Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора (контроля)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.08.2015 № 2531а
Дата рассмотрения: 17.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законом України від 22 липня 2014 року N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" (далі - Закон N 1600) закріплено на законодавчому рівні заборону щодо зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю), що сприятиме поліпшенню умов для ведення господарської діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу, зменшенню адміністративного тиску на суб'єктів господарювання.

Водночас, окремі положення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) не узгоджуються між собою, зокрема:

- статтею 5 Закону про контроль встановлена заборона контролюючим органам проводити протягом одного року більш як один плановий захід державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання. Водночас, не вилучено норму щодо квартальних планів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання;

- потребує уточнення норма щодо обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її прав (стаття 6 Закону про контроль);

- необхідне вилучення норми щодо звернення органів державного нагляду (контролю) до адміністративного суду з позовом щодо обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування;

- потребує уточнення органу виконавчої влади, що відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (повноваження якого визначаються статтею 91 Закону про контроль).

Оскільки, одним із важливих завдань Уряду на сьогоднішній день є поліпшення умов для ведення бізнесу, зменшення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання, постала необхідність створення прозорої та відкритої електронної системи державного нагляду (контролю), яка дозволить мати доступ до інформації про всі заходи державного нагляду (контролю), що у свою чергу сприятиме захисту від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів державного нагляду (контролю).

Для цього, законопроектом запроваджується створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі заходи державного нагляду (контролю). Також, законопроектом посилюється відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за не внесення або внесення недостовірної інформації до цієї системи.

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 02.03.2015 N 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності", відповідно до якого місцеві державні адміністрації визначаються органами ліцензування у відповідній сфері господарської діяльності (частина четверта статті 2) законопроектом внесені зміни до абзацу другого статті 1 Закону про контроль в частині визначення місцевих державних адміністрацій органами державного нагляду (контролю) в межах повноважень передбачених законом.

Крім того, на сьогодні частина органів державного нагляду (контролю) приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій, примусове виконання яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів. Інша частина органів - звертається до суду, у разі невиконання порушником рішення про застосування санкцій протягом 15 днів, при цьому сума санкції стягується у судовому порядку.

З метою створення більш прозорої системи стягнення адміністративно-господарських санкцій, зменшення корупціогенних чинників у діяльності органів державного нагляду (контролю), підвищення правової захищеності бізнесу, пропонується поширити норму щодо обов'язкового судового розгляду питання стягнення адміністративно-господарських санкцій на всі органи державного нагляду (контролю), діяльність яких підпадає під дію Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", у випадку невиконання порушником рішення про застосування санкцій протягом 15 календарних днів.

Також законопроект зобов'язує органи державного нагляду (контролю) розміщувати на офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Крім того, розширяється можливість органів повідомляти про заходи державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання за допомогою засобів електронного поштового зв'язку.

З огляду на зазначене та на виконання доручень Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 19.08.2014 N 30744/1/1-14 до листа Президента України Порошенка П. А. від 13.08.2014 N 1-1/662 та від 18.09.2014 N 30744/3/1-14 щодо врегулювання зазначених вище питань Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на узгодження окремих норм Закону про контроль. Також, законопроектом:

- створюється Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені заходи,

- підвищується відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю),

- передбачається встановлення єдиного порядку стягнення адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються органами державного нагляду (контролю) за фактами встановлених порушень,

- необхідність розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів контролю.

Запровадження цих положень сприятиме впорядкуванню здійснення державного нагляду (контролю) та підвищенню рівня захисту бізнесу.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту Закону є:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України від 22 липня 2014 року N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про судовий збір".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону потребуватиме витрат в частині створення та забезпечення функціонування Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено Міністерством фінансів України із зауваженнями, Міністерством юстиції України із зауваженнями та Державною регуляторною службою України надано рішення про погодження.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону має на меті впорядкування нормативно-правового поля у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Це сприятиме захисту від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів державного нагляду (контролю), що у свою чергу поліпшить умови для ведення господарської діяльності, підвищить ефективність використання виробничого потенціалу, зменшить адміністративний тиск на суб'єктів господарювання.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону сприятиме впорядкуванню нормативно-правового поля у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що сприятиме захисту від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів державного нагляду (контролю).

 

Міністр економічного розвитку і торгівлі України 

А. Абромавичус

Опрос