Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О резервной армии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.04.2015 № 2634
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про резервну армію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про Резервну армію" диктується необхідністю швидкого і кардинального зміцнення Збройний Сил України (далі - ЗС України) як у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, так і зв'язку з необхідністю перебудови всієї структури ЗС України у відповідності до багатопланових викликів, які ставить сучасність перед Українською Державою. Законопроект передбачає залучення широких верств населення до справи збройного захисту Батьківщини.

2. Мета законопроекту

Законопроект покликаний розвинути і доповнити законодавство у сфері оборони України, оптимізуючи процеси військового призову, мобілізації та служби в резерві ЗС України; визначає процес формування РА, її функціонування та встановлює принципи, за якими формується РА; встановлює механізми участі територіальних громад у формування підрозділів РА, а також засади цивільного контролю з боку територіальних громад, суспільства за діяльністю відповідних підрозділів РА; визначає умови проходження служби громадянами в РА та особливості такої служби.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

РА формується як структурне формування ЗС України, пов'язане з ресурсами та людським капіталом територіальних громад (далі - ТГ) і має структуру, аналогічну Структурі ЗС України. Формування РА мають статус військових частин відповідно до напрямків застосування та місця формування. Підрозділи РА формуються військовими комісаріатами на базі відповідних територіальних громад. Підрозділи РА напряму підпорядковуються командуванню ЗС України через структуру військових комісаріатів. Командування територіальними з'єднаннями РА здійснюється Штабом РА, що формується і підпорядковується ГШ ЗС України. Підрозділи РА, за узгодженням з командуванням РА та за наявності відповідного наказу ГШ ЗС України, можуть підпорядковуватись органам місцевого самоврядування територіальних громад з метою усунення наслідків або попередження стихійних лих, з метою дотримання конституційного і правового ладу на територіях громад, а також у випадках виникнення інших надзвичайних ситуацій, якщо з цими завданнями не справилися (за фактом) органи внутрішніх справ та сили МНС. Підрозділи РА у фінансовій та господарській діяльності підзвітні громадським об'єднанням, що створюються силами резервістів починаючи з районного рівня з метою об'єднання резервістів, членів їх сімей, активістів резервістського руху та волонтерів, що опікуються організацією та постачанням відповідних частин.

РА складається з загального резерву ЗС України і резервів територіальної частини ЗС України відповідної територіальної громади.

Особливістю цього законопроекту є те, що склад РА формується з двох джерел:

1. Це контрактники, що добровільно уклали контракт на проходження служби у ЗС України. Контракти укладаються двох видів: Контракт на службу в резерві територіальної частини ЗС України відповідної територіальної громади і контракт на службу у загальному резерві ЗС України.

2. Призовники, що проходять військову службу у РА на загальних підставах. Призову на військову службу до РА ЗС України на загальних підставах підлягають громадяни віком з 22 років або ті, що пройшли строкову військову службу у ЗС України і до 45 років, придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі і які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на службу до РА ЗС України.

Перелік категорій громадян, що мають право на відстрочку або звільняються від проходження військової служби у РА радикально скорочений у порівнянні з аналогічним переліком щодо проходження строкової служби. Передбачається, що особи, які уклали з органом місцевого самоврядування територіальної громади договір про звільнення від проходження військової служби у РА ЗС України на умовах компенсації територіальній громаді звільнення від призову звільняються від проходження військової служби у РА. Резервісти залучаються до проходження підготовки і зборів у РА ЗС України з регулярною періодичністю. Для старших вікових категорій така періодичність поступово зменшується. За резервістами в частинах, до яких приписано резервістів, закріплюється штатна стрілецька зброя, спорядження та засоби особистого захисту. Інформація про службу в резерві, підписані та виконані контракти, пов'язані зі службою в ЗС України, право на зберігання особистої бойової / штатної зброї та боєприпасів до неї, право на використання форми та знаків розрізнення РА - заноситься до військово-облікових документів резервіста, і має бути засвідченою військовим комісаріатом. Передбачається також, що, будівлі та цілісні майнові комплекси (далі - ЦМК) військових комісаріатів базових частин РА, що були вилучене або перепрофільовані з моменту набуття Україною незалежності іншими державними органами України, повертаються, на вимогу керівництва військкомату та командування відповідної частини РА, у 3-х місячний термін з дня набуття чинності цього законопроекту.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини, на які спрямована дія положень цього законопроекту, регулюються Конституцією України, законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей", Положення "Про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗС України", затверджене Указом Президента України. Норми цих нормативних актів мають бути узгоджені з Законом "Про Резервну армію".

У процесі узгодження до відповідних законодавчих актів в обов'язковому порядку вводяться такі дефініції та розрізнення:

1) поняття Резервної Армії;

2) новий поділ структури ЗС України на роди військ з урахуванням розгортання частин РА;

3) поняття територіальної частини ЗС України;

4) поняття освітнього та громадянського цензу.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту потребуватиме залучення додаткових коштів Державного і Місцевих бюджетів для укріплення матеріально-технічної і наукової бази РА. З впровадженням у дію цього законопроекту загальні витрати бюджетів всіх рівнів на створення сучасної української армії сягнуть 5 % їх загального розміру.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація норм даного законопроекту дозволить у найкоротші строки створити багаточисельний і добре підготовлений військовий резерв (до 2037 року чисельністю до 10 млн.) який буде здатний до виконання широкого кола оперативно-тактичних завдань. Наявність такого кваліфікованого резерву зробить непомірними витрати будь-якого потенційного агресора. Окрім проведення чисто військових операцій, РА може бути ефективно застосована у операціях поліцейських, пов'язаних з патрулюванням, забезпеченням громадського порядку, охороною стратегічних об'єктів, блокадою транспортних шляхів, конвоюванням людей і вантажів, здійсненням очеплення, діяльності під час надзвичайних ситуацій, будівництві військових інженерних споруд, антитерористичній діяльності, тощо.

 

Народні депутати України:

Ю. Береза

А. Левус

Опрос