Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения инвалидов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.04.2015 № 2581
Дата рассмотрения: 28.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення інвалідів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 року N 213-VIII внесено зміни до порядку пенсійного забезпечення.

Цими змінами передбачено, що особам (крім інвалідів І та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), у період роботи на посадах та на інших роботах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими, пенсії не виплачуються.

Зазначені положення Закону набрали чинності 01.04.2015 року.

Тобто, законодавчо встановлено, що обмеження, передбачені зазначеним Законом, не поширюється на інвалідів І та II груп та інвалідів війни III групи, які отримують пенсії.

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Сучасна система соціального захисту інвалідів охоплює не лише державну соціальну допомогу та пенсійне забезпечення, систему пільг і компенсацій та соціально-побутове обслуговування, але й включає охорону здоров'я, освіту та зайнятість осіб з інвалідністю, а також соціальну і професійну реабілітацію та соціальну інтеграцію в суспільство.

Таким чином, соціальний захист осіб з інвалідністю включає матеріальні питання, питання зайнятості інвалідів та створення умов для інтеграції інвалідів до активного суспільного життя.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачена пенсія по інвалідності, яка призначається залежно від групи інвалідності в таких розмірах: інвалідам І групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону. Інвалідам III групи призначається лише 50 відсотків такої пенсії за віком.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" було обумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів та приведення до фінансових можливостей дії положень окремих Законів України.

Однак, невеликі розміри соціальної допомоги та особливі потреби інвалідів не дозволяють їм підтримувати суспільно прийнятний рівень життя. Інваліди усіх груп потребують розширеного соціального захисту, який полягає, у тому числі, в фінансово-матеріальній підтримці державою. Тому, якщо інваліди III групи здатні працювати на посадах та інших роботах, то залишення права на отримання ними пенсії можна розглядати як підтримку такої категорії громадян в сучасних умовах.

Слід зазначити, що залучення громадян з інвалідністю, зокрема III групи, до сфери праці важливе як для них самих, так і для держави, оскільки підвищується життєвий рівень інвалідів, збільшується їх платоспроможність, а також можливість самореалізації.

Політика держави має полягати в максимальній активізації потенційних сил осіб з обмеженими можливостями у контексті професійної, трудової реабілітації та працевлаштування.

У зв'язку з цим, проектом Закону пропонується включити інвалідів III групи до кола осіб, яким у період роботи на посадах та на інших роботах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, згідно із чинним законодавством України, проводиться виплата призначених пенсій.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Метою проекту є розширення кола осіб, на яких не поширюються встановлені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" обмеження щодо виплати пенсії, шляхом доповнення такого переліку інвалідами III групи.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Проектом Закону пропонується збереження/відновлення права на виплату пенсії особам, а саме інвалідам III групи, у період їх роботи на посадах та на інших роботах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (народні депутати, державні службовці та прирівняні до них особи, судді, прокурори та інші), у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є закони України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року N 1789-XII та від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII; "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу" "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції Закону України від 12 лютого 2015 року N 192-VIII), Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Відповідно до розрахунків, наданих Пенсійним фондом України, чисельність працюючих інвалідів III групи, розмір пенсій яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1423,50 грн.), становить 72651 осіб.

Орієнтовна середньомісячна сума видатків з Пенсійного фонду на відновлення виплати пенсій даній категорії осіб складатиме 27,60 млн. грн, які потрібно передбачити в бюджеті Пенсійного фонду України на 2015 рік.

Зазначені дані можуть змінитися у зв'язку з поданням особами документів про звільнення з роботи.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення інвалідів" сприятиме соціальному захисту інвалідів III групи та поліпшення матеріального становище цих осіб.

 

Народні депутати України

Денісова Л. Л.

Єфремова І. О.

Дзюблик П. В.

Кривенко В. В.

Матейченко К. В.

Тимчук Д. Б.

Опрос