Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно поддержки центров патриотического воспитания молодежи)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2015 № 2627
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Задля успішності заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді, існує необхідність посилення з боку держави механізмів підтримки реалізації відповідної політики у цій сфері. Молодим людям мають бути створені належні умови для ефективної співпраці у рамках різних організаційно-правових форм діяльності, визначених законодавством, які стимулюватимуть розвиток необхідних послуг в галузі роботи з молоддю, враховуватимуть їх інтереси, задовольнятимуть потребу у самовизначенні молодого покоління та підводитимуть до вміння нести молоддю відповідальність за долю країни.

Актуальність посилюється необхідністю удосконалення державних механізмів підтримки процесів формування єдиної політичної нації як важливої складової забезпечення цілісності і соборності України, що ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що Бюджетний кодекс України потребує доповненню положеннями, покликаними забезпечити створення умов для посилення підтримки на загальнодержавному і місцевому рівні патріотизму української молоді, проявленій у тому числі у протидії серйозним викликам незалежності країни та розбудові демократичного суспільства.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді)" розроблено з метою доопрацювання окремих положень Бюджетного кодексу України щодо покращення умов для підтримки високого рівня патріотизму, духовності та ініціативи молоді, широкого залучення її до процесів соціально-політичних та економічних перетворень в суспільстві, а також інтеграції країни до європейської спільноти.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Положеннями законопроекту шляхом внесення доповнень до Бюджетного кодексу України визначаються механізми підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання, через запровадження цільової субвенції для фінансування видатків за програмами патріотичного виховання молоді задля залучення молодого покоління до соціально-політичних та економічних перетворень.

Так, законопроектом пропонується, зокрема, виділення коштів з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення заходів патріотичного виховання молоді з урахуванням таких основних засад:

1) ефективного впровадження цілей державних, регіональних і місцевих програм, проектів і комплексних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді, до яких залучено молодіжні центри патріотичного виховання, із використанням мінімального обсягу бюджетних коштів на виконання таких програм, проектів і заходів;

2) участі бюджету - отримувача субвенції:

для бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення - не менш як 10 відсотків від обсягу такої субвенції;

для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів міста Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад - не менш як 25 відсотки від обсягу такої субвенції;

для бюджету міста Києва - не менш як 50 відсотків від обсягу такої субвенції;

3) обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів інфраструктурних об'єктів молодіжних центрів патріотичного виховання, на будівництво, реконструкцію і модернізацію яких використані кошти субвенції з державного бюджету.

Розподіл же субвенції на забезпечення заходів патріотичного виховання молоді передбачено здійснювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань і заходів державної політики у зазначеній сфері в кожному із регіонів, на підставі прогнозних і фактичних показників, які характеризують процес реалізації цільових завдань і планів.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Бюджетний кодекс України, "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".

Реалізація цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

В рамках реалізації загальнодержавних державних і місцевих заходів щодо підтримки молодіжної політики та патріотичного виховання молоді під час формування Державного бюджету України на наступний бюджетний період, а також, відповідно, місцевих бюджетів вимагається обов'язкове планування коштів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону сприятиме утвердженню високого рівня патріотизму та національної самосвідомості молоді; формуванню в молодої людини стійких патріотичних рис задля активної підтримки і розвитку Української державності, а також дотримання Конституції України; створенню ефективної відповідної виховної системи патріотичного виховання; консолідації зусиль уповноважених центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у справі виховання підростаючого покоління та підтримки молодіжних центрів патріотичного виховання.

 

Народні депутати України

О. В. Горбунов (посв. N 041)

Опрос