Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 171-2 Кодекса административного судопроизводства Украины относительно исполнения Решения Конституционного Суда Украины N 3-рп/2015 от 8 апреля 2015 года

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.04.2015 № 2652
Дата рассмотрения: 16.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України" (щодо виконання Рішення Конституційного Суду України N 3-рп/2015 від 8 квітня 2015 року)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

14 квітня 2015 року Конституційний Суд України офіційно оприлюднив прийняте 8 квітня Рішення у справі N 3-рп/2015 за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо визнання неконституційним положення частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з яким рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності є остаточним і оскарженню не підлягає.

На думку суб'єкта права на конституційне подання, зазначені положення кодексу не відповідають вимогам Конституції України, оскільки обмежують право фізичних та юридичних осіб на апеляційне та касаційне оскарження рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у відповідних справах.

Розглянувши справу, Конституційний Суд України вирішив визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Крім того, суд рекомендував Верховній Раді України невідкладно врегулювати питання щодо оскарження судового рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Так, положення частини другої статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України, визнані неконституційними, та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Отже, враховуючи вищевикладене, потребують нагального додаткового законодавчого врегулювання положення статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України відносно провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

У зазначеному Рішенні N 3-рп/2015 від 08.04.2015, єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні вказав, що законодавець, унеможлививши оскарження до суду апеляційної інстанції рішень місцевих загальних судів як адміністративних у справах з приводу постанов суб'єктів владних повноважень про накладання адміністративних стягнень, що за ступенем суворості співмірні з встановленням Кримінальним кодексом покараннями, допустив непропорційність між поставленою метою та вжитими для її досягнення заходами.

З огляду на важливість даної категорії спорів адміністративної юрисдикції, водночас, з метою оперативного відновлення порушених прав, свобод та інтересів заявників або у випадках, передбачених законом захистом прав, свобод та інтересів фізичних осіб, враховуючи положення п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, усунення цієї непропорційності, на нашу думку, можливе шляхом встановлення на законодавчому рівні можливості саме апеляційного оскарження судових рішень у справах вказаної категорії.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Завданням законопроекту є виконання Рішення Конституційного Суду України щодо невідкладного врегулювання питання відносно оскарження судового рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень при притягненні особи до адміністративної відповідальності з метою забезпечення прав громадян на оскарження рішення суду до апеляційної інстанції.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 171-2 Кодексу адміністративного судочинства України, якими передбачити можливість та порядок апеляційного оскарження рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс адміністративного судочинства України.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не призведе до зміни видаткової чи дохідної частини Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить виконати Рішення Конституційного Суду України від N 3-рп/2015 від 8 квітня 2015 року та забезпечить гарантоване Конституцією України право громадян на оскарження судового рішення до вищестоящої судової інстанції.

 

Народний депутат України

С. В. Ківалов

Опрос