Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правовом режиме военного положения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.04.2015 № 2541
Дата рассмотрения: 03.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (далі - проект Закону) вноситься на розгляд парламенту на виконання пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України", введеного в дію Указом Президента України від 12 березня 2015 року N 139.

2. Мета і завдання проекту Закону

Метою розроблення проекту Закону є актуалізація законодавчого регулювання правового режиму воєнного стану з урахуванням особливостей сучасних збройних конфліктів і досвіду проведення антитерористичної операції на сході держави.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом передбачається збільшити перелік та деталізувати зміст заходів воєнного стану, запровадити гарантії діяльності Президента України, Верховної Ради України, більш чітко врегулювати порядок введення та скасування правового режиму воєнного стану, унормувати порядок діяльності та повноваження військового командування, органів державної влади в умовах дії воєнного стану, військових адміністрацій - тимчасових державних органів, що створюються Президентом України на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Особливу увагу в законопроекті приділено питанням заходів правового режиму воєнного стану. За законопроектом в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, але виключно в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану. Заходами правового режиму воєнного стану за законопроектом, зокрема є: 1) встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, і введення особливого режиму їх роботи (перелік об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України); 2) запровадження трудової повинності для працездатних осіб (причому за працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада); порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їх соціального захисту з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України); 3) примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку; 4) заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів; 5) порушення в порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення; 6) регулювання роботи підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів, театрально-видовищних закладів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; заборона роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі; 7) встановлення особливого режиму у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; 8) проведення евакуації населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України; 9) усунення з посад керівників будь-яких підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій; 10) вжиття додаткових заходів щодо посилення захисту державної таємниці; 11) інтернування (примусове оселення) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України.

При цьому у місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).

Передбачається, що запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану провадиться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про правовий режим воєнного стану", "Про основи національної безпеки України", "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону у разі його прийняття здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", місцевими бюджетами.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України "Про правовий режим воєнного стану" сприятиме:

підвищенню ефективності керівництва Президентом України як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України в умовах воєнного стану Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також запровадженню та здійсненню військовими адміністраціями заходів правового режиму воєнного стану;

ефективній координації Кабінетом Міністрів України діяльності органів виконавчої влади щодо всебічного забезпечення запровадження в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, переведення економіки та фінансової системи на функціонування в умовах цього стану;

створенню умов для нормалізації ситуації та забезпечення безперервності реалізації публічної влади на території, де введено воєнний стан, та, як наслідок, для надання послуг населенню відповідних адміністративно-територіальних одиниць, зупиненню розвитку кризових тенденцій у господарському секторі та суспільно-політичній ситуації.

 

Заступник Секретаря Ради національної
безпеки і оборони України

О. Литвиненко

Опрос