Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансирования деятельности политических партий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.04.2015 № 2563
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Підпунктом 2 пункту 1 Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року N 24, передбачена розробка з урахуванням європейських стандартів проекту закону про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" (щодо фінансування діяльності політичних партій). Відповідні завдання передбачені також пунктом 1 розділу VI додатка 2 до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року N 1240, підпунктом 2 пункту 15 Плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 514, пунктом 11 Плану першочергових заходів з подолання корупції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 647, пунктом 77 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року N 213.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій" (далі - проект Закону) розроблено з метою вдосконалення регулювання відносин, пов'язаних із фінансуванням діяльності політичних партій, шляхом внесення змін до низки законодавчих актів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Статтею 36 Конституції України встановлено, що політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах.

Реалізація цієї функції є неможливою без належних фінансових ресурсів, за рахунок яких партії мають можливість не лише доносити свої цілі та ідеї до громадян, але і конкурувати між собою, розробляти свої політичні програми, брати участь у виборах до представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, впливати на зовнішньополітичний та внутрішній курс держави.

Сучасні політичні партії для реалізації своїх цілей та завдань потребують суттєвих коштів. Причому необхідність ця постійно зростає. У зв'язку з цим першочергового значення набуває питання про фінансові джерела політичної партії, з яких формується її фінансовий ресурс. Подоланню політичної корупції, коли політичні партії змушені шукати кошти для функціонування у олігархів та великого бізнесу, може сприяти впровадження їх державного фінансування, про що свідчить досвід багатьох європейських держав.

При підготовці проекту Закону були враховані міжнародні стандарти системи політичного фінансування, які визначені у Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1516 (2001) "Фінансування політичних партій", Правилах фінансування політичних партій, прийнятих Венеціанською Комісією на своєму 46-му пленарному засіданні у Венеції 9 - 10 березня 2001 року, Рекомендації REC (2003)4 Комітету Міністрів країнам - членам Ради Європи стосовно спільних правил проти корупції у фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній (прийнято Комітетом Міністрів 08 квітня 2003 року на 835-му засіданні Заступників Міністрів); Оціночному звіті по Україні "Прозорість фінансування партій" (третій раунд оцінювання), затвердженому Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO) на 52-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17 - 21 жовтня 2011 року); Керівних принципах ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської Комісії щодо регулювання політичних партій (CDL-AD(2010)024), прийнятих Венеціанською Комісією на її 84 пленарній сесії (Венеція, 15 - 16 жовтня 2010 року).

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, законів України "Про Рахункову палату", "Про політичні партії в Україні", "Про Національне антикорупційне бюро України" з метою:

закріплення джерел набуття коштів та майна політичними партіями, у тому числі через фінансову підтримку з державного бюджету;

уточнення переліку суб'єктів, які не можуть здійснювати фінансування політичних партій;

встановлення обмежень сум добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

закріплення видів, змісту, строків оприлюднення фінансової звітності політичних партій;

визначення порядку контролю за фінансуванням політичних партій та контролюючого органу у цій сфері;

встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення обмежень у фінансуванні політичної партії.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, закони України "Про Рахункову палату", "Про політичні партії в Україні", "Про Національне антикорупційне бюро України".

Оскільки проектом Закону передбачається запровадження фінансової підтримки політичних партій з державного бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 4 Бюджетного кодексу України для реалізації зазначеного положення проекту Закону необхідно внести зміни до статті 87 цього Кодексу, якою визначено перелік видатків, що здійснюються з Державного бюджету України. З цією метою одночасно з проектом Закону вноситься проект Закону України "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України".

Проект Закону за предметом правового регулювання не належить до пріоритетних сфер, в яких відповідно до Закону України від 18 березня 2004 року N 1629-VI "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Проект Закону за предметом правового регулювання відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практиці Європейського суду з прав людини.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню прозорості фінансування політичних партій в Україні, протидії політичній корупції, приведенню законодавства у сфері фінансування політичних партій у відповідність до міжнародних стандартів системи політичного фінансування, забезпеченню доступу громадян та інших зацікавлених осіб до інформації про джерела фінансування політичних партій, підвищенню ефективності державного контролю у цій сфері.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос