Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно применения налогового компромисса

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2015 № 2593-1
Дата рассмотрения: 21.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо застосування податкового компромісу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Запропоновані поправки ставлять в однакові умови всіх платників податків, щодо можливості застосування податкового компромісу до взаємовідносин із ризиковими контрагентами у періодах до 1 квітня 2014 р., оскільки при застосуванні діючих Порядків складання податкових декларацій факт завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або завищення податкового кредиту чи заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість у податкових періодах до 1 квітня 2014 міг призвести до заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість у наступних звітних податкових періодах.

Також розширено застосування податкового компромісу не лише на випадки завищення податкового кредиту з ПДВ на випадки заниження податкових зобов'язань з ПДВ, оскільки і одне й друге в рівній мірі призводило до заниження суми ПДВ, що підлягав сплаті в бюджет.

Водночас поправки дозволять усунути дискримінацію тих платників податків, які після 1 квітня 2014 року самостійно подали уточнюючі розрахунки на загальних підставах і вже зменшили повністю чи частково податковий кредит або збільшили податкові зобов'язання з ПДВ по взаємовідносинах у звітних податкових періодах до 1 квітня 2014 року із ризиковими контрагентами. Попередня редакція Закону вимагала від таких платників додатково ще й сплатити 5 % від суми податкового кредиту, який платник вже самостійно зменшив, шляхом подання уточнюючого розрахунку згідно із ст. 50 ПКУ.

Доповнення пункту 2 новим абзацом дозволить конкретизувати порядок визначення суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що підлягає сплаті при застосуванні процедури податкового компромісу. Поправка усуває дискримінацію платників податків, які виявили бажання скористатися правом на податковий компроміс щодо окремих операцій із ризиковими контрагентами, але у звітних податкових періодах до 1 квітня 2014 р. у деклараціях платника є від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду.

Крім того, запропоновані зміни убезпечать добросовісних платників податків від упередженого ставлення з боку контролюючого органу через правовідносини із контрагентами, які виразили бажання скористатися правом на податковий компроміс, а також усувають залежність права платника податків на податковий компроміс від бездіяльності контролюючого органу.

Загалом запропоновані зміни спрямовані на подальше удосконалення механізму застосування податкового компромісу, усунення неоднозначного трактування існуючих норм Податкового кодексу України їх вдосконалення, що в свою чергу призведе до можливості більшій кількості добросовісних платників податків скористатись правом на такий податковий компроміс.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Мета і завдання законопроекту є усунення дискримінаційного чинника у застосуванні податкового компромісу платниками податків, розширення умов для можливості застосування податкового компромісу, що в свою чергу збільшить надходження до бюджету.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом пропонується внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Підрозділі 9-2 "Особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу" Податковий кодекс України Розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у пункті 1:

абзаци перший, четвертий викласти в такій редакції:

"Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за завищення витрат, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або завищення податкового кредиту чи заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість у податкових періодах до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість у будь-яких податкових періодах, включаючи податкові періоди після 1 квітня 2014 року. Платник податків, який вирішив скористатися процедурою податкового компромісу, під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди має право подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, в яких визначає суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або суму завищення податкового кредиту чи заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість";

"При складанні уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань для застосування податкового компромісу враховуються суми коригувань податкового кредиту чи податкових зобов'язань з податку на додану вартість та/або витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток, відображені в уточнюючих розрахунках, поданих раніше в порядку, встановленому статтею 50 цього Кодексу".

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Сума заниженого податкового зобов'язання з податку на додану вартість визначається, як арифметична сума завищення податкового кредиту та заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість у податкових періодах до 1 квітня 2014 року".

3) абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Документальна позапланова перевірка проводиться виключно з питань, які стосуються витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або суми завищення податкового кредиту чи заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість, у межах процедури досягнення податкового компромісу".

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"Уточнення платником податків податкових зобов'язань шляхом подання уточнюючого розрахунку згідно із цим підрозділом не впливає на розмір витрат, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або податкового кредиту чи податкового зобов'язання з податку на додану вартість його контрагентів".

5) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, контролюючий орган не повідомив платника податків про відсутність необхідності або про необхідність проведення документальної позапланової перевірки податкові зобов'язання, визначені в уточнюючому розрахунку, вважаються узгодженими".

6) пункт 6 викласти в такі редакції:

"У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за результатами документальної позапланової перевірки згідно із цим підрозділом, податковий компроміс застосовується після завершення процедури адміністративного та/або судового оскарження".

7) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"Процедура податкового компромісу, встановлена цим підрозділом, поширюється на суми податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження, включаючи розгляд у касаційних інстанціях, а також на випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові зобов'язання не узгоджені відповідно до норм цього Кодексу. Досягнення податкового компромісу у такому разі здійснюється за заявою платника податків у письмовій формі до контролюючого органу про намір досягнення податкового компромісу. У таких випадках днем узгодження платником податків податкових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, є день подання такої заяви до відповідного контролюючого органу. У разі несплати платником податків такого податкового зобов'язання у сумі, визначеній пунктом 2 цього підрозділу, таке податкове зобов'язання вважається неузгодженим".

8) пункт 10 викласти в такій редакції:

"Діяння, вчинене платником податків або його посадовими (службовими) особами, що призвело до заниження його податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов'язання уточнені та сплачені до бюджетів за процедурами застосування податкового компромісу, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

9) пункт 11 викласти в такій редакції:

"Податковий компроміс з урахуванням строків давності відповідно до статті 102 цього Кодексу застосовується до правовідносин із контрагентами, що виникли до 1 квітня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від того, проводилися перевірки контролюючих органів чи ні за такі періоди".

10) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Платники податків з метою застосування податкового компромісу мають право подати уточнюючі розрахунки або заяви відповідно до положень цього підрозділу у термін до 1 червня 2015 р.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Подання уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість з метою застосування податкового компромісу не змінює податкові зобов'язання, від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту у наступних звітних періодах, за податковим періодом, за який подано такий уточнюючий розрахунок".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно правовим актом, що діє у відповідній сфері суспільних відносин є Конституція України, Податковий кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України, а навпаки - збільшить надходження до державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту надасть можливість більшій кількості платників податків скористатись правом на податковий компроміс.

 

Народні депутати України:

Опрос