Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно расширения льгот участникам боевых действий, инвалидам и участникам войны, лицам, на которых распространяется действие этого закона)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.08.2015 № 2522а
Дата рассмотрения: 25.08.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо розширення пільг учасникам бойових дій, інвалідам та учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність цього закону)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено пільги певним категоріям осіб, що полягають у праві на першочергове отримання земельних ділянок.

Разом з цим, закон визначає, що першочергове відведення земельних ділянок певним категоріям осіб можливе лише для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

В частині надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення таке нормативне регулювання пільг для ветеранів війни не в повній мірі відображає потреби відповідних категорій осіб.

Так, згідно з ч. 1 ст. 19 Земельного кодексу України землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

При цьому відповідно до пункту "а" ч. 3 ст. 22 Земельного кодексу садівництво та городництво є лише окремими напрямками використання земель сільськогосподарського призначення громадянами.

Однак крім садівництва та городництва громадянам землі сільськогосподарського призначення передаються також для ведення особистого селянського господарства, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства.

Таким чином, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" не передбачає можливості у пільговому порядку отримання земельних ділянок для ведення таких вкрай важливих соціально та економічно значущих видів діяльності, як особисте селянське господарство та фермерське господарство.

І навпаки, садівництво та городництво не посідають провідного місця в системі використання земель сільськогосподарського призначення.

Разом з цим за ідеєю та логікою Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", він мав би, крім іншого, переслідувати мету щодо встановлення пільг з першочергового отримання земельних ділянок саме сільськогосподарського призначення в цілому, залишаючи кожній особі вибір власного виду діяльності на використовуваній земельній ділянці.

Все вищезазначене свідчить про необхідність законодавчого розширення пільг, передбачених для ветеранів війни щодо першочергового отримання земельних ділянок, розповсюдивши їх на всі землі сільськогосподарського призначення, які згідно із Земельним кодексом України можуть отримати громадяни.

2. Цілі та завдання законопроекту

Цілями законопроекту є приведення Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у відповідність із Земельним кодексом України шляхом поширення пільг з першочергового отримання земельних ділянок на всі землі сільськогосподарського призначення.

Законопроект спрямований на усунення обмежень щодо можливості першочергового отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення ветеранами війни виключно для садівництва та городництва.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст. 425) шляхом заміни у абзаці першому пункту 14 частини першої статті 12, абзаці другому пункту 18 частини першої статті 13, пункті 13 частини першої статті 14, абзаці другому пункту 15 частини першої статті 15 слів "садівництва і городництва" словами "особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства".

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Правовідносини у сфері пільг ветеранам війни щодо першочергового надання земельних ділянок регулюються Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також Земельним кодексом України, які на сьогоднішній день потребують синхронізації.

Іншими законодавчими актами регулюються окремі питання отримання пільг, умови та порядок надання земельних ділянок у власність або користування, використання цих земельних ділянок з конкретною метою тощо, внесення змін до яких не пропонується.

5. Запобігання корупції

Очікується, що зазначений проект не вплине на стан запобігання та протидії корупції, оскільки не врегульовує правовідносини у сферах, потенційно чутливих до її проявів.

6. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на дохідну чи видаткову частини Державного бюджету України, місцевих бюджетів ані на поточний рік, ані на наступні роки, оскільки внесення змін стосується виключно розширення пільг щодо першочерговості безкоштовного отримання земельних ділянок певними категоріями осіб.

7. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Очікуваним наслідком прийняття законопроекту є законодавче розширення пільг ветеранів війни щодо першочергового отримання земельних ділянок на всі землі сільськогосподарського призначення, які Земельний кодекс України дозволяє отримувати у власність або користування громадянам.

Таким чином буде синхронізовано Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" із Земельним кодексом України, буде в повній мірі виконана мета закону щодо реального змісту пільг, а також буде надано можливість ветеранам війни вибрати вид діяльності з більш широкого спектру, передбаченого Земельним кодексом України.

Це не створить додаткового навантаження на Державний бюджет України, проте відновить соціальну справедливість.

 

Народний депутат України 

І. Артюшенко

Опрос