Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (относительно защиты прав вкладчиков и других кредиторов неплатежеспособных банков и восстановления справедливости и доверия к банковской системе)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.08.2015 № 2530а
Дата рассмотрения: 18.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо захисту прав вкладників та інших кредиторів неплатоспроможних банків та відновлення справедливості і довіри до банківської системи)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У 2015 році за наслідками багаторічного накопичення проблем у банківському секторі, загострення негативних тенденцій, обумовлених стрімкою девальвацією гривні, падінням економіки, зростанням недовіри населення до банківської системи, зростає кількість банків, які підпадають під ознаки проблемних та неплатоспроможних, що стає додатковим тягарем для Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) та Державного бюджету України.

В таких умовах є вкрай необхідним якнайшвидше створення на законодавчому рівні нових більш дієвих механізмів захисту коштів вкладників та інших кредиторів, зменшення навантаження на кошти Фонду, Національного банку України та Державного бюджету України.

У 2014 - 2015 році Верховна Рада України прийняла низку законів, спрямованих на вдосконалення законодавства, яким регулюється виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Проте, ці законодавчі зміни комплексно не вирішили проблему недостатності коштів Фонду для своєчасної та повної виплати вкладникам та іншим кредиторам неплатоспроможних банків.

Загальновідомо, що, 14 квітня 2014 року Указом Президента України розпочато Антитерористичну операцію, і фактично на Сході України ведуться бойові дії, які унеможливлюють будь-яку господарську діяльність у зоні їх проведення.

Для захисту конституційних прав і свобод своїх громадян - підприємців, на період проведення антитерористичної операції необхідно вжити заходів щодо їх підтримки в умовах, які фактично мають ознаки воєнного стану.

Суб'єкти господарювання - які займаються підприємницькою діяльністю на Сході України, в зоні проведення тимчасової антитерористичної операції та/або буферних зонах, прилеглих до лінії розмежування зони антитерористичної операції, опинились в жахливій, неконкурентній ситуації в порівнянні з іншими регіонами країни. Ці суб'єкти господарювання ведуть свою діяльність з ризиком для життя своїх працівників, оскільки праця на цих підприємствах є єдиним засобом заробітку на територіях АТО, продовжують сплачувати податки до бюджету України, а в дійсності вони ні на законодавчому ні на фізичному рівні не захищені.

Так є багато прикладів того як банкрутують підприємства, які працюють і дають заробіток громадянам України на територіях АТО, через законодавчо закріплену заборону розпоряджатися своїми грошовими коштами через запровадження тимчасової адміністрації у обслуговуючому банку.

Враховуючи викладене, Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" потребує змін, які будуть направлені на впровадження нових та вдосконалення діючих механізмів процесу задоволення якомога більшого обсягу вимог кредиторів, в тому числі юридичних осіб (а не лише вкладів до 200 тис. грн.).

Законопроект є вкрай важливим та актуальним саме зараз і тому потребує розгляду в найкоротші терміни.

Запропонований підхід дозволить підвищити захист прав вкладників та інших кредиторів неплатоспроможних банків та, як наслідок, відновити довіру до банківської системи України, та для врегулювання дій спеціальних особливостей для суб'єктів господарювання які здійснюють свою діяльність на територіях проведення тимчасової антитерористичної операції та/або буферних зонах, прилеглих до лінії розмежування зони антитерористичної операції.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою підвищення захисту прав вкладників та інших кредиторів неплатоспроможних банків, а саме суб'єктів господарювання які здійснюють свою діяльність на територіях проведення тимчасової антитерористичної операції та/або буферних зонах, прилеглих до лінії розмежування зони антитерористичної операції та відновлення довіри до банківської системи України за рахунок:

- забезпечення можливості задоволення максимального обсягу вимог вкладників та інших кредиторів - суб'єктів господарювання які здійснюють свою діяльність на територіях проведення тимчасової антитерористичної операції та/або буферних зонах, прилеглих до лінії розмежування зони антитерористичної операції. (не тільки вкладів до 200 тис.грн.);

- заощадження коштів Фонду, Національного банку України та державного бюджету за рахунок створення дієвих механізмів процесу задоволення якомога більшого обсягу вимог кредиторів, в тому числі юридичних осіб - суб'єктів господарювання які здійснюють свою діяльність на територіях проведення тимчасової антитерористичної операції та/або буферних зонах, прилеглих до лінії розмежування зони антитерористичної операції (а не лише вкладів до 200 тис. грн.).

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Основні норми, які пропонуються законопроектом:

Дозволяється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов'язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі, внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін лише у разі коли боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і кошти спрямовуються на погашення заборгованості за кредитом цього боржника, виключно з урахуванням наступних особливостей, а саме що:

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які були розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку;

боржник являється суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність на території проведення антитерористичної операції та/або буферних зонах, прилеглих до лінії розмежування зони антитерористичної операції та або особою, яка проживає в зоні проведення тимчасової антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення;

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника та/або кредитора на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником та/або кредитором і банком.

Такі операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов'язаними з банком особами.

Запровадження механізму зарахування зустрічних вимог, в умовах економічної кризи проведення АТО в країні спрямоване на:

- забезпечення можливості задоволення максимального обсягу вимог вкладників та інших кредиторів, в тому числі юридичних осіб(а не лише вкладів до 200 тис. грн.);

Запровадження такого механізму створює передумови для встановлення справедливості і відновлення довіри вкладників та інших кредиторів до банківської системи України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект направлений на заощадження коштів Державного бюджету України, Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

За рахунок прийняття даного законопроекту прогнозується досягти наступного соціально-економічного ефекту:

1) задоволення максимального обсягу вимог вкладників та інших кредиторів неплатоспроможних банків;

2) встановлення справедливості і відновлення довіри вкладників до банківської системи України;

3) заощадження коштів Державного бюджету України, Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

4) зменшення обсягів емісії гривні для поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Народний депутат України 

К. В. Матейченко

Опрос