Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения и рекламы биологически активных добавок

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.04.2015 № 2637
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу та реклами біологічно активних добавок"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

За останні роки в Україні стрімкого розвитку набув ринок продажу біологічно активних добавок. Обсяг продажу цих продуктів щороку збільшується, чому сприяє інтенсивна рекламна кампанія та налагоджена система діяльності багаторівневого маркетингу у сфері реалізації цього продукту.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.97 р. N 771/97-ВР біологічно активні добавки - це речовини або їх суміші, що використовуються для збагачення раціону харчування з метою надання спеціальних дієтичних або лікувально-профілактичних властивостей, які належать до категорії спеціальних харчових продуктів.

У 2002 р. з урахуванням внесених змін до вказаного Закону біологічно активна харчова добавка визначалась як спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм у раціони харчування або харчові продукти з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей, для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій організму людини.

26 жовтня 2005 р. набрала чинності нова редакція Закону N 771/97-ВР, що запровадила нові принципи виробництва, контролю якості та обігу харчових продуктів, наближені до вимог СОТ та ЄС. Дія цього Закону поширюється і на спеціальні харчові продукти. Однак, питання обігу біологічно активних добавок безпосередньо в Законі врегульовано не було.

Біологічно активні добавки не є лікарськими засобами та не можуть використовуватися для лікування захворювань людини, а тільки для підтримання нормального стану організму.

Про це наголошується в Директиві 2002/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради по гармонізації правових норм держав-членів щодо біологічних добавок до їжі, зокрема про те, що маркування та реклама не повинні приписувати добавкам до їжі такі властивості, як профілактика, лікування хвороб або оздоровлення людини, а також не повинні містити посилань на подібні властивості.

Проте, в процесі обігу цього продукту частими є випадки зловживань з боку виробників та продавців біологічно активних добавок, що спричиняє, як майнову шкоду пересічним споживачам, так і загрозу їх життю та здоров'ю. Значної актуальності набула проблема недостовірної реклами біологічно активних добавок. Відомості про продукт, що поширюються в процесі такої реклами подекуди не відповідають інформації погодженій при їх державній реєстрації. Поширеною є практика використання в рекламі неточних та нечітких висловлювань, перебільшень та недостовірних відомостей про властивості продукту, зокрема їх лікувальні властивості.

Більшість біологічно активних добавок в Україні реалізується їх виробниками через систему багаторівневого маркетингу та/або за допомогою мережі Інтернет та поштового зв'язку. В процесі такої реалізації фактично неможливо здійснювати контроль за якістю продукції, а також достовірністю інформації, поширення якої супроводжує їх продаж.

Найбільш піддатливою обману та навіюванню цільовою аудиторією є люди похилого віку, яким дистриб'ютори за допомогою психологічних методів переконання продають біологічно активні добавки під видом "чудодійних" лікарських засобів. З іншого боку, під значний вплив з боку недобросовісних продавців підпадають важкохворі, зокрема на онкологічні хвороби. Психологія таких споживачів, особливо на останніх стадіях захворювання, характеризується підсвідомою готовністю вірити в інформацію щодо особливих цілющих властивостей окремих біологічно активних добавок та придбавати їх за значно завищеними цінами. Нерідко споживаючи біологічно активних добавок замість призначених лікарських засобів пацієнти позбавляють себе шансу отримати вчасну та кваліфіковану медичну допомогу.

Законопроектом пропонується реалізовувати біологічно активні добавки виключно через аптечні заклади і встановити відповідальність за порушення вказаної вимоги. Аптечні заклади відповідально підходять до якості товару, що продається і володіють кваліфікованим персоналом. Аптеки будуть зобов'язані інформувати покупця про те, що купується біодобавка, яка не володіє лікувальними властивостями і не може вилікувати захворювання.

Відсутність належного правового забезпечення обігу та реклами біологічно активних добавок в Україні зумовлює подання даного проекту Закону.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Метою проекту є захист населення від несприятливих наслідків недобросовісного розповсюдження біологічно активних добавок, шляхом встановлення законодавчих обмежень обігу та реклами цих продуктів. Для досягнення поставленої мети пропонується вирішити такі завдання: законодавчо закріпити визначення поняття біологічно активна добавка; обмежити рекламу; передбачити здійснення роздрібного продажу виключно в аптеках, де ці продукти розміщуються в окремому виділеному спеціально обладнаному місці.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу та реклами біологічно активних добавок" пропонується:

1. На законодавчому рівні закріпити

1) термін біологічно активна добавка - це натуральні або ідентичні натуральним біологічно активні речовини, призначені для безпосереднього вживання або введення до складу харчових продуктів з метою збагачення раціону харчування людини; питання державного нагляду та контролю, експертизи, вимоги до виробництва біологічно активних добавок;

2) питання державної реєстрації та ведення державного реєстру біологічно активних добавок;

3) вимоги до етикетування біологічно активних добавок, зокрема, заборона наводити інформацію про їх лікувальні чи лікувально-профілактичні властивості.

4) вимоги до обігу біологічно активних добавок, а саме:

а) закріпити, що роздрібний продаж біологічно активних добавок здійснюється виключно в аптеках;

б) передбачити, що в приміщенні аптеки біологічно активні добавки розміщуються в окремому виділеному спеціально обладнаному місці, що відмінне від місця де розташовуються лікарські засоби та інші товари, які реалізуються в аптеці;

в) встановити норму, згідно якої місце розміщення біологічно активних добавок у приміщені аптеки повинно бути обладнане інформаційним стендом та містити інформацію: "Біологічно активні добавки. Не є лікарськими засобами";

г) передбачити, що площа такого інформаційного стенду не може бути меншою 15 відсотків загальної площі місця розміщення біологічно активних добавок у приміщені аптеки;

3. Встановити вимоги до реклами біологічно активних добавок, яка не повинна:

1) створювати враження про те, що вони є лікарськими засобами та (або) мають лікувальні властивості чи лікувально-профілактичні властивості, містити термін "препарат" з метою виключення можливості їх ототожнення з лікарськими засобами;

2) містити посилання на конкретні випадки лікування людей, поліпшення їх стану здоров'я в результаті застосування таких добавок;

3) містити вираз подяки фізичними особами у зв'язку із застосуванням таких добавок;

4) спонукати до відмови від здорового харчування або до відмови від вживання лікарських засобів;

5) не повинна містити прямих або прихованих тверджень про те, що збалансоване і різноманітне харчування не може забезпечити отримання необхідної кількості поживних речовин;

6) створювати враження про переваги таких добавок шляхом посилання на факт проведення досліджень, а також використовувати результати інших досліджень у формі прямої рекомендації до застосування таких добавок.

2. Встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу біологічно активних добавок.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

В Україні відсутній законодавчий акт, що регулює відносини у сфері обмеження обігу та реклами біологічно активних добавок.

Прийняття Закону потребує внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", Закону України "Про рекламу", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу та реклами біологічно активних добавок" сприятиме впорядкуванню ринку біологічних активних добавок в Україні, підвищенню контролю їх за якістю та безпечністю, дозволить уникнути окремих видів зловживань та правопорушень у сфері реклами та обігу біологічно активних добавок.

 

Народні депутати України:

Мацола Р. М.

Дзюблик П. В.

Кривенко В. В.

Колганова О. В.

Матейченко К. В.

Опрос