Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка обеспечения охраны нотариальной тайны

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.04.2015 № 2516
Дата рассмотрения: 02.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих України щодо вдосконалення порядку забезпечення охорони нотаріальної таємниці"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Нотаріальна таємниця є однією з гарантій охорони та захисту прав та інтересів осіб, що звертаються за наданням послуг до нотаріусів. Важливість нотаріальної таємниці полягає в тому, що вона підкріплює довіру громадян до нотаріату та є засадничим принципом діяльності нотаріуса, що забезпечує його авторитет у суспільстві.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року N 3425-XII, нотаріус зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій.

Цей обов'язок покладає на нотаріуса додаткову відповідальність, що підтверджується і положеннями, встановленими статтею 8 Закону України "Про нотаріат", присвячених нотаріальній таємниці.

Однак, дана сфера правовідносин у зв'язку із недосконалістю законодавства є предметом численних порушень як працівниками правоохоронних органів, так і представниками інших владних структур.

На сьогодні залишаються прогалини в механізмі забезпечення охорони нотаріальної таємниці. Так, Законом України "Про нотаріат" встановлено, що обов'язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється не тільки на нотаріусів, але і на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків чи іншої роботи; залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці (частина третя статті 8), тоді ж як згідно кримінально-процесуального законодавства, тільки нотаріуси не можуть бути допитані як свідки з питань, що становлять нотаріальну таємницю (пункт 3 частини другої статті 65 КПК України).

Пропонується доповнити пункт 3 частини другої статті 65 КПК України положенням, що не підлягають допиту як свідки нотаріуси та інші особи, які згідно закону зобов'язані дотримуватися нотаріальної таємниці - про відомості, які становлять нотаріальну таємницю.

Згідно соціологічних досліджень, подібну пропозицію підтримують 98,2 % опитаних слідчих.

Тому необхідно законодавчо врегулювати питання порядку охорони нотаріальної таємниці шляхом розширення переліку осіб, на яких поширюється кримінально-процесуальні гарантії нерозголошення нотаріальної таємниці.

З одного боку, будь-яке втручання в діяльність нотаріуса задля перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, зокрема й вимагання від нього, його стажиста, інших працівників, які перебувають у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства (ст. 81 Закону України "Про нотаріат"). В той же час, на практиці не рідко виникають випадки, коли певне обмеження та так зване втручання у діяльність нотаріуса необхідне у зв'язку з суспільними потребами з метою захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Так, законодавством про нотаріат визначено, що нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії (частина одинадцята статті 8 Закону України "Про нотаріат"). Однак, на практиці виникають ситуації, коли особа, від якої необхідно отримати згоду, померла, зникла або коли наявні дві сторони правочину, одна з яких не дає згоду на розкриття нотаріальної таємниці. Як в таких випадках діяти нотаріусу, слідчим, правоохоронним та судовим органам? Діюче законодавство не дає відповіді на ці питання.

На даний момент питання оскарження відмови нотаріуса надати інформацію, що становить нотаріальну таємницю, фактично не врегульоване.

Таким чином, виникають випадки, коли витребувати необхідні відомості, зокрема, інформацію, що становить нотаріальну таємницю, важливу для справедливого та неупередженого розгляду і вирішення справи, неможливо.

У зв'язку з цим, пропонуємо внести зміни до цивільного процесуального законодавства з приводу юридичного закріплення процедури розкриття нотаріусом інформації, яка містить нотаріальну таємницю.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Проект Закону спрямований на посилення гарантій забезпечення охорони нотаріальної таємниці, врегулювання порядку відкриття нотаріусом інформації, що містить нотаріальну таємницю щодо фізичних та юридичних осіб.

Враховуючи відсутність в законодавчих нормах положень, що стосуються даної сфери, вкрай важливим та необхідним є питання встановлення нормативно закріплених правил розгляду судом справ про розкриття інформації, яка містить нотаріальну таємницю.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується розширення кола осіб, на яких поширюються кримінально-процесуальні гарантії нерозголошення нотаріальної таємниці шляхом доповнення переліку, визначеного у статті 65 КПК України, іншими особами, які згідно закону зобов'язані дотримуватися нотаріальної таємниці.

Також пропонується внести зміни до КПК України, якими надати можливість оскаржувати ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у тому числі і нотаріальну таємницю).

Змінами встановлюється судова процедура по розкриттю нотаріусами інформації, що містить нотаріальну таємницю, шляхом створення у ЦПК України нової Глави 12-1 "Розгляд судом справ про розкриття інформації, яка містить нотаріальну таємницю".

Положеннями нової Глави пропонується передбачити підсудність вказаної категорії справ, вимоги до змісту заяви зацікавленої особи про розкриття інформації, порядок розгляду справи та винесення судового рішення.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Відносини, які є предметом цього законопроекту, регулюються Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про нотаріат".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення цього законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Прийняття Законопроекту сприятиме:

- забезпеченню дотримання нотаріальної таємниці;

- встановленню законодавчого врегулювання порядку розкриття інформації, що становить нотаріальну таємницю;

- дотриманню гарантій незалежності нотаріусів.

 

Народні депутати України

Опрос