Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов наложения ареста на имущество в целях устранения коррупционных рисков при его применении

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.08.2015 № 2540а
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством юстиції за участі Генеральної прокуратури України в рамках діяльності міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, до складу якої входять, зокрема представники Адміністрації Президента України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, з урахуванням практики застосування норм процесуального права відповідно до Закону України "Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)" на 2014 - 2017 роки", Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, а також у зв'язку з необхідністю виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Необхідність розробки проекту Закону визначена вивченням позитивного досвіду реалізації норм законодавства у цій сфері, передбачених кримінально-процесуальними законами європейських країн (Швейцарії, Румунії, Латвії тощо).

Крім того, проект Закону кореспондується із вимогами Директиви Європейського Парламенту та Ради від 03 квітня 2014 року N 2014/42/ЄС "Про заморожування та конфіскацію засобів вчинення злочинів та доходів від злочинної діяльності у Європейському Союзі", якою визначено ефективні механізми у цій сфері, що рекомендуються до імплементації країнами ЄС.

Практика застосування окремих положень Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) засвідчила необхідність удосконалення механізму протидії уникнення стороною захисту від майнової відповідальності за вчинення протиправних діянь.

На даний час у сторони обвинувачення відсутня можливість забезпечення ефективного виконання заходів кримінально-правового характеру, які можуть бути застосовані до юридичних осіб відповідно до положень розділу XIV Кримінального кодексу України (далі - КК). Розроблений проект Закону зокрема покликаний вирішити й дану проблему.

Метою проекту Закону є також ефективне забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також стягнення в дохід держави неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, відповідно до частини другої статті 966 КК.

Також проектом Закону уніфіковано перелік об'єктів, на які може бути накладено арешт, з метою уникнення можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та активів, що мають значення для кримінального провадження та реалізації його цілей.

Одним із завдань проекту Закону є необхідність встановлення різного ступеня доведення відповідних обставин для накладення арешту на майно в залежності від його мети, а також спрощення процесу доказування належності відповідного майна.

При накладенні арешту на майно актуальною вбачається можливість розмежування понять "розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням" та "розміру цивільного позову", у зв'язку з можливим їх неспівпаданням.

З метою чіткого визначення процесуального статусу майна, вилученого під час обшуку, пропонується наділити його статусом тимчасово вилученого, надавши при цьому стороні обвинувачення збільшений, у порівнянні з іншими випадками тимчасового вилучення, строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту. Вказане дозволить заінтересованим особам відстоювати своє право користування та розпорядження майном, вилученим у ході обшуку.

Удосконалення порядку проведення спеціального досудового розслідування щодо кількох протиправних дій підозрюваного, обвинуваченого в одному провадженні не тільки сприятиме процесуальній економії часу, необхідного для фіксування протиправних дій, а й оптимізує проведення судового розгляду, дозволить уникнути неодноразового виконання повторюваних дій для кожного окремого кримінального провадження чи судової справи (збір даних, які характеризують підозрюваного, обвинуваченого, допити свідків, потерпілих та підозрюваних, проведення експертиз, проведення підготовчих засідань, судових розглядів).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону підготовлено з метою удосконалення можливості практичного застосування положень КПК щодо відшкодування шкоди, завданої злочинними діями підозрюваного, обвинуваченого, унеможливлення недобросовісного використання наявних законодавчих механізмів для уникнення конфіскації майна, спеціальної конфіскації або відшкодування завданої шкоди, у т.ч. у разі задоволення цивільного позову, забезпечення застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, а також підвищення ефективності проведення спеціального досудового розслідування.

Проект складається з двох розділів.

Першим розділом пропонуються зміни до статей 170 - 173, 236, 2971 КПК, які:

надають можливість накласти арешт на майно будь-яких осіб, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація;

дозволяють забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також стягнення в дохід держави неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою;

уніфікують перелік об'єктів, на які може бути накладено арешт;

встановлюють різний ступінь доведення відповідних обставин для накладення арешту на майно в залежності від його мети;

надають можливість розмежовувати поняття "розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням" та "розмір цивільного позову";

дозволяють зменшувати за пропозицією слідчого, прокурора чи цивільного позивача строк, необхідний для усунення недоліків клопотання про арешт майна;

конкретизують процесуальний статус майна, вилученого під час обшуку;

передбачають можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших, крім передбачених частиною другою статті 2971 КПК злочинів, за умови, що вони розслідуються в одному кримінальному провадженні, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Розділом другим встановлюється порядок набрання Законом чинності - з дня, наступного за днем його опублікування.

Проектом Закону змінюється структура статті 170 КПК з метою полегшення її застосування.

У проекті Закону запропоновано відійти від зв'язку арешту майна з тимчасовим його вилученням, визначивши необхідність застосування арешту через забезпечення реалізації відповідних завдань кримінального провадження (у т. ч. спеціальну конфіскацію та/або вирішення судом питання про долю речових доказів).

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Кримінальний кодекс України;

Кримінальний процесуальний кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

З огляду на необхідність термінового виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України проект Закону вноситься відповідно до параграфа 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити законодавче регламентування застосування арешту та спеціального досудового розслідування, забезпечити невідворотність покарання винних осіб, підвищити ефективність досудового розслідування та забезпечити відновлення порушених прав та інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень.

 

Перший заступник Міністра 

Н. Севостьянова

Опрос