Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации преподавательского состава высших учебных заведений и научных сотрудников)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2015 № 2620
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації викладацького складу вищих учбових закладів та наукових співробітників)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації" (далі - проект Закону) розроблено з метою недопущення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, викладачів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які мають науково-педагогічне навантаження не менше 0,5 ставки, науковий ступінь та звання (кандидата наук, доктор наук, доцент, професор) та наукових співробітників, які мають науковий ступінь та звання, науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій, закладів, прирівняних до них, ведуть наукову діяльність та дослідження в прикладній та фундаментальній науці.

У сучасних умовах економічного життя розвинуті країни, в яких наука є головним економіко-відтворювальним фактором, забезпечують свій розвиток за рахунок розвитку науки, виховання наукових кадрів, вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових досягнень.

Однією з найважливіших стратегічних цілей, які у сучасних умовах має ставити перед собою українське суспільство, є пошук можливостей та вжиття дієвих заходів, спрямованих на активізацію розвитку науково-технічного потенціалу щодо прискорення технологічного розвитку економіки нашої держави, підвищення її конкурентоспроможності, обороноздатності.

А тому, призов зазначених осіб на військову службу під час мобілізації знизить ефективність наукових досліджень в країні.

2. Цілі й завдання прийняття акта

В положеннях проекту передбачено, що викладачі вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які мають науково-педагогічне навантаження не менше 0,5 ставки, науковий ступінь та звання (кандидата наук, доктор наук, доцент, професор) та наукові співробітники, які мають науковий ступінь та звання, науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій, закладів прирівняних до них, ведуть наукову діяльність та дослідження в прикладній та фундаментальній науці не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у відповідності з якими встановити, що викладачі вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які мають науково-педагогічне навантаження не менше 0,5 ставки, науковий ступінь та звання (кандидата наук, доктор наук, доцент, професор) та наукові співробітники, які мають науковий ступінь та звання, науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій, закладів прирівняних до них, ведуть наукову діяльність та дослідження в прикладній та фундаментальній науці не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

Закон України "Про вищу освіту";

Закон України "Про освіту".

Прийняття проекту Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону виключить додаткові фінансові витрати із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Даний законопроект дозволить зекономити значні бюджетні кошти, так як не потребує додаткових витрат на виплати для прийняття на роботу нових науково-педагогічних працівників, оскільки за мобілізованими науково-педагогічними працівниками буде зберігатися заробітна плата за місцем роботи до мобілізації (що спричиняє на даний час подвійну оплату праці).

Даний законопроект дозволить зберегти науковий потенціал України, дасть змогу забезпечити якісне здобуття вищої освіти студентами навчальних закладів III - IV рівня акредитації, забезпечить розробку та впровадження наукових досягнень в економіку країни та її оборотоздатність.

Прийняття цього законопроекту буде сприяти збереженню та розвитку фундаментальної та прикладної науки, дозволить забезпечити стабільність науково-освітньої сфери України.

 

Народні депутати України:

Барна О. С. (посвідчення N 365)

Мельничук І. І. (посвідчення N 229)

Побер І. М. (посвідчення N 302)

Люшняк М. В. (посвідчення N 364)

Юрик Т. З. (посвідчення N 363)

Ревега О. В. (посвідчення N 432)

Опрос