Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка продажи права аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.04.2015 № 2673
Дата рассмотрения: 20.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Конституції України земля є об'єктом права власності Українського народу.

Земельний Кодекс України визначає пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

З метою захисту права власності Українського народу на землі сільськогосподарського призначення державної власності розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".

Зазначеним законопроектом пропонується не продовжувати дію мораторію (заборони на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення), а зробити цю норму постійно діючою, що дасть можливість захистити права 7 мільйонів селян, які набули права на земельну частку (пай) загальною площею майже 28 мільйонів гектарів, а також не допустити скуповування земель сільськогосподарського призначення державної власності, яких на сьогодні нараховується більше 10 мільйонів гектарів.

Законопроектом також встановлюється мінімальний термін оренди земель сільськогосподарського призначення. Адже майже дві третини договорів оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються товаровиробниками на підставі договорів оренди, що укладені на строк до 5 - 6 років, що не сприяє ефективному господарюванню на землі і здійсненню видатків на заходи з охорони земель, що, в свою чергу, призводить до зростання площ земель, які зазнали впливу ерозії. Більше 30 % земель охоплені тією або іншою формою ерозії.

Розв'язання цих та інших проблем, спричинених діючим мораторієм на купівлю-продаж сільськогосподарських земель зумовлює необхідність внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів, регулюючих сферу земельних відносин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є введення повної заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення, які забезпечують товарне сільгоспвиробництво, законодавче закріплення шляхів і правових механізмів подальшого розвитку відносин сільськогосподарського землекористування і власності на землі сільськогосподарського призначення на загальноприйнятних у суспільстві засадах в їх тісній зв'язці з комплексом супутніх соціально-економічних, демографічних, юридичних, та інших факторів, а також зняття соціальної напруги в земельних відносинах у сфері сільськогосподарського землекористування, удосконалення інституту оренди сільськогосподарських земель та платності землекористування.

Найбільш оптимальним способом розв'язання проблем, спричинених діючим мораторієм на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, є удосконалення інституту оренди сільськогосподарських земель, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості та економічної віддачі сільськогосподарських земель, подоланню наслідків надмірної парцеляції таких земель.

З метою забезпечення сталого землекористування, раціонального та ефективного використання земель державної власності запроваджується мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Сталий розвиток сільських громад та зміцнення продовольчої безпеки країни за рахунок загального збільшення державних та комунальних земель досягається через надання державі та територіальним громадам права спадкування за законом або заповітом, а також переходу земельної ділянки у власність територіальної громади в порядку визнання спадщини відумерлою; викупу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності; викупу земельних ділянок у іноземних осіб та осіб без громадянства; реквізиції або конфіскації земельних ділянок.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України та Закон України "Про оренду землі".

Реалізація Закону передбачає внесення змін до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про оренду землі", "Про фермерське господарство", "Про іпотеку".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення" розміщено на офіційному веб-сайті Держземагентства України з метою проведення громадського обговорення відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Свої пропозиції та зауваження до законопроекту висловили 28 суб'єктів земельних відносин, в тому числі Головні управління Держземагентства в областях (Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій, Дніпропетровській) та районні відділи Держземагентства у Дніпропетровській області, органи місцевого самоврядування, науковці.

За результатами громадського обговорення були враховані наступні зауваження:

- заборона на задоволення вимог кредиторів за рахунок земель сільськогосподарського призначення;

- встановлення умови, що ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди несе орендар, якщо інше не передбачено договором оренди землі, а не орендодавець, як на сьогодні визначено статтею 11 Закону України "Про оренду землі";

- доповнення умов припинення договору оренди землі, визначених статтею 31 Закону України "Про оренду землі", випадком, коли договір припиняється у разі невиконання умов договору оренди землі щодо розмірів виплати орендної плати з урахуванням її індексації;

- доповнення статті 81 Земельного кодексу України частиною шостою, якою пропонується передбачити, що у разі, якщо протягом року іноземцями, які прийняли у спадщину землі сільськогосподарського призначення, особами без громадянства та особами, у яких припинено громадянство України, не здійснено відчуження земельної ділянки, орган місцевого самоврядування або відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у власність та користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов'язаний протягом місяця після спливу зазначеного строку подати до суду за місцем розташування земельної ділянки заяву про її відчуження.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта до економічного обігу буде залучено право оренди на землі сільськогосподарського призначення, що позитивно вплине на ринкове середовище та надасть можливість державі, територіальним громадам, власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) реалізувати конституційне право.

Регуляторний акт відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

11. Прогноз результатів

Затвердження і практична реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення" матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

збільшення інвестиційних можливостей аграрного сектора, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу права оренди земель сільськогосподарського призначення;

раціональний перерозподіл земель сільськогосподарського призначення та оптимізація їх використання;

підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу земель сільськогосподарського призначення та забезпечення стратегічної продовольчої безпеки держави;

унеможливлення скуповування сільськогосподарських земель;

підвищення економічного благополуччя населення, створення на селі міцного економічно активного середнього класу;

поступове повернення у державну власність земель, які не мають ефективних власників;

посилення впливу держави та територіальної громади на земельно-господарські відносини на селі.

 

Народний депутат України

С. Я. Рудик

Опрос