Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно установления ограничений при избрании на должность (назначении исполняющего обязанности) руководителя высшего учебного заведения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2015 № 2599-1
Дата рассмотрения: 23.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов'язків) керівника вищого навчального закладу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Конституцією України проголошено, що Україна є соціальна держава і людина визнається найвищою соціальною цінністю. З метою забезпечення всебічного розвитку людини, держава "забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти".

Навчання у вищому навчальному закладі спрямовує майбутнє людини та є одним із її важливих кроків в житті.

І саме від того, як вищий навчальний заклад здійснить навчально-виховний процес залежить не тільки професійний, а й морально-етичний, патріотичний світогляд людини, її компетентності та громадська активність.

Згідно Закону України "Про вищу освіту", безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник, який є представником вищого навчального закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом і статутом вищого навчального закладу. Він несе повну відповідальність за результати діяльності ВНЗ, а отже від діяльності керівника вищого навчального закладу залежить реалізація навчально-виховного процесу.

Натомість, в Законі України "Про вищу освіту" визначено лише вимоги, відповідність яким є підставою для обрання та призначення на посаду керівника вищого навчального закладу. Жодних же обмежень до такого призначення не передбачається, що, на думку розробників законопроекту, є суттєвою прогалиною законодавства.

З метою уникнення можливості доступу до високої посади керівника вищого навчального закладу осіб, які не мають належних управлінських здібностей, бездоганної репутації, високих особистих якостей та професійних досягнень, вважається за необхідне встановити на законодавчому рівні низку відповідних обмежень.

Після широкого обговорення з громадськістю, світовою спільнотою та провідними експертами, були виділені наступні головні критерії, при відповідності хоча б одному з яких, особа не має права претендувати на посаду керівника або бути призначеною на посаду виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу.

По-перше - це особи, які мають судимість або які мають стягнення за корупційні правопорушення. Загальносвітовою є практика недопущення до навчально-виховного процесу даної категорії осіб.

Так як законодавством України передбачено, що особи можуть нести за корупційні правопорушення не тільки кримінальну, але й адміністративну відповідальність, необхідним є окреме виділення даного критерію.

По-друге - особи, котрі зазначені в частині 3 статті 1 Закону України "Про очищення влади". Метою запровадження механізму люстрації (очищення) влади було підвищення довіри громадян до держави. Тому особи, котрі підпадають під дію даних положень, не мають права очолювати вищі навчальні заклади.

Враховуючи вищезазначене, особа, котра підпадає під один або декілька із вищезазначених критеріїв не матиме права приймати участь у конкурсі на зайняття посади керівника вищого навчального закладу, та бути призначеною виконуючим обов'язки керівника вищого навчального закладу.

Стосовно осіб, котрі вже перебувають на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу - то ці особи мають бути звільнені центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, або іншим органом, до сфери управління якого належить даний вищий навчальний заклад.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою прийняття цього законопроекту є відновлення довіри учасників освітнього процесу діяльності вищих навчальних закладів та забезпечення гідної репутації українських освітніх закладів в умовах розбудови української державності та демократизації, культурного та духовного відродження українського народу.

Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення участі в виборах на посаду керівника вищого навчального закладу лише тих осіб, які не підпадають під відповідні критерії. Ці критерії було розроблено за погодженням із професійною спільнотою на вимогу викликів суспільства та в напрямку євроінтеграційного спрямування України з метою утвердження в суспільстві верховенства права, законності та підвищення ефективності боротьби з корупцією, виховання відповідних морально-етичних та професійних якостей.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону України

Проект передбачає внесення змін до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" шляхом її доповнення новою частиною другою, відповідно до якої не може бути обрана, призначена (в тому числі виконувачем обов'язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Крім того, передбачено негайне звільнення осіб, котрі виконують обов'язки керівника вищого навчального закладу у випадку, якщо вони підпадають під один із зазначених в проекті критеріїв.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного врегулювання

Сферу правового регулювання унормовано наступними нормативно-правовими актами:

- Конституцією України;

- Законом України "Про вищу освіту".

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Реалізація проекту сприятиме призначення на посаду керівників та виконуючих обов'язки керівників навчальних закладів високоморальних етичних та кваліфікованих осіб, що в свою чергу сприятиме розвитку освіти та слугуватиме економічному розвитку країни в цілому та інтеграції в світову спільноту.

 

Народний депутат України

О. В. Співаковський (N 380)

Опрос