Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 282 Таможенного кодекса Украины (относительно освобождения от уплаты пошлины подарков государству)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.04.2015 № 2659
Дата рассмотрения: 17.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України " Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України (щодо звільнення від сплати мита дарунків державі)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (далі - проект Закону) розроблено у зв'язку з дорученням Кабінету Міністра України від 05.07.2014 N 24952/1/1-14.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (далі - Закон) документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України або згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну.

Статтею 5 Закону передбачено, що держава вживає заходів для поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, передавання, придбання або відтворення в копіях.

Окрім того, відповідно до статті 40 Закону Україна сприяє розширенню співробітництва в архівній справі з іншими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну архівними документами чи їх копіями.

Формування Національного архівного фонду, в тому числі поповнення його документами культурної спадщини України, що перебувають за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України, відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 407, здійснює Державна архівна служба України.

Згідно із законодавством зберігання документів Національного архівного фонду здійснюють центральні державні архіви та місцеві архівні установи.

Відповідно до положень про центральні державні архіви та місцеві архівні установи зазначені установи здійснюють зберігання документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави із-за кордону.

Водночас Митним кодексом України не передбачено звільнення від оподаткування митом (податкові пільги) архівних установ, які отримують документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну.

В зв'язку з цим та з метою належного виконання покладених на архівні установи завдань виникла потреба у внесенні змін до Митного кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є звільнення від оподаткування митом об'єктів культурної та історичної спадщини, що передаються у дарунок Україні із-за кордону.

Проектом Закону пропонується внести зміни до пункту 9 частини першої статті 282 Митного кодексу України, доповнивши список закладів, які отримують у рамках міжнародного обміну документи та друковані видання, архівними установами.

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Митний кодекс України, Указ Президента України від 06.04.2011 N 407 "Про затвердження Положення про Державну архівну службу України".

Реалізація проекту Закону передбачає внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 N 486 "Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових бюджетних асигнувань.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством культури.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено для ознайомлення та громадського обговорення на сайті Укрдержархіву (www.archives.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проекту Закону на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме поповненню Національного архівного фонду України документами, які становлять історико-культурну цінність.

 

Міністр

П. Петренко

Опрос