Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно расширения содержания понятия "депутатское обращение")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.08.2015 № 2539а
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розширення змісту поняття "депутатське звернення")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законом України "Про статус народного депутата України" визначено, що народний депутат України зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави.

Для виконання обов'язків народним депутатам України, зокрема, надано право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.

Проте, в сучасному своєму вигляді, дане положення має швидше декларативний характер та суттєво звужує можливості народних депутатів ефективно здійснювати свою депутатську діяльність та виконувати свої обов'язки перед державою.

Згідно тенденцій, що склалися на даний час, під поняттям "депутатське звернення" розуміється виключно пропозиція, наслідком чого найчастіше стає залишення такого звернення без відповіді та відсутність реагування з боку службових осіб на законні вимоги народного депутата (зокрема, надати відповідь у встановлений законодавством строк).

Таким чином, керуючись ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність службової особи за невиконання законних вимог народного депутата України, створення штучних перешкод у їх роботі та надання їм завідомо неправдивої інформації, надання "депутатському зверненню", зокрема, статусу "вимоги" збільшить відповідальність службових осіб та відповідно підвищить ефективність здійснення народним депутатом своєї депутатської діяльності.

Законопроект розроблено з метою вдосконалення чинного Закону України "Про статус народного депутата України" в частині розширення змісту поняття "депутатське звернення" та відповідно розширення можливостей народних депутатів дбати про захист інтересів виборців і держави. Тим більше, що за сучасних умов, наявності у нашій державі широкого кола корупційних проявів та необхідності очищення системи органів державної влади, питання забезпечення прав громадян у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями є надзвичайно актуальним.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою створення умов для більш ефективного здійснення депутатської діяльності шляхом розширення поняття "депутатське звернення" у Законі України "Про статус народного депутата України" та в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

3. Загальна характеристика і основні положення Законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загальний підхід розробників полягав у внесенні мінімальних текстуальних змін, необхідних для негайного впровадження в законодавство альтернативної до існуючої нині норми.

Для цього у Законі України "Про статус народного депутата України" внесено зміни до абзацу другого частини першої статті 16, за якою депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яка зобов'язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднання громадян здійснювати певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Частину четверту доповнено абзацом другим, відповідно до якого посадові особи органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, несуть персональну відповідальність за своєчасність відповіді на нього.

Також вносяться зміни до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері є Закон України "Про статус народного депутата України" і Конституція України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття Законопроекту сприятиме підвищенню ефективності здійснення народними депутатами своєї депутатської діяльності та виконання ними обов'язків дбати про благо України і захищати інтереси виборців та держави.

 

Народний депутат України 

Г. Г. Кривошея

Опрос