Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно участия в управлении Фонда представителей пострадавших на производстве

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.08.2015 № 2533а
Дата рассмотрения: 28.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо участі в управлінні Фонду представників потерпілих на виробництві"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" управління Фондом соціального страхування України (далі - Фонд) здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. До складу правління Фонду входять по сім представників держави, застрахованих осіб та роботодавців. При цьому, представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

Разом з тим, сьогодні існує велика кількість інвалідів праці - осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, які отримують із Фонду страхові виплати та оплату послуг з медичної та соціальної реабілітації.

Так, на початок 2014 року Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України проводив страхові виплати понад 305 тис. потерпілим, які постраждали на виробництві, та членам їх сімей, з яких майже 150 тисяч - інваліди внаслідок трудового каліцтва. Загалом за 2014 рік потерпілим (членам їх сімей) було виплачено 5 млрд. 147 млн. гривень.

На жаль, проблема виробничого травматизму в Україні залишається надзвичайно гострою: лише за 2014 рік від нещасних випадків на виробництві, що призвели до тимчасової чи постійної втрати працездатності, потерпіло 6 тисяч 440 осіб, у тому числі від нещасних випадків зі смертельними наслідками - 886 осіб.

У свою чергу, це призводить до зростання в країні чисельності соціально уразливої категорії людей з інвалідністю. За даними офіційної статистики, через причини виробничого травматизму та професійних захворювань на початок 2014 року вперше визнано інвалідами 4 тисячі 275 українців.

Ураховуючи вказані тенденції та проблеми, очевидною є необхідність представлення інтересів інвалідів праці та членів їх родин у правлінні Фонду, яке на сьогодні практично не здійснюється та законодавчо не врегульоване.

Для урегулювання ситуації, а також з метою забезпечення всебічного контролю за роботою Фонду з боку громадськості, представлення та захисту інтересів інвалідів праці - людей, що отримали інвалідність унаслідок нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання, доцільним є введення до складу правління Фонду представників зазначеної категорії осіб.

Крім того, для забезпечення статусності представників осіб, потерпілих внаслідок виробничого травматизму та профзахворювань, на рівні, не нижчому від профспілок та роботодавців, доцільно запровадження вимоги про обрання таких представників всеукраїнськими громадськими об'єднаннями, які представляють їх інтереси.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою прийняття законопроекту є посилення громадського контролю за роботою Фонду соціального страхування України шляхом включення до процесу управління Фондом представників потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом пропонується:

1) встановити, що управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і роботодавців;

2) представники потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими громадськими об'єднаннями, які представляють їх інтереси;

3) у зв'язку із збільшенням кількості представницьких сторін, збільшується з двох до трьох кількість заступників Голови правління Фонду;

4) Кабінету Міністрів України доручається вжити заходів щодо формування правління Фонду соціального страхування України за участю репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об'єднань профспілок, організацій роботодавців та всеукраїнських громадських об'єднань, які представляють інтереси потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат за рахунок Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту та його реалізація сприятиме посиленню громадського контролю за роботою Фонду соціального страхування України шляхом включення до процесу управління Фондом представників потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

 

Народний депутат України 

Н. Ю. Королевська

Опрос