Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и лиц из их числа

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.08.2015 № 2538а
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Однією із найуразливіших категорій населення на сьогодні є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа (віком від 18 до 23 років). На початок 2015 року в Україні налічувалося 83,7 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і стосовно кожного із них держава несе соціальні зобов'язання щодо забезпечення можливостей для самореалізації та достойного життя. У тому числі можливостей отримання якісної освіти, працевлаштування на гідні робочі місця, належного соціального захисту та підтримки для повноцінної інтеграції у суспільство.

В Україні створено достатньо серйозну законодавчу базу, яка регулює питання соціального захисту вказаних категорій осіб. Так, на сьогодні прийняті та реалізуються Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", відповідні підзаконні нормативно-правові акти.

Разом з тим, на нашу думку, недостатнім є правове регулювання в частині працевлаштування сиріт після досягнення ними повноліття. Закон України "Про зайнятість населення" відносить до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Проте, питання працевлаштування повнолітніх осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, цим законом не вирішуються.

Якщо доцільність залучення до праці дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна піддати сумніву у зв'язку із їхнім віком, то необхідність працевлаштування осіб із їх числа (віком від 18 до 23 років) не викликає жодних заперечень, оскільки такі особи по досягненню повноліття вступають у самостійне життя і переважна більшість з них прагне розпочати трудовий шлях, отримавши гідну роботу.

Крім того, на нашу думку, потребує законодавчого закріплення питання позаконкурсного вступу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Наразі це питання врегульовано постановою Уряду від 5 квітня 1994 р. N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування". Разом з тим, визначення такого права сиріт на рівні закону, буде лише сприяти неухильному дотриманню їх прав і законних інтересів.

Також, з метою забезпечення соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (віком від 18 до 23 років) та розширення їх можливостей для подальшого працевлаштування на гідні робочі місця завдяки отриманню якісної професійної освіти, пропонується забезпечити надання цій категорії осіб відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Таким чином, розробка запропонованого авторами проекту викликана необхідністю запровадження економічних механізмів, які б стимулювали роботодавця до працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також врегулювання окремих питань здобуття освіти цією категорією дітей та відстрочки від призову під час мобілізації учнів професійно-технічних навчальних закладів.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою прийняття законопроекту є посилення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом пропонується:

1) Запровадити стимулюючі механізми працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, такі як:

- компенсація роботодавцю фактичних витрат на оплату праці протягом 1 року за умови працевлаштування на строк не менше 2 років.

- надання дотації роботодавцю на працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які вперше приймаються на роботу.

2) Визначити на рівні закону право позаконкурсного вступу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

3) Звільняти від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на денній та вечірній (змінній) формі навчання, що належать до осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", підзаконні акти, прийняті на їх виконання.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат за рахунок Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту та його реалізація сприятиме посиленню соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в частині здобуття освіти та отримання першого робочого місця.

 

Народний депутат України 

Н. Ю. Королевська

Опрос