Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.04.2015 № 2638
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 1 травня 2004 року Україна набула членства у Європейській організації з безпеки аеронавігації (далі - Євроконтроль).

Приєднавшись до цієї організації, Україна взяла на себе зобов'язання щодо неухильного виконання нормативних документів Євроконтролю.

Отримання статусу члена Євроконтролю є одним з перших кроків на шляху практичної інтеграції України до Європейського Союзу, а також сприятиме зміцненню авторитету України як авіаційної європейської держави.

Для забезпечення повноправного членства України у Євроконтролі виконання зобов'язань, покладених на Україну ухваленими Верховною Радою України законами, та отримання усіх переваг, якими користуються всі європейські країни-члени даної організації, має відбутися технічна інтеграція України до Багатосторонньої системи маршрутних зборів Євроконтролю.

При цьому, Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон) встановлено обмеження строком у 180 днів для зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках, а постановою Національного Банку України від 01.12.2014 N 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" змінено ці строки та встановлено обмеження строком у 90 днів для зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках.

Дана норма Закону та Постанови НБУ суперечить принципам та засадам стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування (далі - АНО) та процедурам, які застосовуються Євроконтролем та мають застосовуватись Україною як країною-членом даної організації.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України", чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норми національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Отже, з моменту приєднання України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль" (Закон України N 1339-IV від 26 листопада 2003 р.) та приєднання 1 травня 2004 р. до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів (Закон України N 1341-IV від 26 листопада 2003 р.), пріоритетним для України є норми саме цих міжнародних нормативних актів.

Процес справляння плати за АНО регулюється наступними документами Євроконтролю:

- Міжнародна конвенція щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль" від 13.12.60;

- Багатостороння угода про сплату маршрутних зборів від 12.02.81;

- Документ Євроконтролю "Principles for establishing the cost-base for en route charges and the calculation of the unit rates" ("Принципи визначення вартісної основи для маршрутних зборів та обчислення одиничних ставок");

- Документ Євроконтролю "Conditions of Application of the Route Charges System and Conditions of Payment" ("Умови застосування системи плати за послуги з організації повітряного руху на маршруті та умови оплати").

Відповідно до вимог Євроконтролю механізм справляння плати за АНО не повинен бути обтяжений жодними положеннями законодавства країни, в якій відповідний провайдер АНО є резидентом.

Специфіка процесу надання послуг з АНО повітряних суден полягає в тому, що в даному процесі між провайдером АНО та авіакомпанією-нерезидентом, що експлуатує відповідне повітряне судно (або власником повітряного судна) не відбувається укладання договору на надання послуг з аеронавігаційного обслуговування та відповідно не здійснюється підписання акту, або будь-якого іншого документу, що засвідчує надання послуги з АНО.

Слід зазначити, що відсоток стягнення з авіакомпаній плати за аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі країн-членів Євроконтролю складає 99,8 %. Переважна частина рахунків сплачується авіакомпаніями вчасно. Але процедура стягнення сум за несплаченими вчасно рахунками може тривати від місяця до року, або більше.

В деяких випадках плата за польоти може бути ніколи не стягнена, наприклад з причини банкрутства авіакомпанії. Деякі авіакомпанії за все своє існування можуть виконати 1 політ в повітряному просторі України. В такому випадку у разі несплати примусові дії по стягненню плати за АНО майже неможливі та неефективні.

Також з огляду на відсутність у світовій та європейській практиці процедури укладання договорів на надання аеронавігаційного обслуговування немає чітко визначених умов арбітражу та процедур судового розгляду, що мають застосовуватись до даного процесу. В більшості випадків здійснення претензійно-позовної роботи вкрай ускладнене необхідністю звернення в судові інстанції країн, що знаходяться на інших континентах, тобто по місцю реєстрації відповідача, а також невиправданими витратами на таку претензійно-позовну роботу та судові збори, що перевищують розмір самого боргу, що зазвичай складає до 1 тис. євро.

Тому ефективний процес стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування не може бути обтяжений нормами та процедурами, встановленими національним законодавством України, а саме в частині застосування до даної процедури обмеження строком у 90 (180) днів для повернення виручки в іноземній валюті на рахунки в уповноважених банках.

