Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "Об общественных объединениях" относительно обеспечения деятельности общественных союзов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.04.2015 № 2628
Дата рассмотрения: 10.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" щодо забезпечення діяльності громадських спілок"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" щодо забезпечення діяльності громадських спілок" розроблено у зв'язку з необхідністю належної реалізації громадянами права на свободу об'єднання, передбаченого Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про захист основоположних свобод і прав людини (стаття 11) в частині забезпечення діяльності громадських спілок.

Так, відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" (далі - Закон) статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію.

Законом України "Про об'єднання громадян", який втратив чинність, передбачалось, що у діяльності громадських організацій у випадках, передбачених їх статутами, можуть приймати участь колективні члени.

Колективне членство, як це передбачалось статтею 12 Закону України "Про об'єднання громадян" по суті означало участь юридичних осіб у діяльності громадських організацій, оскільки відповідно до частини першої даної статті членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, могли бути тільки особи, які досягли 14 років. Тобто, Закон України "Про об'єднання громадян" не передбачав права юридичних осіб бути засновниками або членами громадської організації.

Відповідно до статті 1 Закону громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Тобто, засновниками громадської спілки можуть бути виключно юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, проте членами спілки можуть бути як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи.

Таким чином, громадські організації, які діяли в тому числі або виключно на засадах колективного членства, легалізовані на день введення Закону в дію, є громадськими спілками за своєю суттю відповідно до норм Закону.

Проте приведення у відповідність статутних документів до вимог Закону стало неможливим, оскільки відповідно до статті 108 Цивільного кодексу України зміна організаційно-правової форми юридичної особи є одним із видів реорганізації - перетворення, в той час як Закон допускає лише реорганізацію шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою проекту Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" щодо забезпечення діяльності громадських спілок" є удосконалення законодавства шляхом усунення неможливості приведення статутів (положень) громадських організацій у відповідність із Законом.

Завданням законопроекту є створення ефективної інституційної основи для належної реалізації громадянами їх конституційних прав і свобод.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується викласти пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень в новій редакції такого змісту: "4. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Громадські організації, легалізовані на день введення в дію цього Закону, які діяли в тому числі або виключно на засадах колективного членства, можуть визнаватися громадськими спілками у разі внесення відповідних змін до статуту (положення). Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п'яти років з дня введення цього Закону в дію. Під час приведення статуту (положення) громадського об'єднання у відповідність із цим Законом норми законодавства щодо реорганізації юридичної особи не застосовуються.".

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у сфері правового регулювання діяльності громадських об'єднань складають Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України "Про громадські об'єднання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Результатом впровадження зазначеного законопроекту буде створення належних умов для реалізації конституційного права на свободу об'єднання, розвиток громадянського суспільства.

 

Народні депутати України:

С. В. Куніцин

А. В. Павелко

М. І. Ланьо

Опрос