Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения справедливости, прозрачности, своевременности и эффективности исполнения судебных решений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.04.2015 № 2572
Дата рассмотрения: 07.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення справедливості, прозорості, своєчасності та ефективності виконання судових рішень)"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до розділу 4 Коаліційної угоди забезпечення виконання рішень є частиною судової реформи, яка в свою чергу визнана однією з напрямків розвитку України за вектором безпеки відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" Президента України від 12.01.2015.

Запропоновані зміни спрямовані на підвищення ефективності виконання рішень через встановлення чітких проміжних строків такого процесу, що в підсумку відповідає виконанню зобов'язань, покладених на Україну Європейським Судом з прав людини: якщо рішення буде вчасно виконано, то зобов'язання з відшкодування шкоди особі Україною фактично не виникне.

Таким чином, встановлення строку видачі виконавчих документів напряму впливає на зменшення витрат Державного бюджету на виконання зобов'язань України як держави.

На нашу думку та з огляду на практику, що склалась (для судів достатньо одного дня для видачі відповідного листа), в деяких випадках без негайної видачі листа нівелюється сама цінність відповідного рішення. Також в чинному законодавстві не враховано строки видання виконавчих документів щодо ухвал про забезпечення позовів та ухвал про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішень третейського суду.

Так у своїй прецедентній практиці Європейський суд з прав людини нагадує, що право на судовий розгляд було б примарним, якщо б внутрішня судова система Договірної Держави дозволила б, щоб остаточне та обов'язкове судове рішення залишалось невиконаним відносно однієї із сторін, і що виконання рішення або постанови будь-якого органу судової влади повинно розглядатися як невід'ємна частина "процесу" в розумінні статті 6 Конвенції ("Іммобільяре Саффі" проти Італії", 22774/93, 28.07.99, § 63; рішення Горнсбі проти Греції від 19.03.97, § 40).

Фактично виконання рішень є частиною правосуддя. Крім того, в резолютивній частині рішення "Юрій Миколайович Іванов проти України" (N 40450/04) від 15.10.2009) встановлено, що порушення є наслідком несумісної з положеннями Конвенції практики, яка полягає в систематичному невиконанні державою-відповідачем рішень національних судів, за виконання яких вона несе відповідальність і у зв'язку з якими сторони, права яких порушені, не мають ефективних засобів юридичного захисту. Відповідно встановлено, що держава-відповідач повинна невідкладно (примітка: до 15.01.2011 року) - не пізніше ніж упродовж одного року від дати, на яку це рішення набуває статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, - запровадити ефективний засіб юридичного захисту або комплекс таких засобів юридичного захисту, спроможних забезпечити адекватне й достатнє відшкодування за невиконання або затримки у виконанні рішень національних судів відповідно до принципів, встановлених практикою Суду.

Крім того, часто питання оперативного розшуку боржника є ключовим в процесі забезпечення принципів справедливості, прозорості, своєчасності та ефективності виконання судових рішень. Зокрема така зміна сприятиме процесуальній економії, оперативнішому здійсненню виконавчого провадження, забезпечення інтересів його сторін, а також зменшення витрат.

Отже, прийняття даного законопроекту закріпить обов'язок судів видавати виконавчі документи в достатні для суду і разом з тим найкоротші строки для ефективного виконання рішень, що в підсумку сприятиме захисту інтересів добросовісних учасників провадження та сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основною метою даного законопроекту є створення умов для захисту прав та інтересів учасників процесу шляхом:

усунення прогалин та колізій в законодавстві,

встановлення строків здійснення повноважень судів в частині видачі виконавчих листів та

врахування зауважень Європейського суду з прав людини щодо системного порушення Україною своїх зобов'язань,

зменшення навантаження на суд та позбавлення його від виконання невластивих йому функцій,

приведення законодавства України у відповідність до найкращої європейської практики.

3. Загальна характеристика та основні положення Законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про виконавче провадження", Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, та шляхом включення до них відповідних положень, які закріплюють строк видачі судами виконавчих документів стягувачам.

Так запропоновано надати виконавцеві право оголошувати боржника-фізичну особу в розшук, крім справ про відібрання дитини. Така зміна обумовлена цілями процесуальної економії та ефективного виконання з урахуванням особливого характеру справ, що складають виняток до такої процедури.

В цілому пропонується передбачити строк видачі всіх виконавчих листів та наказів - негайно, але не пізніше наступного дня з моменту надходження заяви; для рішень та ухвал, що потребують негайного виконання - негайно (в день винесення відповідного рішення).

Крім того пропонується закріпити законодавчу можливість отримувати копії ухвали про забезпечення позову особисто за заявою зацікавленої особи, в той час як відповідно до чинної норми частини 5 статті 153 ЦПК копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам.

Таким чином, шляхом внесення відповідних змін скоротиться витрата часу та ресурсів на пересилку відповідних документів.

Аналогічні норми передбачені і для Господарського процесуального кодексу, де в тому числі враховані і строки щодо ухвал господарського суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду.

Запропоновано виправити помилку в статті 116 Господарського процесуального кодексу, де вказувалось, що суд видає виконавчий лист, в той час як відповідно до чинного законодавства господарські суди видаються накази, які є виконавчим листом, що і підтверджується практикою, яка склалась.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дані відносини регулюються Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Прийняття зазначеного законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та сприятиме зменшенню наявних видатків Державного бюджету на:

відшкодування шкоди за рішеннями Європейського суду з прав людини;

пересилання копій ухвал про забезпечення позову в цивільному процесі заявникам та заінтересованим особам;

проведення виконавчого провадження.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків

Прийняття Закону України заповнить визначені прогалини та усуне колізії в процесуальному законодавстві, а також створить умови для прискорення процесу звернення до примусового виконання рішення суду, що набрало законної сили.

 

Народні депутати України

Сторожук Д. А.

Дроздик О. В.

Помазанов А. В.

Драюк С. Є.

Алексєєв І. С.

Опрос