Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об информации" (относительно определения норм обязательной защиты)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.04.2015 № 2661
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (щодо визначення норм обов'язкового захисту)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (далі - проект Закону) підготовлено Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2013 N 27025/6/1-13.

На теперішній час існують потенційні загрози здійснення несанкціонованих дій по відношенню до даних, що циркулюють в автоматизованих системах технологічного управління об'єктами життєзабезпечення та підвищеної небезпеки (далі - Системи). Успішна реалізація цих загроз може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, у тому числі з незворотними наслідками, та безпосередньо вплинути не тільки на життєдіяльність окремих об'єктів підвищеної небезпеки та життєзабезпечення, а й на стан національної безпеки в цілому.

Слід зазначити, що Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" та іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту інформації встановлено, що в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах обов'язковому захисту підлягають державні інформаційні ресурси або інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом. При цьому інформація, що не належить державі, або інформація, вимога щодо захисту якої не встановлена законодавством (профільним законом), під зазначену правову норму не підпадає.

Таким чином, необхідність прийняття проекту Закону викликана відсутністю у законодавстві норми щодо віднесення даних, що циркулюють в Системах до інформації, захист якої є обов'язковим.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо віднесення даних, що циркулюють в Системах до інформації, захист якої є обов'язковим, шляхом доповнення статті 10 Закону України "Про інформацію" новим видом інформації (технологічна інформація), для якої буде визначено її правовий режим та норму щодо необхідності її захисту відповідно до законодавства.

3. Правові аспекти

Проект Закону розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2013 N 27025/6/1-13 та у межах повноважень, передбачених

Положенням про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 N 411.

Реалізація акта передбачатиме внесення змін до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації, зокрема до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 05.11.2013 N 27025/6/1-13 проект Закону потребує погодження з Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку та Мінфіном.

У 2014 році проект Закону вже було погоджено із заінтересованими державними органами (Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку та Мінфіном), проведено його правову експертизу Мін'юстом та подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

10 вересня 2014 року проект нормативно-правового акта схвалено на засіданні Уряду та надіслано до Верховної Ради України, однак на теперішній час відкликано відповідно до положень § 121 Регламенту Кабінету Міністрів України.

Враховуючи те, що на теперішній час проект Закону не втратив своєї актуальності, та з метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.12.2014 N 43831/1/1-14, Адміністрацією Держспецзв'язку вжито заходів щодо повторного подання зазначеного законопроекту на розгляд Уряду.

На сьогодні проект Закону підтримано та погоджено без зауважень Держкомтелерадіо (N 5578/24/11 від 31.12.2014), Мінекономрозвитку (N 272303/1944-03 від 22.01.2015), Мінфіном (N 3110040-19-10/2105 від 23.01.2015).

За результатами проведення Мін'юстом правової експертизи проекту Закону отримано відповідний Висновок від 13.03.2015, у якому зазначено, що проект акта погоджено із зауваженнями.

Таким чином, на сьогодні проект Закону подається на розгляд Кабінету Міністрів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону немає правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону на ринок праці не впливає.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону дозволить на законодавчому рівні вирішити питання щодо віднесення інформації, що циркулює в Системах незалежно від форм власності, до інформації, вимога щодо захисту якої є обов'язковою.

В подальшому прийняття Закону стане підставою для внесення змін до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації, якими буде встановлено загальні вимоги щодо захисту зазначеної інформації.

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

В. Звєрєв

Опрос