Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно воcстановления гарантий пенсионного обеспечения выборным лицам местного самоуправления и научным работникам)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.04.2015 № 2554
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо поновлення гарантій пенсійного забезпечення виборним особам місцевого самоврядування та науковим працівникам)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

02 березня 2015 року Президент України підписав прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення". Одними із новел ухваленого акту стали зміни до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про наукову та науково-технічну діяльність", якими з 1 квітня 2015 року запроваджується тимчасова заборона виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які є посадовими особами місцевого самоврядування, та обмеження у пенсійних виплатах для наукових працівників.

Зміни до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" торкнулися і тих осіб, які за результатами останніх виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів були обрані територіальною громадою чи місцевою радою або затверджені відповідною радою на виборні посади в органах місцевого самоврядування.

Разом із тим, на цих посадах наразі працює значна кількість осіб похилого віку, які за законом мають право на отримання пенсії. Особливо це притаманне селам, селищам та малим містам. Переважно низький рівень оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування та неможливість згідно із законодавчими нововведеннями отримання ними пенсій у період праці на посаді ставить багатьох з них перед необхідністю звільнення із займаних виборних посад.

За інформацією із різних регіонів України, вже сьогодні багато сільських, селищних та міських голів, незважаючи на бажання надалі працювати в інтересах територіальної громади, вимушені через вказану новацію закону достроково припиняти свої повноваження та йти на пенсію. Відповідна місцева рада залишається при цьому без законно вибраного голови. Причому непоодинокі випадки, коли одночасно із головою відповідної ради достроково складає свої повноваження і секретар цієї ради, залишаючи її без керівництва.

Негативними наслідками цього є розбалансування системи управління на місцевому рівні, дезорганізація роботи відповідної ради та її виконавчого комітету, унеможливлення здійснення радами як власних, так і делегованих повноважень у відповідності до закону. Особливо тривогу така ситуація викликає у прикордонних до Росії областях, органи місцевого самоврядування у яких мають бути максимально мобілізовані для прийняття невідкладних рішень з метою забезпечення безпеки у регіоні.

З іншого боку, складення особами, які перебувають на виборних посадах, своїх повноважень зумовлює необхідність проведення позачергових виборів сільських, селищних, міських голів у різних областях України. Ураховуючи дефіцит коштів у державі, їх проведення може бути відкладено на невизначений час, протягом якого місцеві ради залишатимуться без голів. Крім того, витрати на проведення численних позачергових виборів значно перевищать економію державних коштів, яку планується досягти за рахунок прийнятої тимчасової заборони виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

Ще однією категорією, що виявилася украй вразливою перед запровадженими обмеженнями у пенсійному забезпеченні, є наукові працівники. Опорою вітчизняної науки, що продовжує знаходитись у занедбаному стані та фінансується державою за залишковим принципом, є, переважно, старше покоління науковців. Це висококваліфіковані фахівці, які за умови незмінно низького рівня оплати праці своїм досвідом, авторитетом та відданістю справі тривалий час забезпечували потребу суспільства і держави у технологічному розвитку.

Після ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" вчені, наукові та науково-педагогічні працівники з числа працюючих пенсіонерів вимушені остаточно залишити роботу, зважаючи на загальне зниження рівня соціальних гарантій їх діяльності. Унаслідок цього суспільство не матиме можливості скористатися багаторічним досвідом наукової діяльності кваліфікованих кадрів, що на тривалий час стане стримуючим чинником розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

Наведене свідчить про необхідність невідкладного вжиття на законодавчому рівні низки заходів, спрямованих на зупинення зазначених дестабілізуючих процесів та поновлення гарантій пенсійного забезпечення особам, які перебувають на виборних посадах місцевого самоврядування, та науковим працівникам. Такі заходи пропонуються у ініційованому законопроекті.

2. Цілі і завдання законопроекту, шляхи їх досягнення

Законопроект має за мету та ставить своїм завданням поновлення гарантій пенсійного забезпечення для осіб, які перебувають на виборних посадах місцевого самоврядування, та наукових працівників, порушених прийнятим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення". Для досягнення цього пропонується внести зміни до законів "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", спрямовані на скасування окремих нововведених обмежень у пенсійному забезпеченні вказаних категорій осіб.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону вносяться зміни:

1) до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Ними пропонується не поширювати на посадових осіб місцевого самоврядування, які обрані або затверджені на виборні посади, тимчасову заборону на виплату призначених їм пенсій у період служби в органах місцевого самоврядування, та натомість виплачувати їм пенсії в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

2) до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Зміни спрямовані на скасування обмежень у виплаті пенсій науковцям у період їх роботи на інших посадах/роботах.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, є: Конституція України, закони України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Реалізація даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття даного проекту Закону дозволить поновити гарантії пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які обрані або затверджені на виборні посади, та наукових працівників. Очікуваними позитивними наслідками запропонованих змін стануть збереження керованості органів місцевого самоврядування, посилення гарантій реалізації територіальними громадами своїх прав на місцеве самоврядування, збереження кадрового активу для вітчизняної наукової та науково-технічної сфери.

 

Народні депутати України:

Івченко В. Є.

Кириленко І. Г.

Опрос