Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О моратории на закрытие шахт, не выработавших своих ресурсов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.04.2015 № 2522
Дата рассмотрения: 02.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про мораторій на закриття шахт, які не виробили свої ресурси"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах дефіциту енергоресурсів та неухильного наближення внутрішньої їх ціни до світового рівня вугільна промисловість України стає головним джерелом забезпечення країни енергоресурсами власного видобутку, які мають стратегічне значення для забезпечення життєдіяльності економіки та енергетичної безпеки держави.

Внаслідок невиправданих рішень, ухвалених на рівні Держплану СРСР ще у 70-80-ті роки минулого століття, що призвели до систематичного скорочення капіталовкладень, обмеження розвитку виробництва на існуючих шахтах та скорочення будівництва нових шахт, вугільна промисловість України на момент здобуття незалежності знаходилася у стані глибокої кризи. На жаль, і у подальший період не одразу було усвідомлено значення вугільної промисловості для економіки держави у середньо- та довгостроковій перспективі.

Програми реформування вугільної галузі не були зорієнтовані на підвищення ефективності виробництва на нерентабельних шахтах, які швидко потрапляли до числа безперспективних і підлягали закриттю. Але якщо у радянські часи закриття шахт відбувалося лише після вичерпання запасів вугілля, то тепер з цим не рахувалися. В результаті до числа закритих чи таких, що підлягають закриттю, перейшли десятки шахт, більша частина з яких ще могла б працювати, а за продуманої державної підтримки - перейти до числа рентабельних.

Більшість шахт у державній власності мають потенціал виходу на рентабельне виробництво, лише мала їх частина глибоко збиткова і не має перспектив розвитку. У зв'язку з цим, одним із кроків на шляху підвищення ефективності вуглевидобувних підприємств є створення умов для залучення в галузь значних інвестицій, що може бути здійснене шляхом приватизації галузі та застосування механізмів державно-приватного партнерства (наприклад, товарне кредитування, спільна виробнича діяльність, надання послуг виробничого характеру з видобування вугілля тощо).

Крім того, надважливою складовою питання реформування галузі і, зокрема, закриття шахт є вирішення соціальних та екологічних наслідків, що можуть виникнути в процесі реформування (безробіття через закриття містоутворюючих підприємств, загроза навколишньому середовищу через консервацію та закриття шахт).

Особливістю української вугільної галузі є те, що у своїй більшості вугільні підприємства є містоутворюючими, що посилює соціальний ефект. Усунення таких наслідків є найважливішою складовою реформування галузі і потребує особливої уваги для досягнення успіху.

Тому процесу закриття шахт має передувати розробка та впровадження програм для усунення негативних соціальних наслідків, зокрема, програм перекваліфікації працівників з допомогою у працевлаштуванні та стимулювання створення нових робочих місць в інших галузях у вугледобувних регіонах. Без усунення негативних соціальних наслідків реформування вугільної галузі неможливе.

Одним із напрямків вирішення соціальної проблеми має стати розроблення та впровадження довгострокової Державної програми ліквідації соціальних та екологічних наслідків закриття або консервації вугільних підприємств.

Метою Програми повинно бути забезпечення розвитку ефективної системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення депресивних територій, на яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства, а також системи екологічних заходів.

До основних завдань Програми слід віднести:

1) визначення основних засад, принципів функціонування й стратегічних напрямків системи соціальної підтримки та екологічного захисту;

2) розроблення інструментів, заходів і політики для виконання соціальних зобов'язань, що виникають у процесі реструктуризації підприємств вугільної галузі;

3) забезпечення максимального рівня екологічної безпеки при закритті і консервації шахт.

Для досягнення мети Програми її завдання мають виконуватись за такими напрямками:

1) соціальний та економічний розвиток;

2) вдосконалення системи професійно-технічної освіти для вугільної галузі;

3) розвиток ринку праці та системи надання соціальних послуг і соціальної інфраструктури;

4) вирішення існуючих екологічних проблем на територіях, де вже відбулося закриття або консервація шахт;

5) створення належних умов екологічного захисту населення і територій, де планується закриття або консервація шахт.

Тому для забезпечення виконання відповідних завдань соціального і екологічного захисту шахтарів і проживаючого на депресивних територіях населення у процесі реформування вугільної галузі розроблено запропонований проект закону.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Метою прийняття законопроекту є забезпечення соціального і екологічного захисту працівників вугільної промисловості та уникнення випадків невиправданого закриття шахт, виробничий потенціал яких лишився не вичерпаним.

Одним з головних завдань законопроекту є зупинення шкідливої практики закриття шахт, які не виробили своїх ресурсів, що призводить до зниження обсягів видобутку вугілля, погіршення соціального становища шахтарів і членів їх родин, ускладнення екологічної ситуації.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект передбачає встановлення тимчасового, до 1 січня 2020 року, мораторію на виведення діючих шахт, які не виробили своїх ресурсів, з експлуатації.

До завершення мораторію закриття шахт дозволятиметься лише за рішенням власника, погодженим із всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості та комітетами Верховної Ради України, до предметів відання яких відносяться питання розвитку паливно-енергетичного комплексу і вугільної промисловості та державної політики у сфері соціального захисту громадян.

Крім того, законопроектом доручається Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо затвердження довгострокової Державної програми ліквідації соціальних та екологічних наслідків закриття або консервації вугільних підприємств.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, Кодекс України про надра, закони України, а також нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та профільного міністерства.

Реалізація проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Ухвалення законопроекту сприятиме зростанню обсягів вуглевидобутку, росту рівня зайнятості, соціальної захищеності шахтарів і членів їх родин, поліпшенню екологічної ситуації у шахтарських регіонах, а також прискорить процеси реформування галузі.

 

Народний депутат України

Н. Ю. Королевська

Опрос