Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно особенностей налогообложения операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины деревообрабатывающего оборудования для возрождения промышленного производства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2015 № 2617-1
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України" (щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання для відродження промислового виробництва)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення об'ємів виробництва продукції деревообробки, а натомість значно збільшується експорт необробленої деревини.

Надмірний імпорт виробів з деревини та меблів до України обумовлює не тільки занепад вітчизняного виробництва, безробіття в промисловості, дефіцит товарного торгівельного балансу, а також зростання цін на відповідну продукцію на внутрішньому ринку через її прив'язку її ціноутворення до іноземних валют. Непривабливий інвестиційний клімат викликав відтік інвестицій в країни-сусіди Білорусь, Румунію, Росію. Створені там виробництва ДСП, МДФ, пиломатеріалів використовують українську необроблену деревину, а готову продукцію реалізують на внутрішньому ринку України, натомість українська промисловість втрачає робочі місця, а люди - роботу та можливість забезпечувати власні родини, що суперечить національним економічним інтересам країни. Адже, чим глибша переробка деревини - тим вища додана вартість вітчизняних виробів з неї, тим більше людей забезпечені роботою з гідною оплатою праці, тим більше експортних надходжень отримує держава, тим більше податків надходить до бюджетів всіх рівнів.

Відповідно до розрахунків, викладених в аналітичній доповіді "Аналіз потенціалу лісового сектору України та виявлення факторів, що гальмують його інноваційний розвиток" виробництво меблів з деревинностружкових плит в 40 разів ефективніше (надходження податків та зборів до бюджету), ніж просто експорт необробленої техсировини.

Так, якщо в 2013 році експортовано 1324 тис. м3 необробленої деревини, то надходження до бюджетів всіх рівнів від цього склали близько 19 млн. грн. При виготовленні з цієї кількості техсировини деревинностружкових плит сума надходжень до бюджету слала б близько 169 млн. грн. грн., а при виготовленні меблів - 593 млн. грн.

Для збільшення зайнятості, власної податкової бази та ВВП головним напрямом експорту України мають бути товари з більшою доданою вартістю, наприклад, меблі, папір, пелети, а не сировина, грошова експортна вартість якої є мінімальною.

Тому, одним з пріоритетних завдань для країни має стати створення сприятливих умов для швидкого та збалансованого розвитку деревообробного комплексу України з метою комплексної та глибокої переробки заготовленої деревини.

З огляду на викладене українська деревообробна промисловість потребує суттєвого поліпшення умов ведення бізнесу, розвитку внутрішнього ринку, розробки заходів щодо сприяння експорту готової продукції, концентрації лісопильного виробництва, раціонального використання відходів.

2. Мета і завдання законопроекту

Головною метою проекту є стимулювання розвитку деревообробного комплексу України, залучення інвестицій, експорту продукції з високою доданою вартістю, створення нових робочих місць.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає тимчасове, до 1 січня 2018 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання.

Проектом Закону вносяться зміни до прикінцевих положень ПКУ та Митного кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з Митного та Податкового кодексів України, Закону України "Про Митний тариф України".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

В результаті прийняття законопроекту підвищиться інвестиційна привабливість вітчизняного деревообробного комплексу, збільшиться притік інвестицій в тому числі прямих іноземних, будуть створені десятки тисяч нових робочих місць в українській деревообробній промисловості, яка забезпечить додаткові регулярні податкові надходження до державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація цього Закону значно покращить інвестиційний клімат та умови ведення бізнесу в деревообробній промисловості України, що в результаті дозволить суттєво збільшити об'єми виробництва, покращити торгівельний баланс та отримати значний позитивний соціально-економічний ефект в вигляді збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та створення додаткових робочих місць.

 

Народний депутат України

Г. Г. Кривошея (N 064)

Опрос