Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления ответственности за осуществление несанкционированного доступа к информационным или информационно-телекоммуникационным системам

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.04.2015 № 2641
Дата рассмотрения: 14.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за здійснення несанкціонованого доступу до інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за здійснення несанкціонованого доступу до інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем" (далі - Проект акта) розроблено у зв'язку з термінової необхідністю підвищення ефективності захисту національних інтересів держави у сфері забезпечення інформаційної безпеки через те, що питання протидії кіберзагрозам набуває всі більшої актуальності у зв'язку із зовнішньої агресією Росії, яка має, як свідчить СБ України, потужний кібернаступальної потенціал.

Сучасні прояви кібертероризму зорієнтовані на спричинення шкоди через несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційних систем, електронних реєстрів та баз даних держави, об'єктів критичної національної інформаційної інфраструктури. Саме особливий характер функціонування об'єктів, які у світовій практиці зазвичай відносять до критичної інфраструктури, та вплив на які, зокрема через об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, може мати негативні наслідки, що несуть загрозу національній безпеці України.

На ефективність протидії вказаним загрозам впливає відсутність кримінально-процесуальних важелів впливу СБУ на сферу таких злочинів, які наносять значну шкоду державній безпеці України. Тому предмет, об'єктивна та суб'єктивна сторони злочинів, що передбачені статтями 361 та 362 Кримінального кодексу України, і які охоплюють практично всі види кіберзлочинів, у тому числі спрямованих і проти особи та (або) приватної власності, сьогодні не забезпечують належних перешкод діянням зловмисників.

Законопроект спрямований на створення більш чітких і адекватних кримінально-процесуальних важелів впливу на стримання злочинів у сфері інформатизації та зв'язку, які загрожують національній безпеці нашої країни, завдають реальної шкоди і значних матеріальних збитків, а також сприяють встановленню більш чітких умов діяльності відповідних слідчих органів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Проекту акта є впровадження кримінально-правового захисту інформаційних (автоматизованих), інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів, баз даних органів державної влади, банківської системи України або які відносяться до об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, що функціонують на об'єктах незалежно від форми власності, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, включені до державних реєстрів потенційно небезпечних та об'єктів підвищеної небезпеки, важливих державних об'єктах, особливо важливих об'єктах електроенергетики та нафтогазової галузі, об'єктах, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайних ситуацій і в особливий період, переліки та реєстри яких визначені відповідно до законодавства.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту нормативно-правового акта

Зазначена мета досягається шляхом доповнення статей 361 і 362 Кримінального кодексу України. Стаття 361 КК України доповнюється двома новими статтями (3615 і 3616) щодо відповідальності за несанкціоноване втручання або несанкціонований збут чи розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що оброблюється в інформаційних (автоматизованих), інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрах, базах даних, об'єктах критичної інформаційної інфраструктури.

Стаття 362 КК України доповнюється новою статтею 3622 щодо запровадження відповідальності за несанкціоновану зміну, знищення або блокування інформації, що оброблюється в інформаційних (автоматизованих), інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрах, базах даних, об'єктах критичної національної інформаційної інфраструктури.

Пропонується також доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України в частині визначення у статті 216 вказаних злочинів до підслідності слідчих органів безпеки. Внесення змін спрямовані на подальше впорядкування діяльності СБУ із посиленням її можливостей щодо контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки саме у часи зовнішньої агресії проти України з боку Росії. Також пропонується у Кодексі України про адміністративні правопорушення виключити статтю 2126, як таку, що дублює норми статей 361 і 362 КК України, які запропоновані для посилення захисту інформаційних (автоматизованих), інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів, баз даних державної форми власності, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Внесення доповнень у Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" законодавчо визначить поняття об'єкту критичної інформаційної інфраструктури, а також встановить обов'язки власника об'єкта критичної інформаційної інфраструктури організовувати та забезпечувати його захист.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України "Про інформацію", Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Реалізація положень Проекту акта не потребуватиме внесення змін до інших законів України після його прийняття.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Зміни, що запропоновані Проектом акта, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Прийняття змін, що запропоновані Проектом акта, не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У Проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту акта

Реалізація положень Проекту акта дозволить забезпечити адекватний кримінально-правовий захист інформаційних (автоматизованих), інформаційно-телекомунікаційних систем, електронних реєстрів та баз даних державної форми власності, об'єктів критичної національної інформаційної інфраструктури.

 

Народні депутати України:

Данченко О. І.

Бабенко В. Б.

Лук'янчук Р. В.

Матузко О. О.

Семенуха Р. С.

Усов К. Г.

Романова А. А.

Опрос