюватиметься після закінчення агресії, зафіксованого у відповідному міжнародно-правовому акті, на підставі двостороннього міждержавного договору.

Згідно з запропонованою процедурою, рішення про націоналізацію конкретного переліку майна приймається Верховною Радою України у формі спеціального закону, який вноситься Кабінетом Міністрів України за попереднім погодженням Ради національної безпеки та оборони України протягом не більше ніж двох місяців з моменту набрання чинності цим Законом.

Законопроект також містить положення щодо:

- об'єктів, щодо яких може бути прийняте рішення про націоналізацію;

- забезпечення збереження об'єктів націоналізації;

- переходу об'єктів націоналізації у власність держави;

- правового режиму націоналізованого майна;

- державного органу, уповноваженого в сфері націоналізації майна в Україні Російської Федерації, як держави-агресора, та її резидентів;

- гарантій захисту трудових прав працівників підприємств, що підлягають націоналізації;

- відповідальності за порушення законодавства про націоналізацію;

- вирішення спорів, що виникають у процесі націоналізації майна в Україні Російської Федерації, як держави-агресора, та її резидентів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері є Конституція України та Декларація про державний суверенітет України.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону дозволить ліквідувати прогалину у регулюванні цих відносин у законодавстві України, сприятиме захисту національних інтересів, зокрема майнових та соціально-економічних, в умовах зовнішньої агресії.

 

Народні депутати України:

Ляшко О. В.

Вовк В. І.

Кириченко О. М.

Скуратовський С. І.

Мосійчук І. В.

Лінько Д. В.

Лозовой А. С.

Купрієнко О. В.

Ленський О. О.

Рибалка С. В.

Корчинська О. А.

Опрос