Україна знаходиться на фінальному етапі процесу технічної інтеграції до Багатосторонньої системи маршрутних зборів Євроконтролю, надає додаткові гарантії авіакомпаніям щодо високого рівня безпеки польотів та якості обслуговування за рахунок запровадження міжнародних правил та процедур, у т. ч. фінансових.

Тому, до моменту завершення даного процесу треба забезпечити щоб не залишилось жодних неоднозначних трактувань положень законодавства України та застосування таких норм законодавства в процесі роботи за процедурами, що регламентовані документами Євроконтролю.

Найважливішим є те, що пріоритетність та необхідність дотримання існуючих міжнародних нормативних актів повністю відповідає, зазначеному Президентом України, курсу держави на поглиблення рівня співпраці з Європейською спільнотою, а саме в частинні підписання та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС (Common Aviation Area). Це також дозволить Україні стати суб'єктом європейської політики "Єдиного Європейського Неба" та учасником загальноєвропейських програм з організації міжнародного повітряного руху, фінансових програм ЄС, пов'язаних з організацією повітряного руху і т. д.

У відповідності зазначеному Президентом України курсу держави на поглиблення рівня співпраці з Європейською спільнотою, Міністерством інфраструктури було ініційовано повернення процесу справляння плати за АНО до Євроконтролю в якості агента з поступовою технічною інтеграцією до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Зазначений проект змін до Закону України розроблено з метою виконання програми технічної інтеграції України до Багатосторонньої системи маршрутних зборів та відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів.

Відповідне законодавство (Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") містить норми, що не відповідають процедурам Євроконтролю, обов'язковість яких визначена законодавчо при приєднанні України до Багатосторонньої угоди.

Прийняття проекту Закону допоможе уникнути ускладнень процесу отримання провайдером аеронавігаційного обслуговування України виручки у іноземній валюті, як плати за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за аеронавігаційне обслуговування покладено на Україну, викликаних національним законодавством та підвищить ефективність процесу стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування надане в повітряному просторі України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а саме доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"Вимоги, передбачені статтею 1 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статті 1 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-імпортними операціями при наданні послуг з аеронавігаційного обслуговування резидентами - провайдерами аеронавігаційного обслуговування".

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з:

Конституції України;

Митного кодексу України;

Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";

Закону України "Про Національний банк України";

Закону України від 26.11.2003 N 1337-IV "Про ратифікацію Протоколу, яким вносяться зміни та доповнення до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль", укладеної 13 грудня 1960 року";

Закону України від 26.11.2003 N 1338-IV "Про ратифікацію Протоколу, що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року";

Закону України від 26.11.2003 N 1339-IV "Про приєднання України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль";

Закону України від 26.11.2003 N 1340-IV "Про приєднання України до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль";

Закону України від 26.11.2003 N 1341-IV "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів";

Закону України від 26.11.2003 N 1342-IV "Про прийняття Протоколу про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль".

Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Питання відповідності законодавчої бази України процедурам щодо стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден Україною залишається неврегульованим.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" обумовлено необхідністю правового врегулювання:

- виконання вимог Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, приєднання України до якої затверджено законодавчо;

- процесу стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування Украерорухом та гармонізації українського законодавства щодо розрахунків у іноземній валюті до процедур Євроконтролю і законодавства європейських країн;

- процедур щодо ефективного примусового стягнення Украерорухом боргів за надане аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

Врегулювання питання відповідності законодавчої бази України дозволить оптимізувати механізм справляння плати за АНО відповідно до норм, які застосовуються Євроконтролем та мають застосовуватись Україною як країною-членом даної організації.

Це сприятиме збільшенню надходжень коштів за надані послуги з аеронавігаційного обслуговування, а отже і відрахувань до Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття зазначеного проекту Закону забезпечить виконання Україною зобов'язань відповідно до міжнародних договорів України, що ратифіковані Верховною Радою та документів Євроконтролю, виконання яких є обов'язковим для України.

Це дозволить забезпечити повноправне членство України у Євроконтролі та отримання усіх переваг, якими користуються європейські країни-члени даної організації і сприятиме подальшій інтеграції авіаційної галузі держави до європейської авіатранспортної системи.

 

Народні депутати України:

М. Ю. Бурбак

В. А. Корчик

Опрос