Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансовой поддержки политических партий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.04.2015 № 2564
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо фінансової підтримки політичних партій)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Підпунктом 2 пункту 1 Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року N 24, передбачена розробка з урахуванням європейських стандартів проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" (щодо фінансування діяльності політичних партій)". Відповідні завдання передбачені також пунктом 1 розділу VI додатка 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1240, підпунктом 2 пункту 15 плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 514, пунктом 11 плану першочергових заходів з подолання корупції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 647, та пунктом 77 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року N 213.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій", підготовленим на виконання зазначених програмних документів, передбачається запровадження фінансової підтримки політичних партій з державного бюджету.

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України" (далі - проект Закону) розроблено з метою забезпечення дотримання вимог частини другої статті 4 Бюджетного кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Статтею 36 Конституції України встановлено, що політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах.

Реалізація цієї функції є неможливою без належних фінансових ресурсів, за рахунок яких партії мають можливість не лише доносити свої цілі та ідеї до громадян, але і конкурувати між собою, розробляти свої політичні програми, брати участь у виборах до представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, впливати на зовнішньополітичний та внутрішній курс держави.

Сучасні політичні партії для реалізації своїх цілей та завдань потребують суттєвих коштів. Причому необхідність ця постійно зростає. У зв'язку з цим першочергового значення набуває питання про фінансові джерела політичної партії, з яких формується її фінансовий ресурс. Подоланню політичної корупції, коли політичні партії змушені шукати кошти для функціонування у олігархів та великого бізнесу, може сприяти впровадження їх державного фінансування, про що свідчить досвід багатьох європейських держав.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій" серед іншого пропонується передбачити фінансову підтримку політичних партій з державного бюджету, яка здійснюватиметься відповідно до спеціального закону.

З метою забезпечення дотримання вимог частини другої статті 4 Бюджетного кодексу України (Бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно цим Кодексом та законом про Державний бюджет України. Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу) проектом Закону передбачається внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України, якою визначено перелік видатків, що здійснюються з Державного бюджету України.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про політичні партії в Україні".

Проект Закону за предметом правового регулювання не належить до пріоритетних сфер, в яких відповідно до Закону України від 18 березня 2004 року N 1629-VI "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Проект Закону за предметом правового регулювання не стосується Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню прозорості фінансування політичних партій в Україні, протидії політичній корупції, приведенню законодавства у сфері фінансування політичних партій у відповідність до міжнародних стандартів системи політичного фінансування.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос