Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно особенностей налогообложения операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины деревообрабатывающего оборудования для возрождения промышленного производства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2015 № 2617
Дата рассмотрения: 09.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання для відродження промислового виробництва)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення об'ємів виробництва продукції деревообробки, а натомість значно збільшується експорт необробленої деревини.

Надмірний імпорт виробів з деревини та меблів до України обумовлює не тільки занепад вітчизняного виробництва, безробіття в промисловості, дефіцит товарного торгівельного балансу, а також зростання цін на відповідну продукцію на внутрішньому ринку через її прив'язку її ціноутворення до іноземних валют. Непривабливий інвестиційний клімат викликав відтік інвестицій в країни-сусіди Білорусь, Румунію, Росію. Створені там виробництва ДСП, МДФ, пиломатеріалів використовують українську необроблену деревину, а готову продукцію реалізують на внутрішньому ринку України, натомість українська промисловість втрачає робочі місця, а люди - роботу та можливість забезпечувати власні родини, що суперечить національним економічним інтересам країни. Адже, чим глибша переробка деревини - тим вища додана вартість вітчизняних виробів з неї, тим більше людей забезпечені роботою з гідною оплатою праці, тим більше експортних надходжень отримує держава, тим більше податків надходить до бюджетів всіх рівнів.

Відповідно до розрахунків, викладених в аналітичній доповіді "Аналіз потенціалу лісового сектору України та виявлення факторів, що гальмують його інноваційний розвиток" (посилання) виробництво меблів з деревинностружкових плит в 40 разів ефективніше (надходження податків та зборів до бюджету), ніж просто експорт необробленої техсировини.

Так, якщо в 2013 році експортовано 1324 тис. м3 необробленої деревини, то надходження до бюджетів всіх рівнів від цього склали близько 19 млн. грн. При виготовленні з цієї кількості техсировини деревинностружкових плит сума надходжень до бюджету слала б близько 169 млн. грн. грн., а при виготовленні меблів - 593 млн. грн.

Для збільшення зайнятості, власної податкової бази та ВВП головним напрямом експорту України мають бути товари з більшою доданою вартістю, наприклад, меблі, папір, пелети, а не сировина, грошова експортна вартість якої є мінімальною.

Тому, одним з пріоритетних завдань для країни має стати створення сприятливих умов для швидкого та збалансованого розвитку деревообробного комплексу України з метою комплексної та глибокої переробки заготовленої деревини.

З огляду на викладене українська деревообробна промисловість потребує суттєвого поліпшення умов ведення бізнесу, розвитку внутрішнього ринку, розробки заходів щодо сприяння експорту готової продукції, концентрації лісопильного виробництва, раціонального використання відходів.

2. Мета і завдання законопроекту

Головною метою проекту є стимулювання розвитку деревообробного комплексу України, залучення інвестицій, експорту продукції з високою доданою вартістю, створення нових робочих місць.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає тимчасове, до 1 січня 2017 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України деревообробного обладнання.

Проектом Закону вносяться зміни до Прикінцевих положень та Митного кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з Митного та Податкового кодексів України, Закону України "Про Митний тариф України".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

В результаті прийняття законопроекту підвищиться інвестиційна привабливість вітчизняного деревообробного комплексу, збільшиться притік інвестицій в тому числі прямих іноземних, будуть створені десятки тисяч нових робочих місць в українській деревообробній промисловості, яка забезпечить додаткові регулярні податкові надходження до державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація цього Закону значно покращить інвестиційний клімат та умови ведення бізнесу в деревообробній промисловості України, що в результаті дозволить суттєво збільшити об'єми виробництва, покращити торгівельний баланс та отримати значний позитивний соціально-економічний ефект в вигляді збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та створення додаткових робочих місць.

 

Народні депутати України:

Ляшко О. В.

Галасюк В. В.

Томенко М. В.

Южаніна Н. П.

Острікова Т. Г.

Єднак О. В.

Розенблат Б. С.

Хміль М. М.

Антонищак А. Ф.

Кірш О. В.

Опрос